Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU strategie na zužitkování potenciálu offshore obnovitelné energie

Úřad vlády ČR, 23.11.2020
Větrné elektrárny

Komise v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a závazku dosažení klimatické neutrality do roku 2050 publikovala strategii s cílem nastartovat rozvoj obnovitelných zdrojů na moři u pobřeží členských států  EU. Cílem strategie je informování o chystaných aktivitách, které mají zajistit podporu, usnadnit administrativní zátěž, vyjasnit pravidla přeshraniční spolupráce a pravidla státní podpory energetických projektů, tak aby došlo k  nastartování investic do  výstavby a vývoje větrných elektráren na moři a elektráren využívající kinetickou energii z vln. 

Komise uvádí, že podle dostupných projekcí a modelací je rozvoj obnovitelné energie na moři naprosto zásadní pro dosažení závazků Pařížské dohody. Zároveň Komise tvrdí, že  rozvoj tohoto zdroje obnovitelné energie je nejvíce ekonomicky efektivní a zároveň členské státy v něm mají největší potenciál pro další růst.  Přestože členské stát udělaly  v posledním desetiletí v rozvoji obnovitelných zdrojů na moři významný pokrok a došlo k zásadnímu snížení ceny těchto technologií,  a tedy z obnovitelných zdrojů na moři dělají jeden z nejlevnějších zdrojů energie vůbec, pro potřeby dekarbonizace  bude nezbytné zásadním způsobem navýšit současnost instalovanou kapacitu.

Celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů na moři je v EU momentálně 12 GW,  do roku 2030 bude potřeba 60 GW větrných elektráren na moři a 1 GW zdrojů generující elektřinu z vln, do roku 2050 bude poté následně potřeba 300 GW větrných elektráren na moři a 40 GW elektřiny z vln.  Zároveň Komise uvádí, že rozvoj tohoto zdroje energie představuje i  příležitost pro vnitrozemské státy, které jsou součástí dodavatelské řetězce součástek pro větrné elektrárny, tedy i pro Českou republiku.  

Pro dosažení takto ambiciózního navýšení instalované kapacity Komise avizuje zohlednění při revizi směrnice REDII, revizi pravidel pro správu energetické infrastruktury TEN-E, vyjasnění pravidel pro spolupráci provozovatelů přenosové soustavy a pro tvorbu plánu rozvoje infrastruktury, nastavení pravidel státní podpory  a s odporu výzkumu projektů, jako jsou plovoucí fotovoltaické elektrárny. Zároveň Komise konstatuje, že rozvoj zdrojů obnovitelné energie na moři by měly členské státy zohlednit při tvorbě národních plánů obnovy.

zdroj:Pixabay.com

Autor: Marek Sitta

Další články v rubrice

Jak EU čelí současným výzvám pandemie?

Euroskop.cz, ČTK Fotobanka, 19.02.2021

Jak dosáhnout zelené transformace pomocí 5G?

Euroskop.cz, Pixabay.com, 11.02.2021

Oživení ekonomiky po pandemii covid-19

Evropský parlament, Rada EU, 06.02.2021