Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise představila Farmaceutickou strategii pro Evropu

Evropská komise, Euroskop, 25.11.2020
Farmaceutický výzkum

Komise dnes přijala Farmaceutickou strategii pro Evropu s cílem zajistit pacientům přístup k inovativním a cenově dostupným lékům a podpořit konkurenceschopnost, inovační kapacitu a udržitelnost farmaceutického průmyslu EU. Tato strategie má umožnit Evropě pokrýt její farmaceutické potřeby, a to i v dobách krize, prostřednictvím silných dodavatelských řetězců. 

„Koronavirová pandemie jasně ukázala naléhavou potřebu posílit naše systémy zdravotní péče. To zahrnuje přístup k bezpečným, účinným a vysoce kvalitním léčivým přípravkům za dostupnou cenu," uvedla při představení dokumentu předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová. 

"EU se nachází v náročné hospodářské a sociální situaci a dnes přijatá strategie zajistí, že Evropa a Evropané budou moci takové léky nadále využívat. Vyzývám členské státy a Evropský parlament, aby schválily tento přístup, který bude zaváděn v nadcházejících třech letech a i v delším časovém horizontu," dodala. 

Evropská farmaceutická strategie má čtyři hlavní cíle:

  • zajistit přístup pacientů k cenově dostupným lékům a zaměřit se na neuspokojené léčebné potřeby (např. v oblasti antimikrobiální rezistence, rakoviny či vzácných onemocnění),
  • podporovat konkurenceschopnost, inovace a udržitelnost farmaceutického průmyslu EU a vývoj vysoce kvalitních, bezpečných, účinných a ekologičtějších léčivých přípravků,
  • posílit mechanismy připravenosti a reakce na krize a řešit bezpečnost dodávek,
  • zajistit silný hlas EU ve světě prosazováním vysoké úrovně standardů kvality, účinnosti a bezpečnosti.

 

Farmaceutický výzkum, ilustrační foto
Farmaceutický výzkum, ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

 

Ačkoli strategie dalece přesahuje rámec nástroje pro reakci na krizi, vychází její koncepce ze zkušeností získaných při počáteční reakci na pandemii COVID-19, a má tak zvýšit připravenost a odolnost evropského farmaceutického průmyslu.

Strategie představuje konkrétní opatření k zajištění dosažitelnosti a cenové dostupnosti léků. Podporuje diverzifikované a bezpečné dodavatelské řetězce, zajišťuje otevřenou strategickou autonomii EU ve světě a propaguje environmentálně udržitelné léčivé přípravky.

Strategie rovněž má zajistit, aby farmaceutická politika EU ve stále se měnícím prostředí vědecké a obchodní transformace i nadále sloužila veřejnému zdraví. Podpoří inovace zaměřené na pacienty a zohlední digitální a technologické změny.


Jaké budou další kroky?
 

Farmaceutická strategie pro Evropu představuje začátek procesu: její realizace zahrnuje ambiciózní agendu legislativních a nelegislativních opatření, která budou zahájena v nadcházejících letech.

Opatření se budou týkat celého ekosystému léčivých přípravků, ale také některých aspektů zdravotnických prostředků. Vytváří synergie se Zelenou dohodou a opatřeními v rámci strategického přístupu EU k léčivým přípravkům v životním prostředí s cílem snížit jejich environmentální rizika, řešit problém znečištění z reziduí léčivých přípravků a podporovat ekologičtější výrobu, používání a likvidaci. Souvisí rovněž s dnes předloženým Akčním plánem pro duševní vlastnictví.

Strategie bude projednána na politické úrovni na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 2. prosince 2020.

Internetové stránky o Farmaceutické strategii

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Jak EU čelí současným výzvám pandemie?

Euroskop.cz, ČTK Fotobanka, 19.02.2021

Jak dosáhnout zelené transformace pomocí 5G?

Euroskop.cz, Pixabay.com, 11.02.2021

Oživení ekonomiky po pandemii covid-19

Evropský parlament, Rada EU, 06.02.2021