Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropské vakcinační certifikáty – aktuální stav

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, 12.04.2021
očkování

Spolu s postupujícím očkováním proti nemoci covid-19 byla v řadě států světa zahájena diskuse o tom, zda by bylo možné očkovaným lidem poskytnout některé úlevy z preventivních opatření, kterými se proti šíření této nemoci bráníme. Některé státy již ohlásily, že vybrané služby otevřou očkovaným přednostně, jiné naopak nehodlají očkovaným přiznávat žádné výhody a preventivní opatření budou rozvolňovat pro všechny skupiny obyvatel najednou.

Na úrovni EU tato diskuse probíhá již od začátku letošního roku. Evropská komise proto dne 17. března 2021 představila návrh nařízení o Digitálním zeleném certifikátu, přičemž lídři na posledním videokonferenčním jednání Evropské rady dne 25. března 2021 vyzvali k jejich urychlenému projednání.


Tři druhy certifikátů

 

Záměrem Evropské komise je především předejít situaci, kdy si členské státy zavedou vlastní národní řešení, která nebudou vzájemně kompatibilní, a cestující po Evropě se tak budou muset vybavit desítkami různých papírových nebo elektronických certifikátů. Nezaměřuje se přitom pouze na dokončené očkování, hodlá rozlišovat celkem tři druhy certifikátů: 1) o očkování, 2) o negativním testu a 3) o prodělání onemocnění COVID-19.

Členský stát, který bude jeden ze tří certifikátů vydávat, by měl následně uznat certifikáty, které vydá jiný členský stát v souladu s  nařízením. Certifikát by ale neměl být náhražkou nebo doplňkem cestovního pasu – proto je velmi zavádějící hovořit o něm jako o „covidovém pasu“, jak se v mediálním prostoru někdy stává.

Celkově má být nařízení o certifikátech dočasné povahy a dle návrhu má být jeho platnost pozastaveno nejpozději poté, co WHO prohlásí, že ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu způsobené virem SARS-CoV-2 skončilo.

Očkování proti covid-19
Vakcinační certifikáty by lidem, kteří absolovovali očkováni proti covid-19, poskytly některé úlevy z preventivních opatření, kterými se proti šíření této nemoci bráníme. Zdroj: čtk/ABACA

 

Komplexní diskuze pokračuje


Diskuse nad uznáváním a nastavením uznávání všech druhů certifikátu je značně komplexní. Zatím není při současné míře vědeckého poznání jasné, zda očkovaný člověk opravdu nemůže nemoc dále šířit. Rovněž není věrohodně prokázáno, zda a jak dlouho trvá po prodělání nemoci imunita. Sporné je i to, zda by měl certifikát zahrnovat (a členské státy následně akceptovat) pouze vakcíny, jejichž použití schválila EMA, nebo i vakcíny jiné, jimiž mohou být očkováni například státní příslušníci třetích zemí nebo občané EU, kteří pobývají dlouhodobě v zahraničí. Obavy může vzbuzovat i riziko nedostatečného zabezpečení osobních údajů a otázka nediskriminace například u věkových skupin, pro které očkování zatím není dostupné.

Některé členské státy ve snaze podpořit turismus před blížící se letní sezónou prosazují rychlejší spuštění certifikátů i pro další účely, jiné upřednostňují zdravotnické hledisko a plánují nyní certifikáty omezit na medicínské potvrzení o prodělaném očkování/testu. Není také úplně jisté, zda již během letní sezóny bude v každém státě EU k dispozici dostatek účinných vakcín, aby mohla být naočkována většina dospělé populace a aby možné výhody certifikátů mohlo využít co nejvíce lidí.

Jednání na úrovni EU pokračuje zatím velmi rychle: cílem portugalského předsednictví je dosáhnout společného postoje členských států již 14. dubna 2021 na jednání výboru stálých zástupců členských států při EU (Coreper). Vzhledem k tomu, že i Evropský parlament hodlá projednání urychlit, je pravděpodobné, že návrh by mohl vstoupit v platnost již v průběhu léta 2021.

Autor: Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Další články v rubrice

Summit EU - Indie

Úřad vlády, Euroskop, 11.05.2021

EP: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb v Unii

Evropský parlament, Euroskop, 29.04.2021