Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Europoslanci přijali usnesení o klimatickém zákonu EU

Euroskop, Evropský parlament, 21.10.2020
CO2

Evropský parlament na říjnovém plenárním zasedání přijal usnesení, které vyzývá členské státy EU, aby si stanovily ambiciózní cíle snížení emisí do roku 2030 a 2040. Součástí usnesení je stanovení tzv. emisního rozpočtu, v překladu to znamená hodnotu skleníkových plynů, která se smí vyprodukovat, pokud členské státy chtějí splnit cíle Pařížské dohody.

Hlavním cílem, které usnesení Parlamentu požaduje, je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050 a zejména pak přeměnu politických slibů na závaznou právní povinnost. Na tuto změnu se podle europoslanců musí připravit jak občané EU, tak i podniky, které právě potřebují větší transparentnost opatření. Podle poslanců je důležité, aby klimatické neutrality dosáhly všechny státy EU do roku 2050, k čemuž bude potřeba i dostatečného financování transformace. 

Parlament zároveň požádal Komisi, aby do 31. května roku 2023 předložila návrh konkrétních způsobů, jakými bude klimatické neutrality dosaženo. Současně pak musí Komise pracovat s tzv. emisním rozpočtem, který představuje zbývající množství skleníkových plynů, které může EU vyprodukovat nejpozději do roku 2050. Poslanci Evropského parlamentu také chtějí, aby vznikla nová „Evropská rada pro změnu klimatu“. Jednalo by se o nezávislý vědecký orgán, který by posuzoval, jestli je politika pro změnu klimatu jednotná, a monitoroval dosažený pokrok.

Evropská rada pro změnu klimatu

Aktuálním cílem EU je, aby se emise snížili do roku 2030 o 40 % v porovnání s rokem 1990. V současné době Komise navrhla snížení až o 55 % a Parlament prosazuje 60 % snížení emisí do roku 2030. Aby došlo k lepšímu monitorování plnění vytyčených cílů, žádá Parlament Komisi, aby navrhla cíl pro rok 2040. Díky těmto navrženým cílům pak podle zákonodárného sboru bude možné určit, zda je EU na dobré cestě k dosažení cíle, který si vytkla pro rok 2050.

Pro lepší vizualizace dat doporučujeme navštívit stránky Eurostatu, které porovnávají, jak si v určitých odvětvích vedou jednotlivé členské státy.CO2 Zdroj:Pixabay.com 

Autor: David Březina

Další články v rubrice

Parlament chce spotřebitelům v EU poskytnout „právo na opravu“

Evropský parlament, Euroskop, ilustrační foto Pixabay, 26.11.2020

Komise představila Farmaceutickou strategii pro Evropu

Evropská komise, Euroskop, 25.11.2020

Zdravotnický balíček Komise

Evropská komise, 18.11.2020