Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Strategie na podporu hospodářského a finančního systému EU

Rada EU, Úřad vlády, 26.01.2021
Euro

Dne 19. ledna představila Komise novou strategii na podporu otevřenosti, síly a odolnosti hospodářského a finančního systému EU v  nadcházejících letech.

Cílem strategie je posílit otevřenou strategickou autonomii EU v makroekonomické a finanční oblasti. Komise tak v rámci třech pilířů navrhuje řadu opatření, která zvýší odolnost hospodářství EU a infrastruktur jejího finančního trhu, podpoří postavení eura jako mezinárodní referenční měny a posílí uplatňování a prosazování sankcí EU.

Silnější mezinárodní role eura by měla chránit ekonomiku před devízovými šoky a snížit závislost na jiných měnách, ale také přispět k stabilnějšímu a diverzifikovanějšímu globálnímu měnovému systému. Posílení role eura navrhuje strategie docílit prostřednictvím rozvoje nástrojů a referenčních hodnot denominovaných v eurech, či prostřednictvím posílení statusu eura jakožto mezinárodní referenční měny v odvětvích energetiky a komodit. Právě emise vysoce kvalitních dluhopisů denominovaných v eurech v rámci nástroje Next Generation EU posílí likviditu trhů EU a zároveň podpoří atraktivitu těchto trhů pro investory.


Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

 

Využívání zelených dluhopisů

V této souvislosti, bude Komise prosazovat využívání zelených dluhopisů (30% všech dluhopisů vydaných v rámci NGEU) pro financování investic do energetiky v kontextu dosažení ambiciózních klimatických cílů do roku 2030. Komise rovněž prozkoumá možnosti, jak rozšířit úlohu systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), a to s cílem maximalizovat jeho environmentální výsledky a podpořit obchodování s emisemi v EU Komise bude také podporovat práce Evropské centrální banky při zavedení digitálního eura. Druhý pilíř tvoří dobře fungující a odolný finanční trh EU, který je klíčový pro poskytování finančních prostředků a investic pro evropské hospodářství. Komise ve spolupráci s ECB a evropskými orgány dohledu prozkoumá, jak by bylo možné zajistit hladký tok základních finančních služeb.

Třetí pilíř představuje robustnější a účinnější provádění a prosazování sankcí EU, jakož i důraznější politika boje proti protiprávnímu uplatňování jednostranných sankcí. Komise plánuje vytvořit databázi pro výměnu informací o sankcích, aby zajistila efektivní sdělování a výměnu informací o uplatňování a prosazování sankcí mezi členskými státy a Komisí. Vzhledem k tomu, jak důležité je monitorovat harmonizované uplatňování sankcí EU, Komise plánuje zřídit zvláštní systém, který umožní anonymní oznamování případů obcházení sankcí včetně whistleblowingu.

Autor: Euroskop