Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU bojuje proti rasismu, schválila desetiletý plán na podporu Romů

Euroskop, 16.10.2020

Letošní rok přinesl několik závažných témat, která vzbudila pozornost po celém světě. Jedním z nich je boj proti rasismu, z jehož ohniska, Spojených států, se rozšířil i do Evropské unie. V návaznosti na vášnivé debaty představila EU Akční plán pro úspěšnější boj proti rasismu. Prvním přímým příspěvkem do tohoto plánu je Strategický rámec EU pro Romy, desetiletý plán na podporu Romů v Unii.

Evropská komise přijala 7. října Strategický rámec EU pro Romy, který se zaměřuje na sedm klíčových oblastí: rovnost, začlenění, účast, vzdělávání, zdraví a bydlení. Pro každou oblast předložila Komise členským státům cíle a doporučení. Stanovené cíle budou sloužit jako nástroj pro sledování pokroku a zajištění toho, aby Evropská unie pokročila v poskytování podpory Romům, které žijí na jejím území.


Kde bychom měli být za 10 let

 

„Jednoduše řečeno, za posledních deset let jsme neudělali dost pro podporu romské populace v EU. To je neomluvitelné. Mnoho lidí i nadále čelí diskriminaci a rasismu. To nemůžeme akceptovat. Dnes znovu oživujeme naše úsilí o nápravu této situace s jasnými cíli a obnoveným závazkem dosáhnout skutečné změny v příštím desetiletí,“ okomentovala plán na podporu Romů v EU místopředsedkyně Komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

Konečným cílem Strategického rámce je úplná rovnost Romů. Zavést takové změny ve společnosti by mohly Evropské unii trvat desetiletí, rozhodla se proto o pozvolné nastavení menších cílů, které ve větším měřítku povedou až ke konečnému cíli. Evropská komise zatím navrhla minimální cíle do roku 2030 a vycházela v nich z pokroků dosažených v předchozím rámci.

Minimální cíle pro další desetiletí jsou:  

- snížení počtu Romů se zkušenostmi s diskriminací alespoň o polovinu

- zdvojnásobení podílů Romů, kteří podávají hlášení o diskriminaci

- zmenšení rozdílů v chudobě mezi Romy a běžnou populací alespoň o polovinu

- zmenšení rozdílu v účasti na předškolním vzdělávání nejméně o polovinu

- snížení podílu romských dětí, které navštěvují segregované základní školy, nejméně o polovinu v členských státech s významnou romskou populací

- snížení rozdílu v zaměstnanosti a rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů alespoň o polovinu

- snížení mezery v očekávané délce života alespoň o polovinu

- zmenšení rozdílu v deprivaci bydlení alespoň o jednu třetinu

- zajistit, aby alespoň 90 % Romů mělo přístup k vodě z vodovodu


Jak toho dosáhnout


Aby členské státy dosáhly za 10 let těchto cílů, poskytla Evropská komise členským státům pokyny a seznam opatření, které mají urychlit pokrok směrem k rovnosti Romů. Jedná se o zavedení podpůrných systémů pro romské oběti diskriminace, kampaně na boj proti rasismu ve školách, podporu finanční gramotnosti, podporu zaměstnávání Romů ve veřejných institucích, zlepšení přístupu ke kvalitním lékařským kontrolám a plánování rodiny pro romské ženy.

Do září roku 2021 mají členské státy předložit Evropské komisi národní strategie a posléze každé dva roky podávat zprávu o jejich provádění. Kontrolovat, jak státy postoupily v plnění cílů do roku 2030, bude Komise na základě průzkumů prováděných Evropskou agenturou pro základní práva a zpětné vazby občanské společnosti. EU také v polovině období provede hloubkové hodnocení desetiletého plánu.

Data z roku 2016 ukazují, že 80 % procent evropských Romů žije pod hranicí chudoby. V České republice je jejich situace příznivější než v jiných členských státech Evropské unie. Nejvíce jsou Romové postiženi chudobou v Rumunsku a Bulharsku. Špatně si vede i Slovensko, kde je na počet obyvatel nejsilnější romská komunita na světě.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz

Další články v rubrice

Strategie očkování a zavádění vakcín proti covid-19 v EU

Euroskop, Evropská komise, foto Pixabay, 19.10.2020

Summit EU podpořil zpřísnění emisních cílů pro rok 2030

Euroskop, Úřad vlády, čtk, 16.10.2020

Kosmický inkubátor podpoří další startupy

Czech Invest,ESA, Euroskop, 15.10.2020

Země EU se shodly na sjednocení semaforů ke covid-19

Úřad vlády, Rada, Euroskop, foto čtk, 13.10.2020