Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Reakce EIB na pandemii COVID-19

EIB, 02.06.2020
peníze, euro

Na začátku roku 2020 došlo k významnému zhoršení ekonomických prognóz pro členské státy EU. Rychlé šíření nového viru COVID-19 totiž přináší obrovskou zátěž pro veřejné zdraví i hospodářství.

Skupina EIB již na počátku krize rychle zareagovala představením akčního plánu podpory, v jehož rámci bude mobilizováno až 40 mld. eur především pro malé a střední podniky. Součástí této podpory jsou zvláštní systémy záruk pro banky vycházející ze stávajících programů, jež umožňují okamžité uvedení do praxe, vyhrazené likviditní linky pro banky, které mají zajistit dodatečnou podporu pracovního kapitálu pro malé a střední podniky, a také zvláštní programy nákupů cenných papírů krytých aktivy (ABS) umožňující bankám přenášet rizika portfolií úvěrů pro malé a střední podniky.

Vzhledem k celosvětovému dosahu krize a odhadovanému objemu finančních prostředků nezbytných k překonání hospodářského šoku se však v současné době připravuje i společná reakce celé Evropské unie, v níž má Skupina EIB sehrát klíčovou roli. Na základě doporučení Euroskupiny ze dne 9. dubna schválila správní rada EIB vytvoření Pan-evropského záručního fondu COVID-19 ve výši 25 mld. eur. Tento fond umožní Skupině EIB navýšit svou podporu pro evropské společnosti až o dalších 200 mld. eur. Bude přitom poskytovat rizikové financování ve formě úvěrů a záruk, a také v podobě rozvojových úvěrů (tzv. venture debts) a kapitálu, a to především pro malé a střední podniky, ale i pro velké společnosti a společnosti se střední tržní kapitalizací.

Evropský záruční fond COVID-19 jako ochranný štít pro evropské společnosti

Evropský záruční fond COVID-19 bude sloužit jako ochranný štít pro evropské společnosti, které se potýkají s nedostatkem likvidity, a budou jej spravovat EIB a EIF. Posledně jmenovaný je dceřiným fondem Skupiny, který se zaměřuje na financování malých a středních podniků.

Tyto produkty budou doplněny využitím stávajících programů Skupiny EIB na podporu zdravotnického sektoru, zejména finančních nástrojů sdílených s Evropskou komisí – jako je například nástroj financování InnovFin v oblasti infekčních onemocnění – jejichž účelem je financovat projekty zaměřené na zastavení šíření koronaviru, nalezení léčby a vývoj vakcíny. Skupina EIB je rovněž připravena podporovat financování nezbytně nutných vylepšení infrastruktury a vybavení ve zdravotnictví, a to i v České republice.


 

Autor: Andrea Ferjenčíková, David Březina