Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

"Ministři budoucnosti" EU poprvé jednali o prognózách budoucnosti Evropy

Euroskop.cz Evropská rada, 20.05.2021
Neformální zasedání ministrů

Ministři pro evropské záležitosti se v pondělí sešli na neformálním zasedání Rady Evropské unie v Coimbře, aby projednali budoucnost Evropy v rámci její strategické autonomie. Jednalo se o první zasedání tzv. EU Foresight Network, který má určovat strategický směr EU. Pod označením „Ministři budoucnosti“ se budou evropští představitelé scházet každoročně.

V pondělí proběhlo první neformální zasedání Rady Evropské unie v Coimbře. „Ministři budoucnosti“ se tam v rámci programu EU Foresight Network radili o strategické prognóze budoucnosti Evropské unie. Jednalo se o první takové zasedání, jehož tématem byla „otevřená strategická autonomie Evropy do roku 2040“.

 

Vzdálené regiony jako "imunologické laboratoře"

 

Cílem programu je zmapovat strategické zranitelnosti a limity Evropské unie a určit potenciální budoucí výzvy a příležitosti. Smyslem iniciativy je lépe připravit EU na budoucí krize tím, že bude efektivně předvídat, jakým směrem budoucnost spěje. 

Program neformálního setkání začal prezentací a diskusemi o nejvzdálenějších regionech Evropské unie. Ministři se dozvěděli nejen o výzvách a potenciálu těchto regionů pro Evropu jako celek, ale také o ponaučeních, které z nich lze vyvodit, aby se EU mohla lépe připravit na budoucnost v oblastech jako je udržitelnost a digitální transformace.

Podle portugalské ministryně pro evropské záležitosti Any Pauly Zacarisové by se tato vzdálená území mohla stát „imunologickými laboratořemi“ urychlením očkování a dosažením naprosté proočkovanosti tamní populace. Těmito regiony má Zacarisová na mysli portugalské Azory a Madeiru, Francouzskou Guyanu, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Svatý Martin a španělské Kanárské ostrovy.

 

 "Centrum digitálních nomádů"

 

Mimo oblast očkování zmínila ministryně také projekt digitálních nomádů na Madeiře. „Jsou tam vytvořeny podmínky pro to, aby skupina kolem 6 000 zájemců, kteří se již přihlásili, tam mohli i pracovat.“ Vize Zacarisové pro „centrum digitálních nomádů“ zahrnuje přístup k rychlému internetu a kontakt s místní komunitou.

 V rámci boje proti klimatu se ministři shodli, že politika soudržnosti je nejúčinnější nástroj, který má Evropská unie k této oblasti k dispozici, nicméně příhraniční regiony potřebují v tomto ohledu více odborných znalostí, podle zúčastněných ale mají potenciál stát se zelenými premianty.

„V případě Azorských ostrovů a Madeiry existuje regionální autonomie, a proto je na regionálních orgánech, aby připravily své plány a projekty. Myslím ale, že budou plně schopni (boje s klimatickými změnami). Některé oblasti, na které se Evropa zaměřuje do budoucna, jsou oblasti, ve kterých tyto regiony mohou hrát klíčovou roli,“ řekla komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira. Mezi tyto oblasti patří čistá energie, biologická rozmanitost a ekoturistika.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz