Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise představila klíčová opatření pro jednotný postup proti covid-19

Euroskop, Evropská komise, foto Pexels, 21.01.2021
vakcína covid-19

Dva dny před zasedáním vedoucích představitelů EU o koordinované reakci na krizi covid-19 vytyčila Komise řadu opatření potřebných k zintenzivnění boje proti pandemii. Ve sdělení, které bylo přijato v úterý, vyzývá členské státy EU, aby urychlily proces očkování. Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. Do podzimu 2021 by pak mělo být v členských státech naočkováno nejméně 70 % dospělé populace.

„Očkování má pro překonání této krize zásadní význam. Již jsme zajistili dostatek očkovacích látek pro všechny obyvatele Evropské unie. Nyní musíme uspíšit dodávku těchto vakcín a zrychlit očkování," řekla při představení dokumentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Komise doporučila proočkovat 70 % dospělých

"Naším cílem je, aby do léta bylo proočkováno 70 % naší dospělé populace. To by mohlo v našem boji proti viru představovat zlomový okamžik. Tuto pandemii však překonáme pouze tehdy, budou-li vakcíny dostupné pro všechny na celém světě. Zintenzívníme proto své úsilí o pomoc při zajišťování očkovacích látek pro naše sousedy a partnery ve světě," dodala šéfka Komise. 

Komise rovněž vyzvala členské státy, aby nadále uplatňovaly omezení fyzických a sociálních kontaktů, koordinovaly cestovní omezení a zintenzivnily testování, trasování kontaktů a sekvenování genomu s cílem vypořádat se s rizikem spojeným s novými variantami viru.

Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech stoupá počet nakažených, je podle Komise třeba v příštích měsících více podpořit systémy zdravotní péče a zaměřit se na překonání „únavy z pandemie“. Dále evropská exekutiva upozornila, že bude nutné urychlit plošné očkování a pomoci partnerům na západním Balkáně, v jižním a východním sousedství a v Africe.


Klíčová opatření


Sdělení zároveň stanovilo klíčová opatření pro členské státy, Komisi, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), která pomohou snížit rizika a udržet virus pod kontrolou:

Rychlejší očkování v EU

 • Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb.
 • Do léta 2021 by mělo být v členských státech naočkováno 70 % dospělé populace.
 • Komise, členské státy a agentura EMA budou s příslušnými společnostmi pracovat na plném využití potenciálu EU při zvyšování kapacity pro výrobu očkovacích látek.
 • Komise spolupracuje s členskými státy na očkovacích průkazech, jež jsou v plném souladu s unijními předpisy na ochranu údajů a které mohou podpořit kontinuitu péče. Do konce ledna 2021 je třeba se dohodnout na společném přístupu, který umožní rychlé použití průkazů členských států ve zdravotnických systémech v celé EU i mimo ni.

Testování a sekvenování genomu

 • Členské státy by měly aktualizovat své strategie testování s cílem zohlednit nové varianty viru a rozšířit používání rychlých antigenních testů.
 • Členské státy by měly urychleně zintenzivnit sekvenování genomu alespoň na 5 % a ideálně na 10 % pozitivních výsledků testů. V současné době mnohé členské státy testují méně než 1 % vzorků, což nestačí k určení vývoje stávajících variant nebo k odhalení variant nových.

Zachování jednotného trhu a volného pohybu a posílení zmírňujících opatření

 • Je třeba pokračovat v opatřeních k dalšímu snížení rizika přenosu ve spojitosti s dopravními prostředky, jako jsou opatření hygieny a dodržování rozestupů ve vozidlech či na nádražích.
 • Dokud se epidemiologická situace výrazně nezlepší, důrazně se nedoporučují veškeré cesty, které nejsou nezbytně nutné.
 • Pro osoby cestující z oblastí s vyšším výskytem variant vzbuzujících obavy by měla být zachována přiměřená cestovní omezení včetně testování.

Zajištění vedoucího postavení Evropy a mezinárodní solidarity

 • V zájmu zajištění včasného přístupu k očkovacím látkám zřídí Komise mechanismus v rámci týmu Evropa (Team Europe), jehož úlohou bude strukturovat poskytování vakcín, o které se členské státy budou dělit s partnerskými zeměmi. Díky tomu by mělo být možné sdílet s partnerskými zeměmi přístup k některým z 2,3 miliardy dávek zajištěných prostřednictvím strategie EU pro očkovací látky, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována západnímu Balkánu, našemu východnímu a jižnímu sousedství a Africe.
 • Evropská komise a členské státy by měly nadále podporovat nástroj COVAX, a to i prostřednictvím včasného přístupu k očkovacím látkám. Tým Evropa již mobilizoval 853 milionů eur na podporu nástroje COVAX, a EU tak patří k největším dárcům tohoto nástroje.

 

Koronavirus, vakcína, ilustrační foto: Pexels

Ilustrační foto: Pexels

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

EP: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb v Unii

Evropský parlament, Euroskop, 29.04.2021

Evropské vakcinační certifikáty – aktuální stav

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, 12.04.2021