Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ve středu zahájí činnost Evropský klimatický pakt

Evropská komise, Euroskop, 15.12.2020
rostlina, dlaň
  • V rámci projektu „klimatický pakt“ chce Komise motivovat ke sdílení nápadů a zkušeností týkajících se ochrany klimatu
  • Přes novou on-line platformu je mají sdílet komunity, průmysl, školy i občanská společnost
  • Důraz bude zpočátku kladen na čtyři oblasti - zelené plochy, zelená mobilita, energeticky účinné budovy, zelené dovednosti
  • Zahajovací akce proběhne 16. 12. v 9:00

 „Evropský klimatický pakt bude sdružovat všechny, kteří chtějí udělat něco pro naši planetu. Tímto paktem bychom chtěli pomoci všem v Evropě podnikat kroky v každodenním životě a dát jim příležitost podílet se na ekologické transformaci a vzájemně se inspirovat. Do boje proti změně klimatu se může zapojit každý a každý může přispět svým dílem,“ řekl o iniciativě výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans.

On-line zahajovací akce evropského klimatického paktu proběhne za účasti výkonného místopředsedy Franse Timmermanse dne 16. prosince od 9:00 do 11:00 hodin středoevropského času. V rámci akce budou představeni první vyslanci klimatického paktu EU, proběhne diskuze o připravovaných závazcích v oblasti ochrany klimatu a zvláštní hosté promluví o opatřeních, která může v boji proti změně klimatu podniknout každý z nás.

Vzhledem k velkému množství a rozmanitosti klimatických opatření, jež jsou v Evropě zaváděna, vyzývá Komise jednotlivce, podniky a organizace občanské společnosti, aby pořádali satelitní akce klimatického paktu. Tyto akce umožní vést diskuzi v různých jazycích, a oslovit tak místní komunity, zaměřit se na konkrétní témata a zdůraznit úlohu konkrétních skupin či odvětví v rámci klimatického paktu.

Ilustrační foto - rostlina
I jednotlivci mohou pomoci ochraně planety. Zdroj: Pexels

 

Celounijní iniciativu vyzývající občany, komunity a organizace k účasti na opatřeních v oblasti klimatu a budování ekologičtější Evropy zveřejnila minulý týden Evropská komise. Komise před rokem zahájila Zelenou dohodu pro Evropu jako plán přeměny EU ve spravedlivou, zdravou, udržitelnou a prosperující společnost a nápravy způsobu, jakým přistupujeme k interakci s přírodou. Nová iniciativa má přispět k naplnění těchto cílů. 

Klimatický pakt má za cíl přispívat k šíření vědecky podložených informací o opatřeních proti změně klimatu a poskytovat praktické rady pro rozhodování v každodenním životě. Bude podporovat místní iniciativy a v zájmu mobilizace podpory a účasti podněcovat jednotlivce a kolektivy k tomu, aby přijímali závazky v oblasti ochrany klimatu.

V počáteční fázi bude prioritní důraz kladen na opatření zaměřená na čtyři oblasti, které přinášejí okamžité výhody nejen pro klima a životní prostředí, ale také pro zdraví a dobré životní podmínky občanů: zelené plochy, zelenou mobilitu, energeticky účinné budovy a zelené dovednosti. Pakt má otevřený mandát a jeho rozsah se bude vyvíjet na základě nápadů a příspěvků lidí a organizací, které se do něj zapojí. Každoroční akce klimatického paktu budou příležitostí pro výměnu zkušeností a poznatků mezi účastníky.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Summit EU - Indie

Úřad vlády, Euroskop, 11.05.2021

EP: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb v Unii

Evropský parlament, Euroskop, 29.04.2021