Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Opatření Komise proti šíření covid-19

Evropská komise, Euroskop, 01.11.2020
remdesivir

Proti dalšímu šíření pandemie viru covid-19 přijala Komise soubor opatření, jejichž cílem je chránit životy občanů EU a zároveň podpořit fungování vnitřního trhu.

Hlavním cílem opatření je pochopit chování viru (jeho šíření atd) a účinnost reakce členských států, které spočívá především v testování a v trasování následných kontaktů. Cíl spočívá ale i v přípravách na očkování proti viru a snaze usnadnit obyvatelům bezpečné cestování v EU a současné zachovat pohyb zboží v EU v rámci svobody pohybu po EU.

„Situace je v souvislosti s pandemií COVID-19 velmi vážná. Reakce EU proto musí být dále posílena. V našem boji proti tomuto viru dnes přijímáme dodatečná opatření – od zlepšení přístupu k rychlým testům přes přípravu očkovacích kampaní až po případné zajištění bezpečného cestování. Vyzývám tedy členské státy k úzké spolupráci. Odvážná opatření, která nyní přijímáme, pomohou zachraňovat lidské životy a chránit živobytí občanů. Žádný členský stát tuto pandemii nepřekoná, dokud ji nepřekonáme všichni," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 

 Remdesivir (zdroj:ČTK)

 

Sdělení Evropské komise o dodatečných opatřeních proti viru covid-19

Zlepšit tok informací

Zajistit přesné a komplexní informace o epidemiologických údajích (testování, trasování). V zájmu lepšího sdílení údajů na úrovni EU Komise vyzývá členské státy, aby jí a Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytovaly veškeré relevantní údaje.

Účinnější a rychlejší testování

Komise přijala v uplynulých dnech doporučení o strategiích testování na covid-19, a to za použití rychlotestů na protilátky. V tomto doporučení Komise určila klíčové prvky, jako jsou například kapacity a zdroje pro testování, prioritní skupiny apod. Komise v rámci tohoto bodu rovněž vyzvala členské státy, aby do půlky listopadu vypracovaly národní strategie testování. Pro rychlejší nákup testů na protilátky pro členské státy uvolnila Komise 100 milionů euro v rámci nástroje pro mimořádnou podporu. Zároveń dodává, že je nutné pro volný pohyb cestujících v rámci EU vzájemné uznávání testů na covid-19. Více: https://bit.ly/3jNbVy7

Využití aplikace pro trasování a varování kontaktů

Samy členské státy disponují dodnes 19 vyvinutými aplikacemi na trasování kontaktů a jejich varování (52 stažení těchto aplikací). Komise nyní řeší jejich vzájemné propojení v celé EU, což se povedlo zatím u tří aplikací - Německa, Irska a Itálie, které byly propojeny 19. října. Komise si slibuje od následujících týdnů propojení dalších aplikací, které by měly být k dispozici ve všech členských státech. 

Účinné očkování

V rámci strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 Komise jedná o dohodách s výrobci očkovacích látek, aby bylo možné očkovací látky zpřístupnit Evropanům a světu, jakmile se prokáže, že jsou bezpečné a účinné. Pro maximální účinek je třeba očkovací látky v okamžiku, kdy budou k dispozici, rychle distribuovat a začít jimi očkovat. 
 

Lepší komunikace s občany

Členské státy by měly podle Komise usilovat o znovuzavedení komunikačních kampaní s cílem bojovat proti fake news o covid-19 a řešit s občany svých zemí "únavu z tématu covid-19". Boj s fake news se bude týkat zejména oblasti očkování .

Základní dodávky zdravotnického vybavení

EU podporuje od počátku pandemie výrobce tak, aby se zajistila dostupnost základních zdravotnických potřeb pro členské státy. Pro urychlení systému spustila Komise společné zadávání veřejných zakázek na zdravotnické vybavení pro očkování a zároveň Komise dočasně pozastavuje cla a DPH na dovoz zdravotnického vybavení ze zemí mimo EU. 
 

Usnadnění cestování v EU

Volný pohyb v rámci EU je nesmírně cenným pro občany EU, z toho důvodu vyzývá Komise členské státy, aby v plném rozsahu prováděly doporučení, které přijala Rada v zájmu společného a koordinovaného přístupu k volnému pohybu. Měla by být zrušena veškerá zbývající opatření pro kontrolu vnitřních hranic související s COVID-19. Agentura EU pro bezpečnost letectví a ECDC pracují na testovacím protokolu pro cestující, který budou používat orgány veřejného zdraví, letecké společnosti a letiště s cílem přispět k bezpečnému příjezdu cestujících. Komise bude rovněž spolupracovat s členskými státy a agenturami na společném přístupu k praktickým opatřením v případě karantény.

Zajištění hospodářské struktury a dodávek zboží v EU

Komise navrhla rozšířit tzv. zelené pruhy v případě silniční nákladní dopravy tak, aby dokázaly překročit hranice za méně než 15 minut, což funguje již od března letošního roku. Komise si tak slibuje účinné fungování dopravy v oblastech, jako je například železniční, lodní či letecká nákladní doprava.

Autor: David Březina

Další články v rubrice

Parlament chce spotřebitelům v EU poskytnout „právo na opravu“

Evropský parlament, Euroskop, ilustrační foto Pixabay, 26.11.2020

Komise představila Farmaceutickou strategii pro Evropu

Evropská komise, Euroskop, 25.11.2020

Zdravotnický balíček Komise

Evropská komise, 18.11.2020