Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Aktuální opatření EU pro boj s epidemií COVID-19

Tereza Chlebounová, Euroskop, 25. 3. 2020
Evropské koordinační centrum pro mimořádné situace

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19 a přijímá řadu kroků k zastavení šíření nákazy, ale také ke zmírnění jejích dopadů. Euroskop přináší aktuální přehled opatření přijatých na úrovni Evropské unie v souvislosti s bojem proti koronaviru.


Zajištění dostatku ochranného vybavení

Od 15. března do 26. dubna je zavedeno mimořádné opatření pro vývoz vybraného zdravotnického ochranného materiálu mimo území Evropské unie. Jedná se o brýle, obličejové štíty, prostředky na ochranu úst a nosu, ochranné obleky a rukavice. Pro jejich vývoz bude potřeba předložit vývozní povolení, které vydávají orgány jednotlivých členských států.
 
Evropská komise zveřejnila 16. března doporučení o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19. Jeho cílem je řešit nedostatek osobních ochranných prostředků.
 
Doporučuje například urychlit posuzování shody u nově předložených žádostí  výrobců, dovozců či distributorů, kteří vyrábějí ochranné prostředky. Nabízí také vodítka, jak postupovat v případě ochranných prostředků, které byly vyrobeny s využitím jiných technických řešení, než jsou harmonizované normy nebo dosud nestihly projít celým procesem posuzování shody.
 
Evropské koordinační centrum pro mimořádné situace
Při koordinaci pomoci členským státům, například poskytování zdravotnického materiálu nebo navracení občanů do vlasti, hraje důležitou úlohu Evropské koordinační centrum pro mimořádné situace. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise
 

Pohyb přes vnitřní hranice

Dne 16. března vydala Komise pokyny pro opatření na vnitřních hranicích, které mají omezit pohyb lidí, aby se zpomalilo šíření nákazy, a zároveň zachovat přeshraniční pohyb zboží. Členské státy by například měly určit prioritní pruhy pro nákladní dopravu přepravující zdravotnický materiál a zboží podléhající zkáze, zejména jídlo.
 

Uzavření vnějších hranic

 
Prezidenti a premiéři členských zemí EU podpořili 17. března Sdělení Evropské komise k uzavření vnějších hranic EU po dobu 30 dní. Občanům cizích států bude zakázán vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Zákaz se nebude vztahovat například na rodinné příslušníky občanů EU, zdravotníky nebo třeba personál zapojený do přepravy zboží. Příslušné kroky spustí individuálně a koordinovaně státy na vnější hranici Unie.
 

Zřízení odborného týmu

 
Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová oznámila 17. března zřízení Evropského expertního týmu vědeckých expertů na posílení koordinace a odpovědi v oblasti zdraví. Tým bude navrhovat opatření pro boj s šířením nákazy COVID-19 v různých fázích epidemie. Opatření bude formulovat jak pro celou EU, tak pro jednotlivé členské státy.
 

Podpora podniků

 
Ve čtvrtek 19. března Evropská komise přijala dočasný rámec pro udělování podpory podnikům, které zasáhla situace kolem pandemie koronaviru. Rámec obsahuje řadu možností, jak jim  členské státy mohou pomoct tak, aby pomoc neporušovala pravidla veřejné podpory.
 

Vytvoření skladu zdravotnického vybavení

 
Dne 19. března Komise oznámila zřízení skladu pro zdravotnické vybavení v rámci systému rescEU. Sklad bude obsahovat mimo jiné ventilátory, ochranné masky, vakcíny či laboratorní vybavení. Využít jej mohou členské státy, jimž vybavení akutně chybí.
 

Uvolnění norem

 
V pátek 20. března pak Komise ohlásila uvolnění evropských norem pro některé zdravotnické prostředky, jako jsou roušky, rukavice nebo ochranné obleky. Na trh EU tak budou moct v krátkém čase vstoupit noví výrobci tohoto nedostatkového zboží, za předpokladu, že dorží zdravotní bezpečnost.
 
Další informace o krocích, které EU v souvislosti s šířením koronaviru podniká na podporu ekonomiky, najdete v článku zde.
 
Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Evropská obranná agentura: Bezpečnost EU pod českým velením

text: Tereza Chlebounová, grafický design: Kristina Kollertová, Euroskop, 25. 3. 2019

Komise v reakci na koronavirus rozvolňuje pravidla státní podpory

Veronika Smolková, Úřad vlády, 20.03.2020

Jak EU pomáhá v boji s nákazou COVID-19?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 17. 3. 2020

Jak EU mírní dopady šíření koronaviru na ekonomiku?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 19. 3. 2020

Agentura Europol: Ochrana občanů EU před kriminalitou

text: Tereza Chlebounová grafický design: Kristina Kollertová, Euroskop