Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Podpora recyklování v EU pomocí nástroje Next Generation EU

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 16.09.2020
Recyklace

Každý evropský občan za rok vyprodukuje kolem 6 tun odpadu, z toho v průměru pouze 40 % je recyklováno, v některých zemích jde na skládky dokonce více než 80 % odpadu. Cíle Evropské unie recyklovat do roku 2020 polovinu celkového odpadu nesplnilo 14 zemí. Malta, Rumunsko, Řecko a Kypr jsou v EU nejhoršími recyklátory, nedosáhli ani na 20 %. Evropská komise jim tak v souladu s cíli Evropské zelené dohody doporučila přijmout opatření k nakládání s odpady. Ke zlepšení odpadového hospodářství mají využít také finanční prostředky přidělené prostřednictvím nástroje Next Generation EU.

Evropská komise doporučila všem členským zemím, které recyklují komunální odpad na velmi nízké úrovni, přijmout opatření k nakládání s odpady. Investice s tím spojené mají být z části pokryté financemi z plánovaného nástroje Next Generation EU. Tento nástroj slouží mimo jiné k podpoře zelené transformace v Evropské unii, proto je část z něj vyčleněna na rozvoj oběhového hospodářství.

Stimulace recyklování financemi a legislativou


Obecně pak na unijní úrovni mají být finanční prostředky použity ke zlepšení nakládání s odpady, stimulaci inovací v recyklaci, omezení využívání skládek a vytváření pobídek ke změně chování spotřebitelů. Cílem je recyklovat produkt po jeho použití, aby se odpad jednoho odvětví stal surovinou jiného. Odpad je tak eliminován a zdroje jsou využívány efektivním a udržitelným způsobem.

EU oběhové hospodářství posiluje také evropskou legislativou. Nově musí státy do národních právních řádů zavést unijní předpisy, které se kromě omezení skládkování soustředí na zvýšení podílu recyklace materiálů. Součástí nové legislativy je také separátní sběr nebezpečného odpadu. Od roku 2021 bude navíc v EU platit zákaz jednorázových plastových příborů, brček, talířů, tyček k balónkům, vatových tyčinek a nádob na potraviny vyrobených z plastu nebo expandovaného polyesteru.

Akční plán pro oběhové hospodářství EU


Evropská unie klade ve svých členských státech důraz na rozvoj oběhového hospodářství, při němž se kvalitní druhotné suroviny (odpad) vracejí zpět do výrobních procesů. Akční plán pro oběhové hospodářství EU řeší, jak integrovat kruhové myšlení do jednotlivých fází životního cyklu. Poskytuje také předpisy o nakládání s odpady se specifickými záměry a cíle stanovené pro pět toků odpadu: komunální odpad, obalový odpad, potravinářský odpad, biologický odpad a kritické suroviny.

Vylepšené nakládání s odpady pomáhá mimo environmentálních problémů snižovat problémy zdravotní, a navíc snižuje emise skleníkových plynů. V opačném případě by totiž emise narůstaly ze skládek a nadbytečnou výrobou prvotních materiálů. Další rizika při špatném zacházení s odpady jsou znečišťování krajiny prostřednictvím skládek a znečištění místní vody a ovzduší.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz

Další články v rubrice

EU vytváří společný evropský cloud

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 01.09.2020

Program Interreg V-A

Interreg, Euroskop , 18.08.2020

EU má ambice stát se kvantovou velmocí

Lucie Nalejvačová, Euroskop, 12.08.2020

Přehled migrace do EU v roce 2019

Euroskop, Evropský parlament, 10.08.2020