Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak dosáhnout zelené transformace pomocí 5G?

Euroskop.cz, Pixabay.com, 11.02.2021
5G

Cílem současné Evropské komise je stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. Spolu s touto změnou chce také členské země digitálně transformovat. Švédský výrobce telekomunikačních technologií Ericsson vydal na konci ledna tohoto roku zprávu, ve která uvádí, jak dosáhnout tohoto cíle EU rychleji.

Aby členské státy dosáhly do roku 2050 uhlíkové neutrality, měly by do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na polovinu. Švédská společnost ve své zprávě popsala příležitosti, které s sebou infrastruktura sítí páté generace nese. Mezi ně podle Ericssonu patří urychlení procesu snižování emisí pomocí digitalizace a 5G.
 

Pandemie nenastartovala zelenou transformaci, ale urychlila digitalizaci
 

Navzdory tomu, že kvůli pandemii covid-19 došlo minulý rok k největšímu snížení emisí skleníkových plynů od druhé světové války, globálně stále nedošlo ke splnění ročního cíle ve snižování emisí. Pandemie nepomohla řešit změnu klimatu, ale urychlila proces digitalizace. A ten má potenciál snížit globální emise až o 15 %.

Jeden ze základních komponentů digitalizace jsou sítě 5G, které umožní provoz technologií jako umělá inteligence, internet věcí nebo rozšířená realita. Použití těchto technologií může snížit náklady, spotřebu energie, emise, odpad, a zmírnit tak dopady změny klimatu. V souvislosti s koronavirovou pandemií by mohly také umožnit využití telemedicíny, která má potenciál udělat zdravotnictví efektivnější.

Emise skleníkových plynů vznikají využitím fosilních paliv, které spalováním uvolňují energii. V tomto ohledu je klíčový přechod na obnovitelnou energii. Podle odhadů OSN musí být pro splnění cíle do roku 2050 obnovitelných až 85 % elektřiny. Podle studií Evropské unie bude mít přechod na zelenou energii exponenciální dopad, proto je ale nutné začít u příčin, které nejvíce přispívají ke změně klimatu.
 

Efektivnější a spolehlivější distanční práce i schůzky


Zhruba třetina průmyslových emisí souvisí s dodávkami energie. Zrychlení, které představují 5G sítě, umožní v oblasti průmyslu jednat rychleji, dosáhnout větší efektivity ve výrobě a urychlit tak proces cirkulace. Ve výsledku by společnosti vykazovaly úspory nákladů a energie a větší efektivnost v procesech a logistické účinnosti.

Doprava přispívá velkou mírou k vysokému počtu emisí. Řešením v této oblasti je vykonávat práci a účastnit se schůzek distančně. Lze předpokládat, že cíle do roku 2030 budou v tomto ohledu naplněny s předstihem díky velkému počtu telekonferencí kvůli pandemii. Sítě páté generace mohou tyto aktivity díky rychlejšímu připojení učinit více efektivní a spolehlivé.

Podle švédské společnosti je při zavádění 5G sítí nutné, aby vlády států vytvářely příznivé prostředí pro investice. V praxi to znamená odstraňovat překážky pro zavádění 5G. Rozumí se tím zrychlení povolovacího procesu pro sítě, snížení nákladů na provoz nebo stanovení poplatků, které by pokrývaly pouze administrativní náklady. Dále je podle Ericssonu nutné v zemích maximalizovat 5G nabídku a vytvořit pobídky k širokému a rychlému užití.
 

Ze strategického nástroje bezpečnostní pohroma

 
Namísto vize ohromných dlouhodobých výhod finančního, společenského a environmentálního rázu je v současné době rozšíření 5G sítí potlačováno důrazem na průmyslové poplatky a daně. To chce Ericsson změnit. Společnost v minulém roce zaujímala 14 % evropského trhu. Spolu s finskou společností Nokia, která zabírá 15 % trhu, tvoří jediné evropské dodavatele v Evropské unii. Na prvním místě v EU se drží čínská telekomunikační a hardwarová společnost Huawei s 28 %. Zbytek trhu je rozdělen mezi další čínskou společnost ZTE a americkou Cisco.

Vysocí představitelé Evropské unie se shodnou na tom, že infrastruktura 5G je pro EU klíčová. Debaty se nicméně vedou o telekomunikačních společnostech, které je mají v Unii provozovat. Jedná se totiž o strategický nástroj, který by mohl v nesprávných rukou vést k bezpečnostní pohromě.

Čína je nepochybně nejdál, co se vývoje technologií 5G týče, zároveň nabízí své služby na nízké ceny. Spojené státy ale vyvíjí na Evropu tlak, aby čínské dodavatele nevyužívala. USA hrozí snížením sdílení zpravodajských informací s Evropskou unií, pokud největší podíl trhu EU zaberou čínské společnosti jak Huawei a ZTE.

Více o bezpečnostních rizicích 5G sítí si můžete přečíst v analýze Euroskopu.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz

Další články v rubrice

Summit EU - Indie

Úřad vlády, Euroskop, 11.05.2021

EP: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb v Unii

Evropský parlament, Euroskop, 29.04.2021