Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nový pilotní projekt i-Portunus podpoří mobilitu umělců

Tereza Chlebounová, Euroskop, 14. 6. 2019
muzeum

Evropská komise letos spustila nový pilotní projekt i-Portunus, který podporuje krátkodobou mobilitu umělců. Finanční příspěvek budou moct využít například na uspořádání výstavy v zahraničí, prezentaci nového díla nebo účast na konkurzech či workshopech. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci v oblasti umění a kultury i profesní rozvoj účastníků. Ve třech kolech bude moct získat finanční podporu pro výjezd do zahraničí až 500 uchazečů z celé Evropy.

I-Portunus je nový pilotní projekt Evropské unie, který umožňuje umělcům a lidem pracujícím v oblasti kultury získat finanční podporu pro své aktivity v zahraničí. Díky projektu mohou vyjet do některé ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa, a to na období 15-85 dní.

Cílem výjezdu musí být mezinárodní spolupráce, profesní rozvoj nebo prezentace díla v jiné zemi. Podpora se tak vztahuje například na pořádání výstavy nebo představení v zahraničí ve spolupráci s mezinárodními partnery, prezentaci nově vzniklého díla v zahraničí, ale také účast na zahraničních konkurzech, workshopech či schůzkách zaměřených na mezinárodní spolupráci a navazování kontaktů.

Projekt zahrnuje design, loutkářství či street art


Do programu se mohou zapojit jednotlivci i skupiny až pěti lidí starší 18 let, kteří aktivně působí v oblasti scénických a výtvarných umění. I-Portunus se vztahuje kromě divadla, tance, opery, fotografie nebo grafického umění také třeba na loutkářství, módu nebo street art.

V období od dubna do září 2019 proběhnou celkem tři výzvy, během nichž se zájemci mohou přihlašovat. Projektu se mohou zúčastnit umělci nejen z členských států EU, ale také z Albánie, Arménie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Islandu, Kosova, Moldavska, Norska, Severní Makedonie, Srbska, Tuniska a Ukrajiny.

Umělci mohou nyní získat podporu EU pro cesty do zahraničí v rámci mezinárodních projektů

Pomocí nového pilotního projektu i-Portunus chce EU zjistit, jak nejlépe podpořit přeshraniční mobilitu umělců. Od roku 2021 by mohla obdobný program zavést nastálo. Zdroj: Pixabay.com

Cestovat lze i do více zemí


Výše finanční podpory se odvíjí od délky pobytu v zahraničí, pohybuje se mezi 1500 a 3000 eur. Finance jsou určeny na náklady spojené s cestou, primárně na pokrytí cestovného a ubytování. Zájemci s hendikepem mohou získat dodatečné finanční prostředky.

Příspěvek je možné využít podle potřeby na cesty do jedné i více zemí. Cestovat lze jednorázově nebo opakovaně, každá z cest ale musí trvat minimálně 5 dní. Všechny výjezdy se přitom mohou týkat pouze jednoho projektu.

Od roku 2021 by se z projektu mohl stát trvalý program


V rámci první výzvy se do projektu i-Portunus přihlásilo 1222 zájemců, z toho 15 z České republiky. Vybráno bylo 123 uchazečů, ČR má mezi nimi jednu zástupkyni. Druhá výzva končí 24. června a třetí bude zahájena 15. července. Celkem bude tento rok moct vyjet až 500 umělců.

Pilotní projekt má otestovat, jak nejlépe podpořit přeshraniční mobilitu umělců. V rámci programu Kreativní Evropa v období 2021-27 by následně měl být zaveden stálý program této mobility.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop