Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU zahájila digitální dekádu. Stanovila cíle do 2030

Evropská komise, Euroskop, 10.03.2021
Diti

Komise 9. března představila nový směr, který má určit směřování digitální politiky EU do roku 2030. Jedná se o vizi, cíle ale i způsoby digitální transformace, která jde ruku v ruce se zelenou transformací a plány na obnovu ekonomik v EU. 

Hlavním cílem EU je dosáhnout vůdčího postavení na poli digitalizace ve světě. V popředí stojí zaměření na digitalizaci ve prospěch prosperity občanů EU a evropských podniků. Sdělení Komise reaguje na výzvu Evropské rady k vytvoření tzv. digitálního kompasu. V praxi digitální kompas znamená určit konkrétní požadavky, a to ve čtyřech oblastech;

1) Občané s digitálními dovednostmia vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti digitálních technologií

  • Cílem je do roku 2030 zajistit digitální dovednosti (alespoň ty základní) 80 % všech dospělých občanů EU. Zároveň by v EU mělo být zaměstnáno 20 milionů odborníků v IT (s ohledem na podporu žen v tomto oboru, více: https://bit.ly/2OJbuLu).

2) Bezpečné, výkonné a udržitelné digitální infrastruktury

  • Do roku 2030 by měly všechny domácnosti EU mít gigabitové připojení a všechny obydlené oblasti by měly být pokryty sítěmi 5G. Navíc by se měla EU podílet 20 % na výrobě udržitelných polovodičů světové výroby. 

3) Digitální transformace podniků

  • V následujících devíti letech by měly tři ze čtyř společností využít služeb cloud computing, více než 90 % malých a středních podniků by mělo dosáhnout základní úrovně digitalizace a počet tzv. jednorožců (start up, který dosáhne hodnoty miliardy dolarů) by se měl zdvojnásobit. 

4) Digitalizace veřejných služeb

  • Očekává se, že by všechny klíčové veřejné služby měly být online. Zároveň by měli mít všichni občané EU přístup ke svým elektronickým zdravotním záznamům a až 80 % z nich by mělo používat elektronickou identifikaci.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Komise slibuje také rychlé zahájení projektů zahrnujících více zemí. Jednalo by se o projekty financované z rozpočtu EU, přesněji z Nástroje pro oživení a odolnost (členské státy se zavázaly ve svých plánech pro obnovu věnovat na digitální oblast nejméně 20 % financí). Velké téma jsou rovněž hodnoty a právo v online prostředí. To by podle sdělení mělo mít stejnou váhu jako v offline prostředí. Proto Komise plánuje vytvoření konceptu digitálního občanství, které se bude opírat o základní evropská práva a tzv. digitální principy. Digitální občanství a jeho podoba by mělo vzejít s široké debaty se členskými státy i stakeholdery a mělo by doplnit stávající evropský pilíř sociálních práv.

Kontrola v rukou občanů 


Zdali jsou digitální práva občanů EU respektovaná, by měl shrnout ve svém každoročním průzkumu Eurobarometr. Zásady respektovaní práv v online prostředí mají být projednány se širokou veřejností a měly by být ukotveny v prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise. Zásady mají vycházet z evropského pilíře sociálních práv a doplňovaly by jej. EU čeká nejenom digitalizace na domácím poli, ale i v mezinárodních organizacích, kde si chce udržet své postavení pomocí mezinárodních partnerství. 

Autor: David Březina

Další články v rubrice

EP: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb v Unii

Evropský parlament, Euroskop, 29.04.2021

Evropské vakcinační certifikáty – aktuální stav

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, 12.04.2021