Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Připravované akce

Soutěž na facebooku


Již 21. září byla v rámci sociální sítě facebook spuštěna vědomostní soutěž o znalostech vybraných aspektů vnitřního trhu. Potrvá měsíc a každý týden budou uveřejněny nové otázky a vyhlášen vítěz za předchozí týden. Nakonec budou sečteny body za správné odpovědi všem účastníkům za všechna kola soutěže a vítěz získá jazykový kurz v zahraničí v hodnotě 25 000.- Kč. Soutěž je přístupná přes facebookové stránky Euroskop.cz a Zastoupení Evropské komise v ČR.


Expertní konference


Ve dnech 16. a 17. října 2012 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskuteční odborná konference „Vnitřní trh Evropské unie - potenciál rozvoje a příležitostí." Mezi řečníky vystoupí Petr Nečas, předseda vlády České republiky, Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu, dále zástupci Evropské komise, Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších instituci. První den proběhnou panelové diskuse, druhý den bude věnován specializovaným workshopům. Konference proběhne ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR.


Veletrhy evropských informačních sítí


Do vybraných českých měst zavítá v říjnu Veletrh evropských informačních sítí. Cílem tohoto projektu je rozšířit povědomí o informačních zdrojích k otázkám spojeným s uplatňování svobod vnitřního trhu. Prostřednictvím svých informačních stánků budou zastoupeny např. Národní centrum Europass, poradenská síť EURES nebo Evropské spotřebitelské centrum. Veletrhy proběhnou v následujících městech Praha (16. 10.), Liberec (17. 10.), Olomouc (18. 10.), Ústí nad Labem (23. 10.). Projekt proběhne ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR.


Regionální panelové debaty a semináře Eurocenter Úřadu vlády ČR


10. října Zlín
- panelová debata „Měna euro a její budoucnost." Akce je organizována ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a je určena především studentům a odborné veřejnosti. Se svými příspěvky vystoupí Jiří Georgiev, zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR; Oldřich Dědek, národní koordinátor zavedení eura v ČR; a Jan Bureš, hlavní ekonom Poštovní spořitelny.

15. října Ostrava - panelová debata. Je organizována ve spolupráci s Vysokou školou báňskou a je určena především vysokoškolským studentům a odborné veřejnosti. Jako přednášející vystoupí Monika Mynarzová z Vysoké školy báňské a Jakub Jaroš z Ministerstva průmyslu a obchodu.

 15. října Plzeň - panelová diskuse na Západočeské univerzitě. Určena bude zejména odborné veřejnosti a vysokoškolským studentům. Jako přednášející vystoupí Monika Forejtová z Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a Marta Vojtová z Úřadu vlády ČR.

15. října Karlovy Vary - seminář o možnostech studijní a pracovní mobility pro mladé lidi v rámci vnitřního trhu EU. Představeny budou možnosti studia v rámci evropských vzdělávacích programů, poradenská síť EURES nebo Evropská dobrovolná služba.

 17. října Pardubice - seminář věnovaný ekonomickému vládnutí v době hospodářské krize. Akce je určena především studentům Univerzity Pardubice a jako přednášející vystoupí Olga Francová z Úřadu vlády ČR a Josef Abrhám z Vysoké školy ekonomické v Praze.

17. října Brno - veřejná debata s názvem „20 let vnitřního trhu." Jako přednášející vystoupí Zuzana Navrátilová z Ministerstva průmyslu a obchodu, Lukáš Bortel z Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise, a Lubor Lacina z Mendelovy univerzity v Brně.

17. října České Budějovice - panelová diskuse s názvem „Výzvy a příležitosti vnitřního trhu" věnovaná podnikatelům a odborné veřejnosti z Jihočeského kraje. Akce je organizována ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou.

17. října Liberec - panelová debata „Eurozóna, quo vadis?" věnovaná především odborné veřejnosti. Jako hlavní řečníci vystoupí Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, a Blahoslav Hruška, redaktor týdeníku Euro. Spoluorganizátorem akce je Technická univerzita Liberec. (akce je přesunuta na listopad 2012)

18. října Ústí nad Labem - seminář o možnostech práce a studia v EU, který proběhne v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Akce je zaměřena především na mladé lidi.

18. října Hradec Králové - seminář pro podnikatele s názvem „Přetrvávající bariéry podnikání na vnitřním trhu." Akce je organizována ve spolupráci s Enterprise Europe Network a dalšími subjekty.

18. října Pardubice - informační veletrh pro podnikatele a odbornou veřejnost. Spoluorganizátory jsou středisko Europe Direct Pardubice a Infocentrum města Pardubic.

7. listopadu Olomouc - panelová diskuse pro odbornou veřejnost. Spoluorganizátorem akce je Krajská hospodářská komora.

Autor: Euroskop