Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Úřad vlády, 23.06.2020
Change

Dne 17. června 2020 zveřejnila Evropská komise první Zprávu o dopadu demografické změny, ve které představuje nejdůležitější ukazatele a fakta. Zpráva má poskytnout základ pro připravovanou Zelenou knihu o stárnutí a je prvním příspěvkem do diskuse o demografické změně.

Na úvod Komise vyzdvihuje důležitost tématu demografické změny, mezigeneračního dialogu a solidarity. Stárnutí populace má značný dopad na ekonomiky i sociální politiky členských států, především pak na venkovské oblasti, které se čím dál rychleji vylidňují.

První obsahová kapitola zprávy se věnuje ženoucím silám demografické změny a je dále členěna do několika podkapitol, které jsou nazvány delší délka života, menší porodnost, stárnutí populace, menší domácnosti, mobilnější Evropa a změna velikosti populace. V této kapitole Komise přestavuje základní indikátory a fakta ohledně zmíněných motorů demografické změny.  Například lze v této kapitole nalézt mapu s očekávanou délkou života dělenou dle regionů, grafické znázornění počtu obyvatel EU rozdělené dle jejich věku nebo odhad celkové velikosti populace EU do roku 2070.

Další kapitola se pak zabývá dopadem demografické změny na sociálně-tržní ekonomiku. Tato kapitola se v několika podkapitolách věnuje dopadu demografické změny na trh práce, na znalosti a dovednosti, na dlouhodobou zdravotní péči a zdravotní péči obecně, na veřejný rozpočet a na regiony. Mimo množství dalších ukazatelů a statisticky podložených odhadů, mezi které patří například mapa s procentuálním odhadem změny celkové populace v jednotlivých regionech, odhad výše celkové pracující populace nebo odhad procentuálního vyčíslení rozpočtových nákladů způsobených demografickou změnou, představuje v této kapitole Komise jednotlivé priority, kterými se bude nutné zabývat. Mezi ty patří například digitalizace, reformy důchodového a zdravotnického systému nebo riziko chudoby spojené se stárnutím.

Demografická změna. Zdroj: Pixabay.org

V následující kapitole pak Komise navazuje demografickou změnu na probíhající digitální a zelenou transformaci, přičemž především vyzdvihuje důležitý dlouhodobý aspekt boje s klimatickou změnou. Zpráva se také zabývá dopadem demografické změny na geopolitické postavení EU ve světě, přičemž konstatuje, že byť Evropa není jediným stárnoucím kontinentem, tak její podíl na světové populaci bude nadále klesat.

Na závěr Komise uvádí, že je důležité pozorně zvážit možný dopad demografické změny na jednotlivé politiky EU a zaměřit se na srovnávání regionálních rozdílů. Komise proto představí Zelenou knihu o stárnutí a Dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti.

 

Autor: Jan Matera

Další články v rubrice

Komise předložila pokyny k posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím

Euroskop, Evropská komise, foto: Evropská komise, 01.06.2021

Lídři EU podpořili rušení pandemických restrikcí

Euroskop, čtk, Evropská rada, 25.05.2021