Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ochrana lesů v EU

Euroskop, Evropský parlament, 25.10.2020
Lesy

Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby více prosazovala udržitelné obhospodařování lesů v EU, ale zároveň chránila i lesy jinde na planetě. Toho se dá dosáhnout například tím, že z unijních řetězců odstraní produkty přispívající k odlesňování.

Evropská komise plánuje představit na jaře roku 2021 vlastní strategii pro lesnictví. Tato strategie souvisí s cíli Zelené dohody pro Evropy a se strategií pro zachování biologické rozmanitosti. Evropské lesy, ale i lesy celkově na planetě mají kromě ekonomického a enviromentálního hlediska i své sociální hodnoty pro obyvatele daných zemí, ve kterých se lesy nachází. Lesy představují celkově 43 % rozlohy Evropské unie a je v nich až 80 % suchozemské biodiverzity.

Lesy představují celkově 43 % rozlohy EU

Právě zdravé lesy jsou důležitými prvky v boji proti změnám klimatu, a to kvůli jejich schopnosti zachycovat oxid uhličitý. Lesy dokážou zachytit každý rok 8,9 celkových emisí skleníkových plynů v EU. Ochrana těchto lesů je tak důležitým prvkem pro dosažení uhlíkové neutrality EU do roku 2050.

Odlesňování neboli deforestace je jev, ke kterému dochází po celém světě. Pokud se však děje ve velké míře, znamená to uvolňování skleníkových plynů a narušení biodiverzity, čemuž ještě napomáhá problém nelegální těžby dřeva. Ideální model udržitelného obhospodařování lesů by měl obsahovat jak enviromentální části, tak zároveň i sociální a ekonomické. Lesy totiž představují i pracovní příležitosti. 

Ochrana lesů v EU

V EU se obhospodařuje více než 60 % produktivních lesů a v lesnickém odvětví pracuje 500 tisíc lidí, nepřímo až 2,5 milionu. V České republice je 26 tisíc lidí pracující v lesnickém průmyslu. Pro dosažení klimatické neutrality požaduje Evropský parlament v rámci společné zemědělské politiky navýšení financí na udržitelné lesnictví v EU. Zejména by měla být přijata další opatření proti nelegální těžbě dřeva a přísnější kontroly na vnějších hranicích EU. Evropský parlament vyzval k celosvětové podpoře udržitelného lesnictví za pomocí systému Copernicus a Galileo, díky nimž je snadnější monitorovat odlesňování a zároveň lesní požáry, a to i ve třetích zemích. 

Lesy v EU. Zdroj:Pixabay.com

Autor: David Březina

Další články v rubrice

Komise představila klíčová opatření pro jednotný postup proti covid-19

Euroskop, Evropská komise, foto Pexels, 21.01.2021

Nový evropský Bauhaus: Komise zahajuje fázi návrhu

Evropská komise, Euroskop, 18.01.2021

Komise přijala balíček ve výši 70 mil. eur na podporu balkánských států

Evropská komise, Euroskop, foto Pexels, 29.12.2020

Strategie pro udržitelnou mobilitu

Úřad vlády, 17.12.2020