Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Agentura GSA: Srdce evropské satelitní navigace

Tereza Chlebounová, Euroskop, 11. 3. 2019
Galileo

Věděli jste, že evropský program Galileo zajišťuje nejpřesnější satelitní navigaci, která je v současnosti na trhu? A že agentura EU, která ho spravuje, sídlí v pražských Holešovicích? Co má agentura ještě na starosti a jaké změny ji čekají v budoucnu? Dočtete se v dalším dílu seriálu Euroskopu "Vesmírná politika EU"!

Agentura pro evropský globální navigační systém (GSA) je jednou z nejdůležitějších evropských institucí spravujících vesmírné programy Evropské unie. Jejím úkolem je zajistit, aby občané EU mohli co nejvíce využívat služeb, které poskytuje evropský navigační systém Galileo a zpřesňující satelitní systém EGNOS.

Tyto služby zajišťují přesnost a bezpečnost letecké, námořní i pozemní dopravy, umožňují zefektivnit zemědělství a mapovat terén. Slouží také k vyhledávání a záchranným operacím, přesnému časování a synchronizaci, která je důležitá v telekomunikacích, energetice nebo třeba bankovnictví. Více informací o programech Galileo a EGNOS najdete v přechozím dílu seriálu zde.

Agentura služby neustále rozvíjí a zasazuje se o to, aby reagovaly na potřeby uživatelů. V současnosti vylepšuje například záchrannou službu Search and Rescue, která se používá zejména na moři. Uživatel v nesnázích, který vyšle nouzový signál, nebude už pouze čekat na pomoc, aniž by věděl, kdo signál zachytil a kdy se k němu dostane. Nově bude moct aktivně komunikovat se zachránci a rozvrhnout si tak třeba zásoby na potřebnou dobu.

EU má k dispozici nejpřesnější satelitní navigační systém Galileo

Program Galileo, poskytující nejpřesnější satelitní navigaci na světě, řídí Agentura pro evropský globální navigační systém se sídlem v Praze. Zdroj: European GNSS Agency

GSA provádí důkladnou analýzu potřeb trhu a snaží se předpovědět budoucí vývoj. Systematicky podporuje výzkum a inovace v oblasti kosmických technologií a zapojuje do vývoje různé aktéry, kteří na trhu v této oblasti působí. Zároveň propaguje využití nových inovativních aplikací a služeb v praxi.

Cílem Agentury GSA je, aby investice vložené do rozvoje vesmírných systémů měly co nejvyšší návratnost – musejí být přínosné nejen pro uživatele, ale podporovat také hospodářský růst a konkurenceschopnost států EU.

V období 2021–2027 chce Evropská komise investovat do programů Galileo a EGNOS dohromady 9,7 miliard eur. Kosmické programy vytvářejí vysoce kvalifikovaná pracovní místa, celkem zaměstnává kosmický průmysl v EU víc než 231 tisíc pracovníků a přináší přidanou hodnotu v odhadované výši 53–62 miliard eur.

Praha centrem evropské navigace


Agentura GSA vznikla v roce 2004 a od roku 2012 sídlí v Praze, která se díky tomu stala srdcem evropské navigace. V současnosti zde pracuje kolem 120 zaměstnanců více než dvaceti různých národností. V čele stojí výkonný ředitel Carlo des Dorides, který byl v říjnu 2015 zvolen na druhé volební období.

Jeho tým podává zprávy o své činnosti správní radě, v níž zasedají zástupci všech členských zemí EU, zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu, pozorovatel Evropské kosmické agentury a Vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vztahy České republiky a Agentury GSA koordinuje Karel Dobeš, který od roku 2012 zastává post vládního zmocněnce pro spolupráci s Agenturou GSA. Dobeš vedl českou kandidaturu na sídlo GSA, o které ČR soutěžila s 11 dalšími evropskými zeměmi.

Budoucnost Agentury GSA


Evropská komise v červnu 2018 navrhla nový kosmický program EU na období 2021-2027, podle nějž by se rozšířily působnost i počet zaměstnanců Agentury GSA, která by změnila název na Agenturu pro vesmírný program. 

Agentura pro vesmírný program by nadále odpovídala za řízení a pozemní údržbu systémů Galileo a EGNOS, komunikaci, propagaci a uvádění jejich služeb na trh. Kromě toho by se ale nově měla zabývat rozvojem trhu i pro ostatní vesmírné programy, zejména program pozorování Země Copernicus.

Mohla by mít na starosti také novou iniciativu EU zaměřenou na získávání poznatků o situaci ve vesmíru (Space Situational Awareness – SSA). Iniciativa má zvýšit bezpečnost aktivit v kosmu tím, že bude sledovat objekty, které se v něm pohybují a představují riziko. Jedná se zejména o vesmírný odpad – zbytky již nefunkčních družic a dalších těles vypuštěných na oběžnou dráhu).  SSA má řešit také další rizika spojená s vesmírem, která ohrožují kritickou infrastrukturu, jako jsou asteroidy, komety či vesmírné počasí.

Na návrhu budoucích změn se v únoru 2019 dohodli zástupci Komise, Evropského parlamentu a členských států EU, dohodu nyní musí schválit plénum europarlamentu a členské země.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop