Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EP přijal program InvestEU pro strategické a inovativní investice

Evropský parlament, Rada EU, Euroskop, 10.03.2021
eura bankovky

• Program má mobilizovat dodatečné investice ve výši přibližně 400 miliard eur.
• Podniky obdrží podporu na překonání koronavirové pandemie.
• Program umožní realizovat investice, které by jinak bylo obtížné financovat.

V úterý přijali poslanci nový program InvestEU, který pomůže získávat veřejné a soukromé investice a zjednoduší přístup k financování. Parlament schválil text předběžné dohody dosažené s Radou (ministrů) EU poměrem hlasů 496 (pro): 57 (proti): 144 (zdrželo se hlasování). Nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Nejdříve jej však musí přijmout i Rada (ministrů) EU.

„EU potřebuje veřejné a soukromé investice, aby se stala konkurenceschopnější, produktivnější a aby posílila svou územní soudržnost. InvestEU přináší dodatečné finanční prostředky na to, aby se zrealizovaly projekty, které by jinak nespatřily světlo světa. Naše strategická odvětví, jako je například výroba léčivých přípravků, by měla být nezávislá. Musíme pomoci regionům, které nejvíce trpěly,“ zdůraznil a dodal, že „občané EU si zaslouží investice a vysoce kvalitní pracovní místa," řekl José Manuel Fernandes, člen Rozpočtového výboru Evropského parlamentu.

Program InvestEU bude poskytovat veřejnou záruku z unijního rozpočtu ve výši 26 miliard eur (v běžných cenách), díky níž mají být mobilizovány investice v hodnotě až 400 miliard eur. Ty by měly v období 2021–2027 směřovat do celé Evropské unie. Nový program, který je součástí balíčku na podporu oživení Next Generation EU v hodnotě 750 miliard eur, má podporovat strategické, udržitelné a inovativní investice a řešit problémy selhání trhu, nedostatku investic a investičních mezer v cílových odvětvích.

 


 

Udržitelné a strategické investice
 

Program InvestEU podporuje strategické investice do výroby léčivých přípravků, lékařských přístrojů a zdravotnických prostředků, které hrají během pandemie zásadní roli. Investice mohou směřovat i do výroby komponentů a zařízení pro informační a komunikační technologie v EU. 

Program bude dále financovat udržitelné projekty, u nichž lze prokázat, že mají pozitivní dopad na životní prostředí, klima a společnost. Podmínkou je ale dodržení zásady „významně nepoškozovat“ – to znamená, že projekty nesmí mít nepříznivý vliv na environmentální a sociální cíle EU. 

Poslancům se také podařilo dosáhnout toho, že program InvestEU musí přispívat k úsilí o vyčlenění nejméně 30 % unijních fondů na plnění klimatických cílů, které si EU vytkla do roku 2027. Dokázali také zajistit, aby program více podporoval malé a střední podniky postižené pandemií, zvláště pokud jim hrozí platební neschopnost.
 

Až 400 miliard na investicích


Dodatečné investice v očekávané výši 400 miliard eur, které by měly být získány v celé Unii, a záruka EU se použijí na tyto politické cíle:

 

1. udržitelná infrastruktura: přibližně 38 %

2. výzkum, inovace a digitalizace: 25 %

3. malé a střední podniky: přibližně 26 %

4. sociální investice a dovednosti: přibližně 11 %.
 

Evropský investiční fond (EIF), který přispěje k realizaci programu InvestEU, navíc získá dodatečnou sumu ve výši 375 milionů eur.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

EP: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb v Unii

Evropský parlament, Euroskop, 29.04.2021

Evropské vakcinační certifikáty – aktuální stav

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, 12.04.2021