Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Základní data o EU

Robert Schuman podepisuje 4. listopadu 1950 Evropskou úmluvu o lidských právech.

Robert Schuman při podpisu Evropské úmluvy o lidských právech. Jako francouzský ministr zahraničí představil 9. května 1950 deklaraci, která stála u počátků evropské integrace (foto: Audiovisual Service EU)

 

Základní data k evropské integraci

1950 zveřejněna Schumanova deklarace
1951 podepsána Pařížská smlouva o založení Evropského sdružení uhlí a oceli. Signatáři byli Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo. Smlouva začala platit od 27. července 1952
1957 podpisem Římských smluv vyniklo Evropské hospodářské společenství (EHS)
a Evropské společenství atomové energie (EURATOM)
1965 dohoda o sloučení institucí všech tří existujících společenství (začala platit 1. července 1967)
1968 dokončení vzniku celní unie
1973 ES se poprvé rozšířila o nové členy (Velká Británie, Dánsko a Irsko)
1979 první přímé volby do Evropského parlamentu
1981 rozšíření ES o Řecko
1985 podpis Schengenské dohody
1986 rozšíření ES o Španělsko a Portugalsko
1986 Jednotný evropský akt
1992 podpis Maastrichtské smlouvy (začala platit od 1.11. 1993)
1993 vzniká Jednotný vnitřní trh
1993 definování Kodaňských kritérií
1995 rozšíření EU o Rakousko, Švédsko a Finsko
1997 podepsána Amsterodamská smlouva (začala platit 1. května 1999)
2001 podepsána Nicejská smlouva (začala platit 1. února 2003)
2002 zavedení eura ve 12 členských státech. Počet zemí platích eurem se od té doby  zvýšil na devatenáct.
2004 rozšíření Evropské unie o 10 nových členských států, včetně České republiky. Kromě Malty a Kypru šlo o postkomunistické země. Faktické ukončení rozdělení Evropy na východní a západní.
2007 rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko
2009 začala platit Lisabonská smlouva (podepsaná 13. prosince 2007)
2013 rozšíření EU o Chorvatsko
2016 referendum ve Velké Británii, v kterém občané rozhodli o vystoupení z EU 
Autor: Euroskop