Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Analýzy

Hospodaření EU v roce 2010 očima auditorů

Jan Kinšt a Martina Melíšková, Evropský účetní dvůr, 29. listopadu 2011
Auditoři Evropského účetního dvora se kriticky vyjádřili k  nakládání s prostředky rozpočtu EU v roce 2010. Nedávno uveřejněná zpráva EÚD konstatovala nárůst míry chybovosti oproti...
SZP - ilustrační

Agroenviromentální politika EU kritickým okem auditorů

Jan Kinšt a Martina Melíšková, pro Euroskop, 15. listopadu 2011
Přibližně 2,5 miliardy EUR z rozpočtu EU plyne každoročně na agroenviromentální politiku. Evropský účetní dvůr zjišťoval, zda je tato politika dobře nastavena a řízena, a jestli...
Evropský účetní dvůr

Mají evropské investice do cestovního ruchu smysl?

Jan Kinšt a Martina Melíšková, pro Euroskop, 26. září 2011
Evropský účetní dvůr prověřil účelnost projektů v oblasti cestovního ruchu spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v letech 2000-2006. Závěry auditu jsou...
SZP - ilustrační

Část zemědělských dotací směřuje do kapes nezemědělců

Jan Kinšt, Martina Melíšková, 20. července 2011
Auditoři Evropského účetního dvora kritizují, že v současném systému přidělování zemědělských dotací v režimu jednotné platby mohou o  příspěvky z rozpočtu EU zcela legálně...
Leonardo da Vinci

Audit programu Leonardo da Vinci

Jan Kinšt, Martina Melíšková, Evropský účetní dvůr, 20. prosince 2010
Evropský účetní dvůr zveřejnil audit programu Leonardo da Vinci, zajímavé čtení pro ty, kdo se zajímají o evropské dotace do vzdělávání. Leonardo spadá pod Program celoživotního učení, který je...

Slibný vývoj v hospodaření s rozpočtem EU

Jan Kinšt, Martina Melíšková, Evropský účetní dvůr, 25. listopadu 2010
V úterý 9. listopadu uveřejnil Evropský účetní dvůr svoji v pořadí již 33. výroční zprávu obsahující výsledky hospodaření s rozpočtem EU za uplynulý rozpočtový rok. Celkový verdikt...
železnice

Zemětřesení v Transevropské dopravní síti

Lukáš Folbrecht, odbor koordinace evropských politik, 4. června 2010
Evropské peníze na výstavbu dopravní infrastruktury nejsou využívány dostatečně cíleně a efektivně, projektům chybí viditelná přidaná evropská hodnota. EU financuje příliš velké množství navzájem...

Audit projektů na ochranu evropské přírody

Jan Kinšt, Martina Melíšková, EÚD, 15. prosince 2009
Evropský účetní dvůr konstatoval zlepšení, ale odhalil i nedostatky ve způsobu, jakým Evropská komise řídí financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí. Dle auditorů projekty...
scripts/data3/11666BAF-6D5F-48F9-9A4F-7147F8124114.jpg

Audit hospodaření EU za rok 2008

Jan Kinšt, Evropský účetní dvůr, 27. listopadu 2009
Výdaje rozpočtu EU představovaly v roce 2008 cca 117 mld. eur, v relativních číslech se jednalo asi o 1% hrubého domácího produktu Unie. Výroční zprávu za rozpočtový rok...

Červnový mediální obraz českého předsednictví

Euroskop
Červnový obraz evropského předsednictví ČR byl do značné míry ovlivněn bilancováním celého půlroku v čele EU. Bilancující příspěvky často vyzdvihovaly nasazení týmu Mirka Topolánka při...
Počet nalezených článků: 167
|
Zobrazeny články od  151 do 160