Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

ČR by podle Komise měla zvýšit podíl obnovitelných zdrojů

Euroskop, čtk, Evropská komise, 19. 6. 2019
obnovitelná energie

Evropská komise (EK) v úterý vyzvala členské státy, aby byly ambicióznější ve svých energetických a klimatických plánech pro rok 2030. České republice Brusel mimo jiné doporučil zvýšit do té doby podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celkové spotřebě na minimálně 23 procent. Česko dosud počítalo s 20,8 procenta. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v úterý uvedlo, že zveřejněná doporučení pečlivě analyzuje.

Členské státy vůbec poprvé vypracovaly vnitrostátní návrhy pro klima a energetiku, které mají umožnit do roku 2030 splnit dohodnuté cíle EU a přispět k naplnění závazků vyplývajících z Pařížské klimatické dohody. Z Prahy byl návrh materiálu do Bruselu zaslán na začátku letošního roku. Zabývá se třeba energetickou účinností či rozvojem obnovitelných zdrojů. 
 
"Všechny členské státy vypracovaly v relativně krátkém čase kvalitní návrhy, ale žádný návrh není dokonalý. Do konce roku je třeba předložit konečné plány a naše doporučení ukazují, kde je třeba vyvinout větší úsilí: například stanovit náročnější cíle, podrobněji propracovat konkrétní téma, lépe upřesnit investiční potřeby nebo se více zaměřit na sociální spravedlnost,“ zhodnotil plány místopředseda komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič.

ČR chce přes pětinu energie pokrýt obnovitelnými zdroji

 
Český materiál obsahuje závazky, jimiž chce ČR k záměrům EU pro rok 2030 přispět. Jedním z cílů plánu vypracovaného MPO je právě pokrytí 20,8 procenta spotřeby energie obnovitelnými zdroji. "Principiálně se nebráníme tomu, že by to mohlo být i o něco víc," uvedl v pondělí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).
 
"Co se týče tuzemského podílu OZE na energetickém mixu, snahou ČR samozřejmě je přispět k cílům EU. Přitom je ale třeba brát v potaz reálné podmínky v zemi, a tedy související ekonomické dopady tak, aby nedošlo k neúměrné zátěži obyvatel," doplnil dnes Havlíčkův náměstek pro energetiku René Neděla. K prvním diskusím podle něj Česko využije jednání ministrů EU pro energetiku příští týden, v červenci pak technickou pracovní skupinu. "Tak aby se vyjasnily detaily a mohlo se diskutovat o rozsahu a formě, jak se doporučení Evropské komise zohlední," dodal.

 
Státy EU vypracovaly národní plány, jak splnit cíle v oblasti energetiky a klimatu
 
Státy EU vypracovaly národní plány, jak splnit do roku 2030 cíle v oblasti energetiky a klimatu. Podle Evropské komise je ale zapotřebí stanovit si vyšší ambice, jinak se cílů nepodaří dosáhnout. Zdroj: Pixabay.com
 

Komise doporučuje ČR cíl zvýšit

 
"Ministerstvo průmyslu jsme opakovaně upozorňovali, že je navržený podíl obnovitelných zdrojů příliš nízký. Evropská komise potvrdila naše obavy. Ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů máme dokonce vůbec nejnižší cíl mezi státy EU. Přitom právě fotovoltaika by mohla přispět ke splnění českého podílu v rozvoji obnovitelných zdrojů za nejvýhodnějších podmínek pro spotřebitele," uvedl v úterý programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.
 
Doplnil, že v dalších bodech EK Česku doporučuje dopracovat konkrétní opatření reforem energetických trhů, jejichž cílem bude zajistit rozvoj aktivních spotřebitelů energie, akumulace energie a energetických komunit. Komise dále například kritizuje absenci posouzení dopadů klimatických změn na jednotlivé technologie obnovitelných zdrojů. Komise podle Sedláka také kritizuje, že růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je v Česku zanedbatelný.
 

Výkon solárních elektráren v Česku stagnuje

 
Podle Solární asociace by Česko nyní mělo vyhodnotit, jakým způsobem efektivně doporučených cílů dosáhnout a v budoucím energetickém mixu více využít solární energii. Doporučení EK navýšit plánovaný podíl OZE v ČR do roku 2030 přivítaly také Komora obnovitelných zdrojů energie, Hnutí Duha nebo organizace Greenpeace. "Zásadní proměna české energetiky je nezbytná pro naši budoucnost," podotkl Edvard Sequens z ekologického sdružení Calla.
 
Ministerstvo průmyslu loni v říjnu uvedlo, že v roce 2017 podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie v ČR podle dat Eurostatu činil 14,76 procenta, v roce 2010 to bylo 10,52 procenta. Celkový instalovaný výkon solárních elektráren v Česku od roku 2012 prakticky stagnuje.
 

Státy EU chtějí snížit emise o 40 % do roku 2030

 
Členské státy EU se loni dohodly na strategii snižování emisí. Cílem unie je zajistit do roku 2030 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 32 procent, zlepšit energetickou účinnost o 32,5 procenta a snížit emise nejméně o 40 procent. Tyto unijní závazky jsou obsaženy v balíčku "Čistá energie pro všechny Evropany".
 
Doporučení a podrobná hodnocení, která Komise vypracovala, by státům měla pomoci s předložením konečných plánů do konce roku 2019 a s jejich efektivním prováděním v následujících letech. Vnitrostátní plány by měly podnikům a finančnímu sektoru zajistit jasnost a předvídatelnost, a tak stimulovat potřebné soukromé investice.
Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Nenechte se oklamat mýty o koronaviru

Tereza Chlebounová, Euroskop, 3. 6. 2020

EU pokračuje v boji proti nákaze Covid-19

Tereza Chlebounová, Euroskop, 28. května 2020

Jak EU mírní dopady šíření koronaviru na ekonomiku?

Tereza Chlebounová, Euroskop, aktualizováno 28. 5.. 2020