Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nová koncepce globální pomoci EU

Komise, 14.03.2021
humanitární pomoc

Komise dne 10. března podala návrh na posílení humanitární pomoci, kterou poskytuje EU na světě. Návrh byl podán ve stínu pandemie viru covid-19.

Návrh Komise počítá s urychlením poskytnutím humanitární pomoci, a to skrze expanzi zdrojové základny, vytvořením lepšího prostředí pro partnery, kteří poskytují humanitární pomoc a lepším řešením příčin krizí. 

,,Humanitární pomoc je jedním z nejhmatatelnějších příkladů vnější činnosti EU a důkazem naší solidarity." J: Borrell

EU má v plánu zřídit novou evropskou reakční kapacitu pro humanitární pomoc, aby bylo možno přímo zasáhnout v humanitárních krizích, kdy by tradiční mechanismy poskytování humanitární pomoci prostřednictvím partnerů EU nebo jejich kapacit mohly být neúčinné nebo nedostatečné. Cílem bude zjednodušit logistiku včetně přepravy, umožnit sdružování zdrojů a usnadnit jejich nasazení na místě.

Tato kapacita by mohla mimo jiné nabídnout logistické posouzení, podporu při prvotním nasazení a při nákupu, vytváření zásob, přepravě či distribuci základní materiální pomoci, např. při nákupu vakcín proti onemocnění covid-19 a jejich dodávkách do nestabilních zemí. Bude fungovat v koordinaci s mechanismem civilní ochrany EU a jako jeho doplněk, operativní podporu poskytne Evropské středisko odezvy na mimořádné události.

EU jako nejvetší dárce humanitární pomoci na světě 

Evropská unie je spolu se svými členskými státy největším dárcem humanitární pomoci na světě a poskytuje přibližně 36 % světové humanitární pomoci. V současnosti však humanitární pomoc čelí nebývalým výzvám. Podle OSN bude letos potřebovat humanitární pomoc více než 235 milionů lidí, tedy každý 33. člověk na světě. Oproti odhadovanému počtu potřebných osob v roce 2020 to představuje nárůst o 40 % a téměř ztrojnásobení od roku 2014. Souběžně se zvyšuje i počet nuceně vysídlených osob, který ke konci roku 2019 dosáhl 79,5 milionu.

Rozdíl mezi dostupnými zdroji a požadavky se nadále prohlubuje. V roce 2020 požádala OSN formou humanitárních výzev o téměř 32,5 miliardy eur, rekordní hodnotu zapříčiněnou mimo jiné pandemií COVID-19, ale získáno bylo pouze 15 miliard eur. Tento celosvětový schodek ve financování humanitární pomoci letos pravděpodobně ještě vzroste, širší dárcovská základna je tudíž jednoznačně nutná. V roce 2020 poskytli tři nejvýkonnější dárci, USA, Německo a Evropská komise, 59 % všech nahlášených finančních prostředků na humanitární pomoc na světě. V rámci EU financují humanitární pomoc z 90 % pouze čtyři členské státy a Evropská komise.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: David Březina

Další články v rubrice

EP: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb v Unii

Evropský parlament, Euroskop, 29.04.2021

Evropské vakcinační certifikáty – aktuální stav

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, 12.04.2021