Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU bojuje proti rasismu, schválila desetiletý plán na podporu Romů

Euroskop, 16.10.2020

Letošní rok přinesl několik závažných témat, která vzbudila pozornost po celém světě. Jedním z nich je boj proti rasismu, z jehož ohniska, Spojených států, se rozšířil i do Evropské unie. V návaznosti na vášnivé debaty představila EU Akční plán pro úspěšnější boj proti rasismu. Prvním přímým příspěvkem do tohoto plánu je Strategický rámec EU pro Romy, desetiletý plán na podporu Romů v Unii.

Evropská komise přijala 7. října Strategický rámec EU pro Romy, který se zaměřuje na sedm klíčových oblastí: rovnost, začlenění, účast, vzdělávání, zdraví a bydlení. Pro každou oblast předložila Komise členským státům cíle a doporučení. Stanovené cíle budou sloužit jako nástroj pro sledování pokroku a zajištění toho, aby Evropská unie pokročila v poskytování podpory Romům, které žijí na jejím území.


Kde bychom měli být za 10 let

 

„Jednoduše řečeno, za posledních deset let jsme neudělali dost pro podporu romské populace v EU. To je neomluvitelné. Mnoho lidí i nadále čelí diskriminaci a rasismu. To nemůžeme akceptovat. Dnes znovu oživujeme naše úsilí o nápravu této situace s jasnými cíli a obnoveným závazkem dosáhnout skutečné změny v příštím desetiletí,“ okomentovala plán na podporu Romů v EU místopředsedkyně Komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

Konečným cílem Strategického rámce je úplná rovnost Romů. Zavést takové změny ve společnosti by mohly Evropské unii trvat desetiletí, rozhodla se proto o pozvolné nastavení menších cílů, které ve větším měřítku povedou až ke konečnému cíli. Evropská komise zatím navrhla minimální cíle do roku 2030 a vycházela v nich z pokroků dosažených v předchozím rámci.

Minimální cíle pro další desetiletí jsou:  

- snížení počtu Romů se zkušenostmi s diskriminací alespoň o polovinu

- zdvojnásobení podílů Romů, kteří podávají hlášení o diskriminaci

- zmenšení rozdílů v chudobě mezi Romy a běžnou populací alespoň o polovinu

- zmenšení rozdílu v účasti na předškolním vzdělávání nejméně o polovinu

- snížení podílu romských dětí, které navštěvují segregované základní školy, nejméně o polovinu v členských státech s významnou romskou populací

- snížení rozdílu v zaměstnanosti a rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů alespoň o polovinu

- snížení mezery v očekávané délce života alespoň o polovinu

- zmenšení rozdílu v deprivaci bydlení alespoň o jednu třetinu

- zajistit, aby alespoň 90 % Romů mělo přístup k vodě z vodovodu


Jak toho dosáhnout


Aby členské státy dosáhly za 10 let těchto cílů, poskytla Evropská komise členským státům pokyny a seznam opatření, které mají urychlit pokrok směrem k rovnosti Romů. Jedná se o zavedení podpůrných systémů pro romské oběti diskriminace, kampaně na boj proti rasismu ve školách, podporu finanční gramotnosti, podporu zaměstnávání Romů ve veřejných institucích, zlepšení přístupu ke kvalitním lékařským kontrolám a plánování rodiny pro romské ženy.

Do září roku 2021 mají členské státy předložit Evropské komisi národní strategie a posléze každé dva roky podávat zprávu o jejich provádění. Kontrolovat, jak státy postoupily v plnění cílů do roku 2030, bude Komise na základě průzkumů prováděných Evropskou agenturou pro základní práva a zpětné vazby občanské společnosti. EU také v polovině období provede hloubkové hodnocení desetiletého plánu.

Data z roku 2016 ukazují, že 80 % procent evropských Romů žije pod hranicí chudoby. V České republice je jejich situace příznivější než v jiných členských státech Evropské unie. Nejvíce jsou Romové postiženi chudobou v Rumunsku a Bulharsku. Špatně si vede i Slovensko, kde je na počet obyvatel nejsilnější romská komunita na světě.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz

Další články v rubrice

Komise představila klíčová opatření pro jednotný postup proti covid-19

Euroskop, Evropská komise, foto Pexels, 21.01.2021

Nový evropský Bauhaus: Komise zahajuje fázi návrhu

Evropská komise, Euroskop, 18.01.2021

Komise přijala balíček ve výši 70 mil. eur na podporu balkánských států

Evropská komise, Euroskop, foto Pexels, 29.12.2020