Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vlastnit zbraň mohou až na výjimky držitelé zbrojního průkazu

Euroskop, čtk, 10.12.2019

Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru - například vzduchovky nebo různé historické zbraně. Zbrojní průkaz vydává policie na základě žádosti. Žadatel musí být mimo jiné bezúhonný, způsobilý k právním úkonům a také zdravotně i odborně způsobilý, což dokládá posudky. V ostravské fakultní nemocnici dnes pachatel zastřelil podle aktuálních informací šest lidí, sám pak spáchal sebevraždu. Podle policistů muž střílel z nelegálně držené zbraně.

Podle Zdeňka Bambase a Milana Prchala z ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policejního prezidia bylo v Česku k poslednímu červnu letošního roku 304.012 držitelů zbrojního průkazu, kteří měli dohromady v držení 862.664 zbraní. Počty zadržených nelegálně držených zbraní policie neeviduje, za celý loňský rok ale zaznamenala 386 skutků kvalifikovaných jako trestný čin nedovoleného ozbrojování.

 

Podmínky pro získání zbrojního průkazu

 

Podmínky pro získání zbrojního průkazu definuje zákon o zbraních. Jsou to zejména minimální věk, trestní bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní a odborná způsobilost. Doba platnosti zbrojního průkazu je standardně deset let, průkaz lze ale vydat i na dobu kratší s ohledem na posudek o zdravotní způsobilosti.

Každý lékař, který získá podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, je oprávněn ověřit u policie, zda tento člověk není držitelem zbrojního průkazu. Při důvodném podezření na změnu zdravotního stavu pak policie může vyzvat držitele průkazu, aby se podrobil lékařské prohlídce. O odnětí zbrojního průkazu policie rozhodne, pokud jeho držitel pozbyl bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům či právě zdravotní způsobilost.

Policie také může od roku 2016 zadržet legálnímu majiteli zbraň přímo v jeho obydlí, například kvůli podezření, že se jeho zdravotní stav změnil natolik, že by mohl ohrožovat svůj život nebo životy jiných lidí. Změnou zákona politici reagovali na útok střelce v Uherském Brodu 24. února 2015. Policie neeviduje, kolik průkazů bylo tímto způsobem odebráno, celkově ale kvůli zdravotnímu stavu odebrala za posledních pět let zbrojní průkaz v 655 případech, uvedl Prchal.

Odbornou způsobilost prokazuje žadatel u zkoušky, kde musí mimo jiné prokázat znalost zákona o zbraních, právní definice nutné obrany nebo zdravotnického minima. Praktická část zkoušky dokládá schopnost uchazeče bezpečně manipulovat se zbraněmi a střelivem i střelby na pevný cíl.

Skupiny zbrojních průkazů jsou vytvořeny podle účelu užívání zbraně nebo střeliva, a to ke sběratelským účelům (skupina A), ke sportovním účelům (B), k loveckým účelům (C), k výkonu zaměstnání nebo povolání (D) a k ochraně života, zdraví nebo majetku (E). O zbrojní průkaz skupiny A, D a E může zažádat osoba starší 21 let, skupiny B nebo C osoba starší 18 let. Existují výjimky, například pro členy sportovních klubů a studenty škol, kde je součástí výuka myslivosti nebo výroba zbraní.

 

Kategorie zbraní

 

Zákon teď rozlišuje čtyři kategorie zbraní. Do první spadají tzv. zakázané zbraně, například vojenské, které je až na výjimky zakázáno nabývat. V druhé kategorii jsou například krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, tedy zbraně podléhající povolení. Zbraně ze třetí kategorie podléhají ohlášení, pro zmíněnou čtvrtou kategorii není potřeba vlastnit zbrojní průkaz.

Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o zbraních, podle kterého by zbraně měly být děleny do šesti kategorií, přístup k nim bude odstupňován na základě jejich možné nebezpečnosti. Místo pěti skupin zbrojních průkazů budou jen dvě. Stejně jako v předchozím zákoně musí být žadatel zdravotně způsobilý, což dokládá lékařským posudkem, který ale bude nově vydáván maximálně s pětiletou platností.

 

Směrnice o zbraních

 

Návrh vznikl podle vnitra v reakci na technologický a společenský vývoj, který předchozí norma nezohledňovala, ale také kvůli směrnici o zbraních, kterou Evropský parlament schválil předloni na jaře. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Kvůli směrnici podalo Česko žalobu k Soudnímu dvoru EU, který ji minulý týden zamítl.

 

Zbraňová amnestie

 

Policie jednou za čas vyhlašuje tzv. zbraňovou amnestii, při které lidé mohou bez vysvětlování a bez postihu odevzdat nelegálně držené zbraně. Poslední se uskutečnila v roce 2014, lidé při ní odevzdali 5744 zbraní a 468.351 kusů střeliva. Zpravidla se amnestie vyhlašuje k novelám zákona o zbraních a střelivu, doprovázet by měla i nový zákon o zbraních připravený ministerstvem vnitra.

 

Počet zbrojních průkazů a zaregistrovaných zbraní:

 

Rok

2015

2016

2017

2018

k 30.6.2019

Počet zbrojních průkazů

292.022

300.307

302.990

303.936

304.012

Počet zaregistrovaných zbraní

775.065

801.532

825.628

851.397

862.664

Zdroj: Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR

Autor: Euroskop