Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jakub Kadlec: Kde jsou mladí lidé, tam je i debata

Evropa v nás - rozhovory s osobnostmi Zlínského kraje o Evropské unii

 

Vážení čtenáři,

 

přijměte, prosím, naše pozvání na mezinárodní debatní soutěž, která srovnává nejen intelektuální znalosti středoškolských studentů z celého světa, ale podporuje také komunikaci v cizím jazyce. Mnohem důležitější je však to, že se během týdne debatní soutěže Heart of Europe tvoří přátelství, jež vydrží celý život.

Poprosili jsme proto hlavního organizátora soutěže, pana Jakuba Kadlece, aby nám přiblížil nejen náročnost příprav a zákulisní informace, ale také své poznatky s prací s mládeží z celé Evropské unie.

 

Lívia Pekajová, vedoucí Eurocentra Zlín

srpen 2012

 

Organizace mezinárodní soutěže je velmi náročnou záležitostí, zvláště, jedná-li se o soutěž pro mládež. Představte nám, prosím, jak probíhají přípravy a koncept soutěže.

Přípravy probíhají v podstatě celý rok a začínají už krátce poté, co se minulý ročník skončí. Alespoň tedy pro nás organizátory. Debatéři se ale na turnaj také musí delší dobu připravovat, především od chvíle, kdy zveřejníme seznam tzv. připravených tezí pro další rok. Letos se debatovalo například to, jestli by vojenská služba měla být pro mladé lidi povinná, jestli mají manažeři nárok na tučné bonusy nebo jestli by měli mít ženy právo nosit burky na veřejnosti v západních státech. Kromě vymýšlení tezí, ať už připravených (dopředu známých) nebo tzv. impromptu (dopředu tajných), máme samozřejmě mnoho dalších úkolů - shání se sponzoři, zvou se účastníci, dává se dohromady organizační tým, domlouvají se prostory a stravování, komunikuje se s debatní veřejností přes sociální sítě i s tradičními médii, a tak dále. Debatním formátem, který používáme na našem turnaji, je WSDC - World Schools Debating Championships, což je mezinárodně asi nejběžnější středoškolský debatní formát, především tedy v anglickém jazyce. Debatuje se prakticky všude, jak to ostatně dokládá složení účastníků letošního ročníku Heart of Europe: kolem 40 týmů z 18 zemí ze všech kontinentů kromě Antarktidy a Austrálie. To ovšem neznamená, že by v Austrálii debata také nebyla, právě naopak, tam je obrovská debatní tradice. Zkrátka a jednoduše, kde jsou mladí lidé, tam je i debata.

Debatní soutěž Heart of Europe hostí Olomouc již sedmým rokem. Co Vás vedlo k organizaci této soutěže právě v Olomouci, když mnohem větší tradici mají tyto soutěže v anglicky mluvících zemích?

Je pravda, že Česká Republika měla svou debatní tradici přerušenou dlouhými léty komunismu, ale to neznamená, že by si ve své moderní historii nevydobyli čeští debatéři ve světě žádné renomé. Zrovna nedávno vyhrál tým debatérů z ČR jako prvního státu nerodilých mluvčí prestižní mezinárodní soutěž IPPF v New Yorku, a i v letech minulých se na různých mezinárodních turnajích naše týmy nebo jednotlivci opakovaně dobře umisťovali. Krom toho v současnosti je tomu skoro už dvě desetiletí, co u nás kontinuálně funguje národní debatní program. V Olomouci vzniklo Heart of Europe proto, že se tam nacházela (a stále nachází) jedna z dlouhodobě nejvíce debatujících středních škol - Gymnázium Hejčín - kde navíc před více než deseti lety začal učit (a stále učí) John L. Wickham, učitel dějepisu (a debaty) z Velké Británie. Česká mezinárodní debata tedy měla to štěstí, že mohla těžit ze zkušeností právě jedné z těch anglicky mluvících zemí, které mají velkou debatní tradici. Stejně jako turnaj samotný, i název „Srdce Evropy" je dílem Wickhama, který jej zvolil v duchu sjednocení západní a východní Evropy po pádu železné opony, který opět umístil Olomouc právě do středu nové Evropy.

Sám jste se zúčastnil několika debatních soutěží. Zaznamenáváte vývoj v debatování tehdy a dnes?

Debatování se v posledních desetiletích ani tak nevyvíjelo ve smyslu radikálních proměn, spíše jen ve smyslu kolik mladých lidí se debatování účastní. Ale jak se říká, nemá smysl měnit, co není rozbité - mnohé obvyklé debatní formáty mají již velkou tradici a přestály tedy zkoušku času. Dnes, stejně jako před dlouhými desetiletími, pomáhají mladým lidem naučit se rozumně přemýšlet a srozumitelně se vyjadřovat. Nástup sociálních sítí v nedávné době ovšem dle mého názoru skýtá obrovský potenciál pro růst debaty jako společenského a kulturního fenoménu, stejně jako rostoucí otevřenost reformám ve vzdělávání nabízí debatování jedinečnou možnost stát se regulérní výukovou metodou. Prvním krokem tímto směrem je již dva roky probíhající program Debatování napříč osnovami, který už seznámil spoustu škol po celé ČR s debatováním jako takovým a jeho potenciálem ve vzdělávací oblasti, a to jak žáky, tak i učitele. Já osobně bych bez svých debatních zkušeností určitě měl mnohem méně příležitostí, schopností i sebevědomí.

Když se podíváte na to, jakým způsobem jsou pořádány akce ve světě a jak vypadají debaty mezi rodilými i nerodilými mluvčími, tak zjistíte, že celkem nezáleží na místě, kde se akce koná nebo odkud debatéři či rozhodčí pocházejí. Kterákoli země může v debatě porazit kteroukoli jinou zemi - například dva roky zpátky na Heart of Europe bylo pořadí nejlepších týmů takové, že první byla Jižní Afrika, druhý Hong Kong, třetí Kanada a čtvrtá ČR. Rok na to ovšem zvítězili naši a letos zase Singapur. Mezi vítězi ve starších ročnících je pak například i Izrael. Ale i na Balkáně nebo ve východní Evropě jsou velmi silné týmy, no a v západní Evropě samozřejmě také. I když nejvíce mezinárodních debatních akcí je pořádáno v anglickém jazyce a ve vyspělých západních zemích, téměř všude na světě byste našli něco zajímavého - středoškolskou debatu, vysokoškolskou debatu, debatní semináře či školení. Nedávno proběhl například Debatní šampionát evropských univerzit v Bělehradě.

 

 

    pan Jakub Kadlec, jeden z hlavních organizátorů soutěže 

 

Jak vypadala finálová debata a jaké bylo její téma?

Ve finále se tentokrát spolu utkaly týmy z Kanady a ze Singapuru na tezi Tato strana věří, že pokusy vytvořit nadnárodní Evropu selžou. Jak je ve většině debatních formátů zvykem, jeden tým tuto tezi obhajoval (Team Canada A) a druhý tým jí oponoval (Raffles Knights ze Singapuru), podle parlamentního vzoru vláda versus opozice. Nakonec zvítězila rozhodnutím těsné většiny z 11 rozhodčích opozice v podání Singapuru, takže to vypadá, že Evropská unie má určitě šanci na zářnou budoucnost. J

Jak hodnotíte letošní ročník?

Letošní ročník byl opět o polovinu větší, než ten předchozí, a také jsme si poprvé vyzkoušeli přímý přenos debat přes ustream, což se setkalo s pozitivním ohlasem účastníků. Navíc díky tomu, že delegace z Nigérie tentokrát dostala víza, jsme mohli přivítat novou zajímavou zemi na našem turnaji, společně ještě například s Moldávií nebo Chile. Tým z Jižní Ameriky jsme v Olomouci viděli vůbec poprvé. Já bych tedy Heart of Europe 2012 rozhodně hodnotil jako úspěch a doufám, že v budoucnu budeme ještě více příjemně překvapeni.

Jedním s mediálních partnerů bylo tento rok i Eurocentrum Brno, Olomouc a Zlín. Chystáte společně i jiné projekty?

Další společné projekty jsou momentálně v jednání, nicméně letošní spolupráce s Eurocentrem se nám určitě osvědčila a rozhodně rádi přivítáme jakékoli její pokračování. Poskytli nám mediální podporu, přes ÚV ČR zajistili zajímavé publikace o Evropské unii pro vítěze a také připravili všem účastníkům podnětnou přednášku. Vzhledem k tomu, že velká část debatérů (především těch oceněných) stejně jako rozhodčích pocházela z regionů mimo EU, bylo to pro ně nepochybně dvojnásob poučné a zajímavé.

... slovo závěrem

Závěrem bych chtěl vzkázat, že nehodláme usnout na vavřínech a pro příští rok se opět pokusíme sami sebe překonat. Náš turnaj je otevřený celému světu a každému, kdo si chce otestovat své debatní schopnosti na mezinárodním kolbišti. Na rozdíl například od různých debatních mistrovství je u nás vítané i větší množství týmů z jedné země, mimo jiné taky proto, že my v Olomouci bereme vážně kromě sportovního i vzdělávací a kulturně-společenský rozměr debaty. Více lidí z více zemí znamená více zkušeností a více zážitků ke sdílení.

 

 

 Singapur - vítěz debatní soutěže Heart of Europe 2012