Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ve středu zahájí činnost Evropský klimatický pakt

Evropská komise, Euroskop, 15.12.2020
rostlina, dlaň
  • V rámci projektu „klimatický pakt“ chce Komise motivovat ke sdílení nápadů a zkušeností týkajících se ochrany klimatu
  • Přes novou on-line platformu je mají sdílet komunity, průmysl, školy i občanská společnost
  • Důraz bude zpočátku kladen na čtyři oblasti - zelené plochy, zelená mobilita, energeticky účinné budovy, zelené dovednosti
  • Zahajovací akce proběhne 16. 12. v 9:00

 „Evropský klimatický pakt bude sdružovat všechny, kteří chtějí udělat něco pro naši planetu. Tímto paktem bychom chtěli pomoci všem v Evropě podnikat kroky v každodenním životě a dát jim příležitost podílet se na ekologické transformaci a vzájemně se inspirovat. Do boje proti změně klimatu se může zapojit každý a každý může přispět svým dílem,“ řekl o iniciativě výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans.

On-line zahajovací akce evropského klimatického paktu proběhne za účasti výkonného místopředsedy Franse Timmermanse dne 16. prosince od 9:00 do 11:00 hodin středoevropského času. V rámci akce budou představeni první vyslanci klimatického paktu EU, proběhne diskuze o připravovaných závazcích v oblasti ochrany klimatu a zvláštní hosté promluví o opatřeních, která může v boji proti změně klimatu podniknout každý z nás.

Vzhledem k velkému množství a rozmanitosti klimatických opatření, jež jsou v Evropě zaváděna, vyzývá Komise jednotlivce, podniky a organizace občanské společnosti, aby pořádali satelitní akce klimatického paktu. Tyto akce umožní vést diskuzi v různých jazycích, a oslovit tak místní komunity, zaměřit se na konkrétní témata a zdůraznit úlohu konkrétních skupin či odvětví v rámci klimatického paktu.

Ilustrační foto - rostlina
I jednotlivci mohou pomoci ochraně planety. Zdroj: Pexels

 

Celounijní iniciativu vyzývající občany, komunity a organizace k účasti na opatřeních v oblasti klimatu a budování ekologičtější Evropy zveřejnila minulý týden Evropská komise. Komise před rokem zahájila Zelenou dohodu pro Evropu jako plán přeměny EU ve spravedlivou, zdravou, udržitelnou a prosperující společnost a nápravy způsobu, jakým přistupujeme k interakci s přírodou. Nová iniciativa má přispět k naplnění těchto cílů. 

Klimatický pakt má za cíl přispívat k šíření vědecky podložených informací o opatřeních proti změně klimatu a poskytovat praktické rady pro rozhodování v každodenním životě. Bude podporovat místní iniciativy a v zájmu mobilizace podpory a účasti podněcovat jednotlivce a kolektivy k tomu, aby přijímali závazky v oblasti ochrany klimatu.

V počáteční fázi bude prioritní důraz kladen na opatření zaměřená na čtyři oblasti, které přinášejí okamžité výhody nejen pro klima a životní prostředí, ale také pro zdraví a dobré životní podmínky občanů: zelené plochy, zelenou mobilitu, energeticky účinné budovy a zelené dovednosti. Pakt má otevřený mandát a jeho rozsah se bude vyvíjet na základě nápadů a příspěvků lidí a organizací, které se do něj zapojí. Každoroční akce klimatického paktu budou příležitostí pro výměnu zkušeností a poznatků mezi účastníky.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Komise představila klíčová opatření pro jednotný postup proti covid-19

Euroskop, Evropská komise, foto Pexels, 21.01.2021

Nový evropský Bauhaus: Komise zahajuje fázi návrhu

Evropská komise, Euroskop, 18.01.2021

Komise přijala balíček ve výši 70 mil. eur na podporu balkánských států

Evropská komise, Euroskop, foto Pexels, 29.12.2020

Strategie pro udržitelnou mobilitu

Úřad vlády, 17.12.2020