Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Získejte finance na projekt z programu Práva, rovnost a občanství

Euroskop, Evropská komise, 23. 12. 2019
group_hands

Evropská komise vyhlásila 8 nových výzev v programu Práva, rovnost a občanství, jehož cílem je podpora práv a svobod občanů Evropské unie. Projekty lze přihlašovat od poloviny ledna do dubna 2020.

Prostřednictvím programu Práva, rovnost a občanství (Rights, Equality and Citizenship – REC) podporuje Evropská komise projekty, které pomáhají zajistit občanská práva a svobody jako jsou například práva dětí, rovnost pohlaví, principy nediskriminace, ochrana spotřebitelů nebo osobních údajů.

Může se jednat o aktivity na podporu vzájemného předávání zkušeností a dobré praxe, zvyšování povědomí, školicí činnost nebo analytické aktivity jako jsou studie, či výzkumy veřejného mínění.

group of people

Program Evropské komise Práva, rovnost a občanství se zaměřuje mimo jiné na boj proti diskriminaci, xenofobii, násilí nebo nenávistným projevům na internetu. Zdroj: Piqsels.com

Celkový rozpočet programu je 37 milionů eur, které budou rozděleny mezi zhruba 100 projektů. Komise pokryje náklady na projekt do maximální výše 80 %.

Evropská komise nyní vyhlásila 8 nových výzev, prostřednictvím nichž mohou organizace a veřejné orgány získat financování pro své projekty.

Přehled vypsaných výzev

budování kapacit v oblasti práv dítěte
zvyšování povědomí o právech občanů EU a začlenění mobilních občanů EU, podpora koordinace mezi kompetentními vnitrostátními orgány
prevence a boj proti všem formám násilí na dětech, mladých lidech a ženách
podpora účinného provádění zásad nediskriminace
omezeno na národní romské platformy
prevence a boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a dalším formám nesnášenlivosti; monitorování, prevence a boj proti nenávistným projevům online
omezeno na vnitrostátní orgány pro ochranu údajů – oslovení zúčastněných stran ohledně právních předpisů o ochraně údajů
odstranění rozdílů mezi postavením mužů a žen v průběhu života

 

Jak se můžete zapojit?

Pro účast v programu je potřeba se zaregistrovat online a následně vyplnit online formulář. Detailní pokyny pro přihlašování jsou k dispozici zde.

Přihlášky se otevírají v průběhu ledna 2020, uzávěrky jsou 1., 15. a 29. dubna 2020 v závislosti na konkrétní výzvě.

Další informace o výzvách REC naleznete zde.

Případné dotazy je možné zasílat na e-mail EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

 

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Přehled migrace do EU v roce 2019

Euroskop, Evropský parlament, 10.08.2020

Vyjádřete svůj názor na připravovanou evropskou legislativu

Lucie Nalejvačová, Euroskop. foto Evropská komise, 14.07.2020