Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Oživení ekonomiky po pandemii covid-19

Evropský parlament, Rada EU, 06.02.2021
Facility

Klíčovým nástrojem unijního plánu na oživení po pandemii covid-19 je takzvaná facilita na podporu oživení a odolnosti. S rozpočtem ve výši 672,5 miliardy eur napomůže reformám v reakci na krizi.

 

 

Během únorového plenárního zasedání Parlamentu schválili poslanci nastavení pravidel pro vytvoření facility, která má za cíl podpořit oživení ekonomiky ve členských státech EU. Plán obnovy na podporu oživení a odolnosti - Next Generation EU má reagovat na krizi způsobenou pandemií covid-19 a zároveň připravit státy na reformu v oblasti životního prostředí a digitalizace. 

Nástroj Next Generation EU má prostředky ve výši 750 miliard euro a nabídne členským státům podporu ve grantů a půjček, které mají podpořit investice a reformy. Facilita bude prostřednictvím finančního krytí ve výši 672,5 miliardy euro podporovat veřejné investice a reformy a přispívat k hospodářské, sociální a územní soudržnosti v EU. Pomůže členským státům řešit hospodářský a sociální dopad pandemie covid-19 a zároveň zajistí, aby jejich ekonomiky provedly ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími a odolnějšími.

Granty budou rozděleny dle dvou kritérií:

  • Do konce roku 2022 se bude jednat o ukazatele populace, HDP na obyvatele a nezaměstnanost v uplynulých letech 2015-2019.
  • V dalších letech bude místo nezaměstnanosti zohledněn vývoj ekonomiky za roky 2020 a 2021.

Členské státy mohou žádat o půjčky k poslednímu prosinci roku 2023, a to ve výši 360 miliard euro, kdy úroveň půjček pro každou zemi bude 6,8 % jejího HDP. Pro získání finančních prostředků bude potřeba dodržovat zásady právního státu a základní hodnoty EU.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Pravidla uvádějí šest oblastí, které bude facilita na oživení a odolnost podporovat:

  • zelený přechod
  • digitální transformace
  • inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst
  • sociální a územní soudržnost
  • budování odolnosti a připravenosti na krize
  • politiky pro příští generaci, včetně vzdělávání a dovedností


Vnitrostátní plány by měly přidělit nejméně 37 % rozpočtu na klima a biologickou rozmanitost a dalších 20 % na digitalizaci. Pravidla zakazují financování opatření, která významně poškozují životní prostředí (uplatnění takzvané zásady „významně nepoškozovat“).

Autor: David Březina

Další články v rubrice

Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Evropský parlament, Komise, 01.03.2021

Jak EU čelí současným výzvám pandemie?

Euroskop.cz, ČTK Fotobanka, 19.02.2021

Jak dosáhnout zelené transformace pomocí 5G?

Euroskop.cz, Pixabay.com, 11.02.2021