Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Aleš Durďák: Studenti by neměli naříkat!

Rozhovor Evropa v nás - Zlínský kraj

Vážení čtenáři,

 

vzhledem k ekonomické krizi, jenž paralyzuje mladé vysokoškoláky  napříč celou Evropskou unií, je příjemné narazit v našem blízkém okolí na někoho, koho nejen, že nepodporují prarodiče, jako se tomu děje v Řecku či Španělsku, ale snaží se pro své nejbližší okolí udělat něco navíc. Přečtěte si příběh mladého vysokoškoláka, Aleše Durďáka, který stihl  během studií založit organizaci věnující se mladým podnikatelům a klub podporující úspěšné ženy ve Zlínském kraji.

  

Lívia Pekajová, vedoucí Eurocentra Zlín

 
 

Z vysoké školy jste odešel v době ekonomické krize a rozhodl se založit organizaci, jenž podporuje mladé podnikatele, co Vás k tomu vedlo?

Cesta k spoluzaložení obecně prospěšné společnosti Mladí podnikatelé (www.mladipodnikatele.cz) vycházela z absence obdobného projektu ve Zlínském kraji. Samotný koncept je založen na monitorování studentů základních, středních škol a vysokých škol se zajímavými podnikatelskými záměry. Při studiích má řada z nich plno zajímavých nápadů, existují však příkoří a množství neznalostí, které mohou potencionálně úspěšný projekt utlumit hned na začátku. Nejvíce zajímavé projekty se snažíme podporovat finančně z vlastních zdrojů. U projektů dále poskytujeme administrativní a legislativní pomoc. Monitorujeme všechny studenty, se kterými jsme se dostali do kontaktu a průběžně zaznamenáváme jejich výsledky. Ve většině případů se stává, že je první projekt odrazovým můstkem k mnohem zajímavějším nápadům a spolupracím.

 

S jakými zajímavými projekty jste se dosud ze strany mladých začínajících  podnikatelů setkal?

V obecné rovině se setkávám se začínajícími podnikateli, sázejícími na efektivní přístup - za minimální náklady vytvořit středně či dlouhodobě fungující a rentabilní projekt. Jedná se především o aplikace pro chytré telefony či zaměření se na oblast informačních technologií. V těsném závěsu se setkávám s nápady služeb, nabízených v regionálním rozsahu. V současné době jsou zmíněné oblasti alfou a omegou zájmu nastupující generace podnikatelů. Internet se stal díky sociálním sítím a stále rostoucí míře užívání ještě více globálnějším a dostupnějším pro široké masy. Současní teenageři stále více sázejí na jazykovou vybavenost, což je trend, který se mi velmi líbí.

Domníváte se, že v České republice nastane stejná situace, jako v Řecku nebo ve Španělsku, kdy mladí, vysokoškolsky vzdělaní lidé, mnohdy ovládající několik světových jazyků, budou podporování pouze z důchodů svých prarodičů, protože o ně na trhu práce nebude zájem?

V současné době je v ČR zvýšená poptávka z oblasti řemesel, naopak vysokoškolsky vzdělaní lidé zažívají významný deficit v oborech, které vystudovali. Aspoň takto to vnímám z vlastní zkušenosti. Tato situace je o to více složitější v menších městech. Jak ale situaci řešit? Tady jsou možnosti u kterých vidím řešení. Přizpůsobit se pracovnímu trhu a hledat práci v jiných oborech, zajímat se o pracovní příležitosti ve větších městech či vycestovat do zahraničí (což  nečiní mnoha studentům problém) nebo si založit vlastní podnikání. Především by si studenti neměli naříkat. Vždy existuje několik variant jak danou situaci řešit.

Je o Vás známo, že jste v Uherském Hradišti založil Dáma klub. Můžete nám, prosím, přiblížit důvody vzniku tohoto klubu?

Založení Dáma klubu (více na www.damaklub.cz) vycházelo z možností zrealizovat netradiční projekt s cílem sdružovat úspěšné a podnikavé ženy a současně zajišťovat zajímavé hosty. V loňském roce jsme začali působit v Uherském Hradišti, od září již také ve Zlíně. Projektu se daří a s jeho řízením jsem spokojený. Kromě cenných zkušeností jsem poznal množství zajímavých lidí, kteří byli účastni jako hosté na našich setkáních.

Jaké jsou Vaše další plány do budoucna?

Především bych se chtěl plně věnovat Mladým podnikatelům a Dáma klubu. Svou dosavadní činnost bych ještě rád rozšířil o jeden zajímavý projekt. Jednalo by se o podobný formát jako je Dáma klub, zaměřoval by se na managery a podnikatele ve Zlínském kraji, kteří již dosáhli prvních zajímavých výsledků ve svých oborech. Všechny tyto tři aktivity bych chtěl z dlouhodobého hlediska propojit a hledat mezi nimi společné cesty. Uvedu následující příklad. V případě, že u Mladých podnikatelů zaznamenáme potencionálně úspěšný projekt, představíme jej pak v Dáma klubu. Projekt získá záštitu a vznikne zcela nový podnikatelský záměr. Podaří-li se být u vzniku zajímavých podnikatelských záměrů v průběhu několika následujících let, budu maximálně spokojený a má práce bude smysluplná také pro ostatní.

 

     ... A slovo závěrem

Máte-li myšlenku, nebojte se ji rozvíjet. Úspěch se nedostaví ihned, ale každý další krok je krokem kupředu. Chcete-li mne kontaktovat s čímkoliv, co by vás zajímalo, napište mi na osobní mail ales.durdak@centrum.cz.

 

-------------------------------------------------------- 

 

Bc. Aleš Durďák  (*1985)

Narozen v Uherském Hradišti. V roce 2010 vystudoval na Univerzitě Tomáše Bati obor Marketingové komunikace. Od roku 2007 je držitelem živnostenského listu. Věnuje se marketingu, public relations a oblasti fitness. Je držitelem certifikátu Deutsches sprachdiplom (obdoba státní zkoušky z Německého jazyka). V roce 2010 spoluzaložil obecně prospěšnou společnost Mladí podnikatelé, kde v současné době figuruje jako předseda správní rady. V roce 2011 založil v Uherském Hradišti projekt Dáma klub, který rozšířil také do Zlína. V blízké budoucnosti hodlá založit klub, určený mladým managerům a podnikatelům.