Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise chce zvýšit míru recyklace baterií v EU

Euroskop, Evropská komise, foto Pixabay, 16.12.2020
baterie

Evropská komise minulý týden navrhla modernizaci právního předpisu EU o bateriích. Jedná se o první z iniciativ oznámených v novém Akčním plánu pro oběhové hospodářství, který představila v březnu. Cílem je, aby výroba baterií měla co nejmenší dopad na životní prostředí. Míra jejich recyklace by měla stoupnout z dnešních 45 % na 65 % v roce 2024. Cenné suroviny jako kobalt, lithium, nikl nebo olovo se mají vracet zpět do hospodářství.

Poptávka po bateriích rychle roste a do roku 2030 se má podle odhadů Komise zvýšit 14násobně. Důvodem je především elektrická doprava, díky níž se tento trh stává na celosvětové úrovni čím dál více strategickým. Tento celosvětový exponenciální nárůst poptávky po bateriích podle evropské administrativy povede k odpovídajícímu zvýšení poptávky po surovinách, a proto je třeba minimalizovat jejich dopad na životní prostředí.


Baterie se mají vyrábět s co nejmenším dopadem na životní prostředí

„(Návrh Komise) má zajistit, aby se na trh EU dostávaly pouze ty nejekologičtější, nejvýkonnější a nejbezpečnější baterie,“ řekl o návrhu místopředseda pro interinstitucionální vztahy Maroš Šefčovič.

Komise navrhuje závazné požadavky pro všechny baterie (tj. průmyslové a automobilové baterie, baterie do elektrických vozidel a přenosné baterie) uváděné na trh EU. Mezi ně patří např. používání odpovědně získaných surovin, omezení používání nebezpečných látek, povinné minimální množství recyklovaných surovin, uhlíková stopa, výkonnost, trvanlivost a označování, jakož i splnění cílů v oblasti sběru a recyklace.

baterie
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

 

Baterie uváděné na trh EU by měly být udržitelné, vysoce výkonné a bezpečné po celou dobu svého životního cyklu. To znamená, že baterie se mají vyrábět s co nejmenším dopadem na životní prostředí ze surovin získaných při plném respektování lidských práv i sociálních a ekologických norem.

Lepší využití cenných surovin

Baterie mají mít dlouhou životnost, být bezpečné a na konci své životnosti by měly být nově využity, repasovány nebo recyklovány, aby se cenné suroviny vrátily zpět do hospodářství.

Aby se významným způsobem zlepšil sběr a recyklace přenosných baterií, stávající 45% míra sběru by se měla zvýšit na 65 % v roce 2025 a na 70 % v roce 2030, aby suroviny z baterií, které používáme doma, nebyly pro hospodářství ztraceny.

U ostatních baterií – průmyslových nebo automobilových baterií či baterií do elektrických vozidel – musí probíhat sběr v plném rozsahu. Všechny sebrané baterie musí být recyklovány a musí být dosaženo vysoké úrovně využití, zejména u cenných surovin, jako je kobalt, lithium, nikl a olovo.

Baterie do aut s prohlášením o uhlíkové stopě


Tímto návrhem hodlá Komise rovněž posílit oběhové hospodářství u hodnotových řetězců baterií a podpořit účinnější využívání zdrojů, aby se minimalizoval dopad baterií na životní prostředí.

Od 1. července 2024 mohou být na trh uváděny pouze nabíjitelné průmyslové baterie a baterie do elektrických vozidel, pro něž bylo vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě.

Navrhované nařízení definuje rámec, který usnadní nové využití baterií z elektrických vozidel, aby mohly být upotřebeny znovu, například jako stacionární systémy pro ukládání energie nebo jako zdroje energie v elektrických rozvodných sítích.

Využívání nových IT technologií, konkrétně pasů baterií a propojeného datového prostoru, bude mít zásadní význam pro bezpečné sdílení údajů, lepší transparentnost trhu s bateriemi a vysledovatelnost velkých baterií během jejich životního cyklu. Výrobci tak budou schopni vyvíjet inovativní výrobky a služby v rámci souběžné ekologické a digitální transformace.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Summit EU - Indie

Úřad vlády, Euroskop, 11.05.2021

EP: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb v Unii

Evropský parlament, Euroskop, 29.04.2021