Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak EU pomáhá v boji s nákazou COVID-19?

Tereza Chlebounová, Euroskop, aktualizováno 31. 3. 2020
koronavirus

Uzavření vnějších hranic Evropské unie, zajištění dodávek ochranného vybavení či ochrana zaměstnanců. Jaká opatření zavádí EU v souvislosti s šířením koronaviru v Evropě? 

Evropská komise podporuje členské státy při řešení krize související s šířením nákazy COVID-19 a vydává doporučení ohledně společného postupu nejen v otázkách veřejného zdraví, ale také v oblasti dopravy, ochrany hranic, vnitřního trhu a obchodu. Přestože oblast zdraví spadá do kompetence jednotlivých členských států, Komise hraje důležitou roli při vzájemné koordinaci a mírnění dopadů nákazy.
 
"Pandemie koronaviru je testem pro náš pro všechny. Jedná se nejen o bezprecedentní výzvu pro naše zdravotní systémy, ale také významný šok pro naše ekonomiky," uvedla v pátek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při vyhlášení balíčku opatření na zmírnění dopadů nákazy na ekonomiky členských států. Komise je podle ní připravena podnikat všechny nezbytné kroky podle toho, jak se bude situace vyvíjet.
 
Ekonomickým opatřením na podporu členských států a malých a středních podniků se věnuje speciální článek Euroskopu. 
 

Uzavření vnějších hranic EU

 
Prezidenti a premiéři členských zemí schválili návrh Evropské komise na uzavření vnějších hranic EU po dobu 30 dní. Příslušné kroky by měly státy na vnější hranici Unie spustit co nejdříve. Zákaz se nebude vztahovat na cizince s dlouhodobým pobytem v EU či rodinné příslušníky občanů členských zemí. Výjimku budou mít také například řidiči přepravující zboží, lékaři, výzkumní pracovníci nebo diplomaté.
 
K zákazu se zatím nepřipojilo Irsko, protože nechce omezit provoz na hranici s Británií, která zatím žádné podobné opatření nezavedla.
 
Evropská komise klade důraz na to, aby členské státy umožnily překračování hranic příhraničním pracovníkům v klíčových profesích, kteří jezdí za prací do jiné země EU. Týká se to zejména zdravotníků, hasičů, policistů, pracovníků v dopravě nebo třeba potravinářském odvětví. Hladký přechod by měl být umožněn také sezónním pracovníkům, aby se tak vyřešil nedostatek pracovních sil.
 
 
Koronavirus
Evropská komise spustila mechanismus pro koordinaci krizí ARGUS, konají se také pravidelná setkání krizového koordinačního výboru (CCC). Situaci řeší i tým pro koordinaci reakce složený z 8 komisařů odpovědných za politické oblasti, na než má šíření koronaviru největší dopad. Chorvatské předsednictví aktivovalo už 28. ledna integrovanou reakci EU na krize, která usnadňuje spolupráci a koordinuje reakci států. Zdroj: Pixabay.com
 

Zajištění ochranných pomůcek

 
Evropská komise dělá vše pro to, aby zajistila dostatečné dodávky ochranných prostředků v celé Evropě. S 26 členskými státy zahájila zrychlené společné zadávací řízení na nákup těchto prostředků už 28. února. Další společný postup byl zahájen za účelem nákupu ventilátorů a dalšího vybavení.
 
V rámci systému rescEU vytváří Komise fond zásob zdravotnického vybavení potřebného v boji se šířící se koronavirovou nákazou. Využít jej budou moct státy, kterým pro akutní potřeby chybí. Ve fondu budou mimo jiné plicní ventilátory a další vybavení pro jednotky intenzivní péče, ochranné pomůcky, vakcíny a léky či potřeby pro laboratoře. Distribuci vybavení zajistí středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Počáteční rozpočet EU na tyto zásoby činí 50 milionů eur. 
 
Aby byla zajištěna dostupnost ochranných pomůcek Evropanům, omezila také Komise vývoz roušek a dalších zdravotnických potřeb mimo Unii. Zároveň projednává alternativy s průmyslovými odvětvími, například aby se textilní společnosti přeorientovaly na výrobu ochranných prostředků.
 

Podpora zachování volného pohybu zboží

 
Komise pracuje na tom, aby byla zajištěna solidarita mezi členskými státy v zásobování zdravotnickými pomůckami tak, aby se tyto pomůcky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují. Posuzuje vnitrostátní opatření členských zemí, která by mohla narušit jednotný trh a omezit tak dodávky potřebného vybavení. S členskými státy pak jedná o změnách těchto opatření.
 
Stejně tak s nimi spolupracuje na zachování pohybu zboží, aby nebylo narušeno zásobování států klíčovými produkty a omezily se dopady na ekonomiku. Komise vydala vodítka, podle nichž by na zboží na jednotném trhu nemělo být ukládáno žádné omezení, pokud není řádně odůvodněno.  
 
Členské státy by podle pokynů Komise měly určit prioritní pruhy pro nákladní dopravu přepravující zejména zdravotnický materiál a zboží podléhající zkáze, především jídlo.
 

Monitorování situace a doporučení

 
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které je agenturou EU, zveřejňuje každý den aktuální epidemiologické údaje o celosvětové situaci a podporujte tak připravenost systémů zdravotnictví v členských státech. Zároveň posuzuje situaci na místě a zjišťuje, jaká další opatření lze v reakci na poslední vývoj přijmout.
 
Evropská komise pravidelně svolává Výbor pro zdravotní bezpečnost, který jedná ohniscích nemoci a o souvisejících opatřeních v oblasti připravenosti a reakce. Jedná se například o cestovní informace, lékařská protiopatření nebo laboratorní a diagnostické kapacity.
 
Komise také vytvořila poradní skupinu složenou z epidemiologů a virologů z různých členských zemí EU, která bude vytvářet doporučení ohledně kroků potřebných k boji se současnou epidemií.
 

Ochrana pracovníků

 
Evropský sociální fond může díky nové investiční iniciativě pro reakci na koronavirus poskytovat podporu v oblasti zdravotní péče, například financováním ochranného vybavení, zdravotnických prostředků, opatření na prevenci před nákazou nebo opatření k zajištění přístupu ke zdravotní péči pro nejvíce zranitelné skupiny. Kromě toho může podporovat systémy členských států, které pomáhají tlumit dopad rozšíření nákazy v kombinaci s prohlubováním dovedností a změnou kvalifikace.
 
Na podporu propuštěných pracovníků a osob samostatně výdělečně činných by mohl být mobilizován Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, v němž je pro letošní rok k dispozici až 179 milionů eur.
 
Komise také urychlí práci na legislativním návrhu Evropského systému zajištění v nezaměstnanosti. Ten by se zaměřoval zejména na podporu zachování pracovních míst a dovedností, například prostřednictvím zkrácených pracovních úvazků nebo usnadněné přechodu nezaměstnaných osbob do jiného zaměstnání.
 
Další informace o opatřeních souvisejících s šířením koronaviru najdete na stránkách Evropské komise zde.
 
Otázky a odpovědi ke koordinované reakci EU na koronavirovou nákazu naleznete zde.
 
 
Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Europoslanci požadují posílení kapacit civilní ochrany EU

Evropský parlament, Euroskop, 25.09.2020

Komise představila návrh nového migračního paktu

Euroskop,Evropská komise, 24.09.2020

Boj EU proti rakovině v době koronavirové

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, 23.09.2020

Podpora recyklování v EU pomocí nástroje Next Generation EU

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 16.09.2020