Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Co čeká kandidáty na komisaře v příštích týdnech?

Klára Votavová, psáno pro Euroskop, 17. 9. 2018
Leyenova, schvalovani v EP

Minulé úterý představila zvolená předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová návrh rozložení jednotlivých portfolií ve svém kolegiu mezi kandidáty na komisaře. Nicméně ještě předtím, než se budou moci ujmout svých postů, musí kandidáti projít slyšeními v Evropském parlamentu. Ta proběhnou v období od 30. září do 8. října. 23. října bude hlasovat Evropský parlament o schválení nové Evropské komise jako celku. 

Nový sbor komisařů bude mít osm místopředsedů. Z těchto místopředsedů dostanou tři funkci takzvaného výkonného místopředsedy, kde budou odpovídat za jedno z hlavních témat programu Komise a zároveň vést vlastní portfolio. Jedná se Nizozemce Franse Timmermanse (Zelená nová dohoda a klima), Dánku Margrethe Vestagerovou (digitalizace a hospodářská soutěž) a Lotyše Valdise Dombrovskise (hospodářství a finance).

Jednou z pěti místopředsedů by historicky poprvé měla být také česká komisařka Věra Jourová, která by měla dostat na starost hodnoty a transparentnost. Do jejího portfolia by měl spadat boj proti externím manipulacím evropských voleb a dezinformacím, podpora plurality médií, transparentnost legislativního procesu EU, evropská občanská iniciativa, vláda práva, uplatňování Listiny základních práv EU, fungování principu vedoucích kandidátů a jednotné kandidátky do voleb do EP. Dalšími čtyřmi místopředsedy EK jsou Josep Borrell (ES) jako vysoký představitel Unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, Margaritis Schinas (EL), Maroš Šefčovič (SK) a Dubravka Šuica (HR).

Evropský parlament (EP) následně zahájil přípravu organizace slyšení („grilování“) kandidátů na komisaře. O přidělení odpovědných výborů pro jednotlivé kandidáty rozhodne EP dne 19. 9., kdy by také měly být dle předběžného programu EP zaslány kandidátům na komisaře písemné otázky, na které budou muset odpovědět do 26. 9. Samotná slyšení jsou naplánována na období od 30. 9. do 8. 10. Dne 17. 10. posoudí v rámci EP hodnocení výsledků slyšení od jednotlivých výborů příslušný vnitřní orgán EP – Konference předsedů. Na 23. 10. by mělo připadnout hlasování v EP o schválení nové EK jako celku. 

Pravidla organizace a průběh slyšení komisařů v EP


Schvalování EK v EP vyplývá ze článku 17 Smlouvy o EU (SEU) a je podrobněji rozpracován v článku 125 a příloze VII Jednacího řádu EP (2019-2024). Poté, co zvolený předseda EK informuje EP o přidělených portfoliích pro komisaře předseda EP požádá kandidáty na komisaře, aby se dostavili na veřejné slyšení před příslušné výbory podle svých předpokládaných specializací.

Slyšení jsou pořádána Konferencí předsedů na základě doporučení Konference předsedů výborů, za konkrétní postup při slyšení ve výborech odpovídají předseda a koordinátoři jednotlivých výborů. Pokud portfolio spadá do kompetencí jednoho výboru, uskuteční se slyšení pouze před tímto zodpovědným výborem. Kandidáta však mohou grilovat také poslanci více výborů, do jejichž agendy portfolio kandidáta na komisaře spadá. Ve výjimečných případech (široká horizontální agenda) mohou být slyšení pořádána přímo Konferencí předsedů.

Kandidát na člena kolegia EK musí před slyšením dodat prohlášení o finančních zájmech, které následně posoudí Výbor pro právní záležitosti EP (JURI). Při pochybnostech může výbor JURI kandidáta požádat o doplňující informace, případně jej pozvat k osobní rozpravě. Při přetrvávajících problémech výbor přijme doporučení na odstranění konfliktu zájmů, ve vážných případech může informovat předsedu EK o nevhodnosti kandidáta.

Von der Leyenová
Ursula von der Leyenová již úspěšně prošla hlasováním v Evropském parlamentu, kde získala potřebný počet hlasů. Členy jejího týmu teprve slyšení v Evropském parlamentu čeká. Zdroj: Evropský parlament


Slyšení můžete sledovat online


Před tím, než se kandidáti na komisaře před výbor dostaví, zašlou jim příslušné parlamentní výbory otázky k písemnému zodpovězení. Dvě z nich připravuje Konference předsedů výborů a jsou pro všechny komisaře stejné, dalších pět „odborných“ připravuje věcně příslušný výbor.

Samotné slyšení je naplánováno na tři hodiny, jsou veřejně přístupná a vysílaná živě. Je zahájeno úvodním ústním prohlášením trvajícím maximálně 15 minut a následným zodpovězením 25 ústních otázek poslanců s možností krátkých reakcí tázajících se poslanců (v roce 2014 pravidla umožňovala položit 45 otázek, přičemž často nezbýval prostor pro reakce), které by měly být tematicky seskupeny. Čas vyhrazený jednotlivým poslancům odpovídá relativní velikosti jejich politické skupiny (frakce) v souladu s čl. 171 Jednacího řádu EP.

Předseda a koordinátoři výboru/výborů se neprodleně po ukončení slyšení sejdou a vypracují hodnotící dopis o kandidátovi. Mezi kritéria k hodnocení komisařů se podle SEU řadí způsobilost, evropanství a poskytnutí záruk nezávislosti. Jednací řád EP tato kritéria doplňuje také o znalosti přiděleného portfolia či komunikační schopnosti. Hodnotící dopis kandidátovi může vyjádřit jednoznačnou podporu, podporu s výhradou (dvoutřetinovou podporu) nebo zamítnutí. V případě nedostatečné podpory mohou koordinátoři ve výborech požádat Konferenci předsedů o zaslání dodatečných písemných otázek kandidátovi a případně také o dodatečné 1,5hodinové slyšení. Dopisy z výborů hodnotí Konference předsedů výborů a Konference předsedů EP, která následně fázi slyšení uzavře.

Po uskutečnění všech slyšení je zvolený předseda EK vyzván, aby poslancům představil sbor komisařů a jejich program a účastnil se rozpravy plenárního zasedání za účasti předsedy ER a zástupce předsednictví Rady. Po rozpravě EP hlasuje o usnesení, kterým zvolí nebo zamítne Komisi jako celek. Hlasování probíhá jmenovitě (roll-call vote) a ke schválení stačí prostá většina poslanců. Předseda EP následně informuje Radu o výsledku hlasování (potvrzení nebo zamítnutí kolegia komisařů). Po schválení v EP Komisi formálně jmenuje ER.

Autor: Klára Votavová, M. A., Oddělení institucionální komunikace