Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Díky EU vyrazí na cesty po Evropě dalších 20 000 mladých lidí

Tereza Chlebounová, Euroskop, Evropská komise, 11. 6. 2019
travel

V rámci nové iniciativy DiscoverEU byli již potřetí vybráni mladí Evropané, kteří budou mít možnost vydat se na 30denní cestu po státech Evropské unie. Dostanou tak příležitost poznávat evropské kulturní dědictví a rozmanitost, navazovat kontakty s dalšími mladými lidmi a objevovat svou evropskou identitu. Další kolo soutěže by se mělo uskutečnit do konce roku.

Třetího kola soutěže DiscoverEU se zúčastnilo téměř 95 000 mladých lidí ze všech členských států EU. Přihlášky bylo možné podávat během dvou týdnů do 16. května 2019. Na základě soutěžních kritérií bylo vybráno 20 000 osmnáctiletých uchazečů, zohledněny přitom byly kvóty pro každý členský stát EU.

„Tento měsíc oslaví jízdenka DiscoverEU své první výročí. Za jeden rok podalo přihlášku do soutěže přibližně 275 000 mladých Evropanů a zhruba 50 000 jich obdrželo jízdenku. Jsem hrdý na to, že stále více mladých lidí má zájem o bohatství našich dějin a kultury, navazuje nové kontakty v zahraničí, stává se nezávislejšími a soběstačnějšími, sdílí zkušenosti a dojmy a v neposlední řadě objevuje sebe sama,“ uvedl k tomu komisař Tibor Navracsics odpovědný za vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

Vybraní cestovatelé obdrží jízdenku DiscoverEU, díky níž budou moc vydat na maximálně 30denní cestu v období od 1. srpna 2019 do 31. ledna 2020. Cestovat mohou sami nebo v nejvýše pětičlenných skupinkách. Jízdenka se ve většině případů vztahuje na železnici, výjimečně lze využít i jiné druhy dopravy.

Ve třetím kole DiscoverEU bylo vybráno 20 tisíc mladých Evropanů

V rámci soutěže DiscoverEU už vycestovalo 30 000 mladých Evropanů, ve 3. kole bylo vybráno dalších 20 000. Zdroj: Pixabay.com

Cestovatelé budou fungovat jako ambasadoři DiscoverEU


Kromě časové jízdenky obdrží účastníci i technickou podporu a informace například ohledně udržitelného cestování a jejich úlohy ambasadora DiscoverEU. Budou vyzváni k tomu, aby se podělili o své zkušenosti, například prostřednictvím sociálních médií, jako je Instagram, Facebook a Twitter, nebo prostřednictvím prezentace na své škole nebo ve své místní komunitě. Prostřednictvím sociálních médií budou moci rovněž navazovat kontakt s ostatními cestovateli a sdílet s nimi své zážitky.

Všichni účastníci také dostanou pozvánky na společná setkání DiscoverEU, která jsou novinkou a budou se konat na různých místech Evropy. Tematicky se tato setkání zaměří mimo jiné na udržitelnost nebo na kulturní dědictví. První setkání se bude konat ve dnech 12. a 13. července v nizozemském Nijmegenu a bude se věnovat tématu udržitelnosti.

Iniciativa přispívá k rozvoji dovedností mladých lidí


Iniciativa DiscoverEU nabízí mladým lidem, včetně mladých lidí ze znevýhodněného prostředí, dostupnou a jednoduchou možnost cestování. Dosavadní zpětná vazba od téměř 5 500 účastníků z prvního kola ukazuje, že DiscoverEU považují za cennou a inkluzivní zkušenost, která přispívá k občanské angažovanosti, osobnímu růstu a rozvoji dovedností.

Cestování mladým lidem umožňuje získat sebedůvěru a rozvíjet klíčové schopnosti, jako jsou cizojazyčné a interkulturní dovednosti, přizpůsobivost, odolnost, schopnosti v oblasti mezilidských vztahů, řešení problémů, organizační schopnosti a schopnost pracovat v týmu. Dvě třetiny účastníků uvedly, že bez DiscoverEU by si jízdenku nemohli z finančních důvodů dovolit. Někteří z účastníků cestovali poprvé v životě samostatně – bez rodičů či zákonných zástupců.

V období 2021-27 by se mohlo vydat na cesty 1,5 milionu Evropanů


Iniciativa DiscoverEU byla zahájena v červnu 2018 na základě návrhu Evropského parlamentu na přípravnou akci s rozpočtem ve výši 12 milionů eur na rok 2018. V rámci prvních dvou kol přihlášek dostalo možnost cestovat po Evropě přibližně 30 000 mladých lidí. Na rok 2019 schválil Evropský parlament na DiscoverEU částku ve výši 16 milionů eur. Evropská komise plánuje, že do konce roku zahájí příští kolo přihlášek, kdy bude k dispozici dalších 20 000 jízdenek DiscoverEU. Konkrétní data a další informace budou včas oznámeny na Evropském portálu pro mládež.

V rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 navrhla Komise v květnu 2018 vyčlenit na DiscoverEU coby součást budoucího programu Erasmus částku 700 milionů eur. Pokud návrh schválí Evropský parlament a Rada, mohlo by se v uvedených sedmi letech vydat na cesty dalších 1,5 milionu osmnáctiletých Evropanů.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Nenechte se oklamat mýty o koronaviru

Tereza Chlebounová, Euroskop, 3. 6. 2020

EU pokračuje v boji proti nákaze Covid-19

Tereza Chlebounová, Euroskop, 28. května 2020

Jak EU mírní dopady šíření koronaviru na ekonomiku?

Tereza Chlebounová, Euroskop, aktualizováno 28. 5.. 2020