Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Strategie pro udržitelnou mobilitu

Úřad vlády, 17.12.2020
eko

Komise představila strategii udržitelné a chytré mobility spolu s akčním plánem 82 konkrétních iniciativ, které nastiňují budoucí práce dopravní politice na roky 2021 – 2025.

Strategie staví na cílech Zelené dohody pro Evropu a reaguje na současnou krizi ohledně pandemie covid-19. Budoucnost dopravy v Evropě je vnímaná z pohledu zelené a digitální transformace, což podle slov představitelů Komise bude zajišťovat vytvoření efektivnějšího a odolnějšího dopravního systému, který bude jasně směřovat k postupnému snižování emisí v dlouhodobějším časovém rámci. Důležitou součástí strategie jsou stanovené milníky v oblasti dopravy do roku 2030, respektive do roku 2050. Mezi ně patří například, že do roku 2030 bude v provozu na evropských silnicích nejméně 30 milionů bezemisních osobních automobilů, zdvojnásobí se síť vysokorychlostních železnic, nebo plánované hromadní cestování do 500 km by mělo být zajištěno uhlíkově neutrálním způsobem.

Do roku 2050 by zase téměř všechna osobní, užitková i nová těžká vozidla a autobusy měly mít nulové emise, měla by být plně dobudována hlavní i komplexní transevropská dopravní síť (TEN-T) a nákladní železniční doprava by se měla v porovnání se současným stavem zdvojnásobit. Komise v dokumentu definuje také 10 klíčových oblastí, ve kterých je potřeba provádět opatření pro dosažení cílů v rámci udržitelnější, chytřejší a odolnější mobility budoucnosti, a které jsou dále rozpracované do konkrétních plánovaných iniciativ v akčním plánu, jež je přílohou strategie. Nejvíce návrhů lze v příštích letech očekávat v oblasti udržitelné mobility. Ta zahrnuje například bezemisní mobilitu, obnovitelná a nízkouhlíková paliva a infrastrukturu, bezemisní letiště a přístavy, městskou a příměstskou mobilitu, ozelenění nákladní dopravy, nebo zpoplatnění uhlíku a pobídky uživatelům.

Zdroj: pixabay.com

Autor: Beáta Fajnorová

Další články v rubrice

Komise představila klíčová opatření pro jednotný postup proti covid-19

Euroskop, Evropská komise, foto Pexels, 21.01.2021

Nový evropský Bauhaus: Komise zahajuje fázi návrhu

Evropská komise, Euroskop, 18.01.2021

Komise přijala balíček ve výši 70 mil. eur na podporu balkánských států

Evropská komise, Euroskop, foto Pexels, 29.12.2020

Komise chce zvýšit míru recyklace baterií v EU

Euroskop, Evropská komise, foto Pixabay, 16.12.2020