Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Politika EU pro oblast vesmíru

Rada, 27.08.2021
Vesmír

Kosmický program EU pomáhá při každodenních činnostech. Družice, které EU vysílá na oběžnou dráhu, umožňují lidem komunikovat za použití nových technologií, cestovat po zemi, moři i ve vzduchu a nacházet způsoby, jak zlepšovat zdraví planety.

Politika EU pro oblast vesmíru:

 • pomáhá při tvorbě pracovních míst a posilování růstu a investic v Evropě
 • posouvá hranice vědy a výzkumu
 • podporuje a usnadňuje další politiky v oblastech, jako je bezpečnost a obrana, průmysl a digitální technologie
 • hraje klíčovou úlohu při hospodářském oživení po krizi covidu-19 a při řešení globálních výzev, jako je změna klimatu

Podle výzkumu prováděného Komisí evropská kosmická ekonomika, jejímiž součástmi jsou výroba a služby, zaměstnává více než 231 000 kvalifikovaných pracovníků. Její hodnota byla v roce 2017 odhadnuta na zhruba 53–62 miliard euro.

V dubnu 2021 přijaly Rada a Evropský parlament nařízení, kterým se zavádí nový kosmický program EU na období 2021–2027. Tento program vstoupil v platnost se zpětnou účinností od 1. ledna 2021.

Jeho cílem je zajistit:

 • poskytování vysoce kvalitních, aktuálních a zabezpečených dat a služeb souvisejících s vesmírem
 • maximalizaci socioekonomických přínosů plynoucích z využívání těchto dat a služeb za účelem vyššího růstu a rozsáhlejší tvorby pracovních míst v EU
 • zvýšení bezpečnosti a autonomie EU
 • posilování úlohy EU jakožto předního aktéra v kosmickém odvětví

K čemu se již využívají kosmické technologie:

 • Monitorování přírodních katastrof
 • Monitorování změny klimatu a životního prostředí
 • Pátrací a záchranné operace 
 • Dopravní a přeshraniční služby
 • Zemědělství a rybolov
 • Výzkum a vývoj
 • Bezpečnost a ochrana
 • Komunikace a digitální ekonomika

 

 

Autor: Euroskop