Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Program Erasmus+ na roky 2021 až 2027

Komise, 30.03.2021
Erasmus

Komise přijala první roční pracovní program programu Erasmus+ na období 2021–2027. S rozpočtem ve výši 26,2 miliardy eur doplněným o částku ve výši zhruba 2,2 miliardy eur z vnějších nástrojů EU bude nový a přepracovaný program financovat vzdělávací mobilitu a projekty přeshraniční spolupráce pro 10 milionů Evropanů všech věkových skupin a ze všech prostředí. 

Nový pracovní plán má podporovat inkluzi, ekologickou a digitální transformaci podle Evropského prostoru vzdělávání. Komisařka pro inovace, výzkum a vzdělání Marija Gabrielová uvedla, že finanční obnos pro program Erasmusse zdvojnásobil. Jedná se tak stále o největší program na zemi, který zahrnuje 33 zemí a je přístupný i pro zbytek světa. Od zveřejnění nového akčního plánu tak můžou žadatele posílat své návrhy k výzvám v rámci programu. O financováno tak může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

 Nový program Erasmus+ nabízí příležitosti pro studijní pobyty v zahraničí, stáže, učňovskou přípravu a výměny zaměstnanců ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Je určen žákům, vysokoškolským studentům i účastníkům odborného vzdělávání a přípravy, účastníkům vzdělávání dospělých, výměn mládeže, pracovníkům s mládeží a sportovním trenérům. Kromě mobility, která tvoří 70 % rozpočtu, investuje nový Erasmus+ též do projektů přeshraniční spolupráce. Může se jednat o instituce vysokoškolského vzdělávání, školy, vzdělávání učitelů a pedagogické fakulty, střediska vzdělávání dospělých, mládežnické a sportovní organizace, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy.

 

 

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

 

Nové prvky programu spočívají ve čtyřech oblastech; inkluzivní Erasmus+, digitální, zelený a Erasmus+ pro mladé lidi. Zatímco digitální a zelený Erasmus+ kopírují linku transformace, která čeká členské státy EU (využívání udržitelného druhu dopravy, projekty o informovanosti o životním prostředí, stáže v digitálním odvětví), Inkluzivní Erasmus+ si klade za cíl poskytnout možnost zapojit se lidem s omezenými příležitostmi (kulturní, sociální a ekonomické důvody). Zároveň se má zvýšit spolupráce se třetími zeměmi. Erasmus+ pro mladé lidi je šance pro osmnáctileté, kteří mohou získat jízdenku po Evropě a poznávat kultury a další členské státy. 

 

Autor: David Březina

Další články v rubrice

Evropské vakcinační certifikáty – aktuální stav

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, 12.04.2021

Program InvestEU schválen

Rada EU, Euroskop, 22.03.2021