Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Tomáš Petržela: Mladým manažerům chybí vnitřní síla

Rozhovor Evropa v nás - Zlínský kraj

Vážení čtenáři,

v rámci červnového cyklu rozhovorů „Evropa v nás“ jsme pro Vás připravili rozhovor s mladým perspektivním mužem Ing. Tomášem Petrželou, který pro obyvatele Zlínského kraje připravil úspěšnou besedu s názvem „Káva s prof. Janem Švejnarem“. Jaký je názor čerstvého univerzitního absolventa na Evropskou unii a z jakého důvodu si vybral stáž v Mongolsku  se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Lívia Pekajová, vedoucí Eurocentra Zlín

Co Vás vedlo k uspořádání komorní debaty v kavárně s prof. Švejnarem?

Pan prof. Švejnar projížděl Zlínským krajem a chtěl se setkat i s obyvateli Zlína. Členové jeho organizačního týmu mě oslovili s tím, abych jim pomohl zajistit příjemný prostor a zajistit účast z různých okruhů zájmu. Samozřejmě jsem ihned řekl ano.

Líbilo se mi už jen ta možnost potkat takového člověka jakým prof. Švejnar je, znalý a kultivovaný. Bylo fajn slyšet jeho názory na školství, Evropskou unii a různá srovnaní s USA a jinými anglosaskými státy. Velice oceňuji, že jsme měli možnost i konfrontovat naše názory s těmi jeho a otevřeně diskutovat.

Vím, že jste se již v průběhu studia zabýval mnohými projekty. Představte nám, prosím, některé z nich a současně Vaše profesní úspěchy.

Minulý týden jsem úspěšně ukončil magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati. Studium jsem se snažil maximálně využít různými projekty, stážemi a konferencemi a jsem za to rád. V současné době se rozhoduji co dál. Snad mi v tom pomůže například rok strávený v Mongolsku nebo rok řízení pobočky studentské organizace a zkušenosti v různých oblastech lidských zdrojů, financí, marketingu či obchodu.

A proč jet na stáž? Protože kdy jindy než teď? Dá se očekávat, že v blízké době budeme mít rodinu, děti, práci apod., na poznávání nových kultur nebude čas a energie. Pro studenty je spousta možností vyjet téměř do celého světa a užít si to se vším všudy – studium, stáž, nová kultura, zážitky, cestování, přátelé. Dá to člověku nový rozhled a pohled na svět. Když jsem se vrátil byl jsem daleko spokojenější s tím, co tady v České republice a Evropě máme, vrátil jsem se více otevřený a tolerantní. Daleko jsem jel, protože jsem chtěl vyzkoušet opravdovou exotiku a tou Mongolsko opravdu bylo.

 

Co si myslíte o  fenoménu dnešních mladých ,,manažerů“ ?

To co jim chybí, bych anglicky nazval „integrity“, takže jakási integrita, čestnost a jednotnost. Dnešní mladí manažeři jsou špičkoví odborníci, ví toho spoustu o té či oné oblasti, mají doma spoustu knih, ví všechno o tom jak být efektivní a jakých deset kroků vede k tomu či onomu. Ale chybí mi u nich vnitřní síla. Chybí mi u nich vnitřní jistota a přesvědčení, že to co dělám, mám opravdu rád, dělám to správně a zodpovědně. Mladí manažeři jsou výkonní, schopní,efektivní, jsou ale také šťastní?

 

 

 

 

                                               pan Tomáš Petržela

S profesorem Švejnarem jste diskutovali i o tom, jak udržet mladé, inteligentní a perspektivní mladé lidi ve Zlínském kraji. Proč by, podle Vás, měli zůstávat ve Zlíně?

Zlín je překrásné město! Všude, kam se podíváte, je zeleň. Je to blízko do lesa a to dělá Zlín velice příjemným městem, kde si člověk může snadno „odskočit“ a odpočinout si od každodenního spěchu. Ale nejen to, Zlín vidím jako město na takovém okraji … okraji mezi menším městem a větším průmyslovým centrem, okraj mezi začátkem a plně fungující oblastí, je to město, kde je spousta podnikatelských příležitostí a já chci být u toho.

Jaký je  Váš názor na Evropskou unii?

Tak jako pan prof. Švejnar řekl a já si ho dovolím citovat, Evropská unie je na půl cesty. Jistě, celý systém a fungování má řadu nedostatků a neefektivností, ale v celkovém pohledu na věc, je to vynikající myšlenka, která potřebuje aktivní zapojení nás všech. Myšlenku mohou realizovat pouze lidé a lidé v Evropě jsou vynikající. Takže i Evropu jako takovou beru za vynikající a Evropská unie je nástroj, jakým tento stav udržet a korigovat. Jsem hrdý na to, že jsem Čech a že jsem součástí Evropského společenství.

Jaké další projekty momentálně připravujete?

Vše je propojeno s minulostí a bez ní by to nešlo, ale raději se podívejme na to, co chystám. Určitě například spolupracuji na rozvoji komunikačních dovedností studentů středních škol formou pořádání debatních dnů. S tím také souvisí letní projekt Heart of Europe, kde bude na 400 zahraničních studentů, kteří zde budou soutěžit v debatování a samozřejmě se dozví o České republice, což mě těší. Také se spolužáky pracujeme na projektu o sportování, protože chceme, aby lidé více sportovali a hýbali se a dělali tak něco pro své zdraví. V rukávu mám dalších pár menších projektů, na všechny z nich jsem hrdý.

… na závěr:

Pokud zde můžu využít prostor něco vzkázat, tak by to bylo následující. Myslím si, že nejdůležitější je postoj a pohled na věc a že spoustu věcí dokážeme ovlivnit i pouhou myslí a naopak spoustu věcí ovlivnit nedokážeme a proto proč se nad nimi rozčilovat? Pozitivní myšlení dokáže dělat divy a rozproudit nejen mysl člověka, ale i celou ekonomiku. Neustále si lidé stěžují, na málo času, na politiku, na špatné počasí, na opožděný vlak …. Například v Mongolsku nemají žádný jízdní řád :).

Nestěžujme si, změňme to! Ale já věřím, že se to brzo změní.

 

 

 

                                          Dobrodružné Mongolsko...