Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Analýza fiskálního paktu - právní a ekonomické aspekty

Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády, 10.4. 2012
Analýza Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR se zabývá právními a ekonomickými aspekty Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v  hospodářské a měnové unii. Je zpracována formou komentáře k jednotlivým ustanovením smlouvy. Vychází z výsledného textu dojednaného na zasedání neformální Evropské rady 30. ledna 2012.
Analýza se věnuje zejména čtyřem problémovým okruhům:

(1) vztahu smlouvy k právu EU a závazkům, které z něj pro členské státy vyplývají;
(2) využití institucí Unie při provádění smlouvy;
(3) vztahu smlouvy k ústavnímu pořádku ČR a posouzení její ústavně-právní klasifikace;
(4) posouzení nakolik smlouva mění fungování hospodářské a měnové unie v rámci eurozóny (a tím i podmínky přistoupení České republiky k jednotné měně euro).

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii byla dojednána 30. ledna 2012 na zasedání neformální Evropské rady v Bruselu. Hlavy států a předsedové vlád 25 členských států EU ji podepsali na následujícím zasedání Evropské rady v Bruselu 2. března 2012. V signatářských státech nyní probíhají ratifikační procesy.

Smlouva představuje další z nástrojů, jejichž cílem je stabilizace veřejných rozpočtů členských států EU, resp. eurozóny. Stejně jako předchozí iniciativa - Pakt pro euro plus - předpokládá tato smlouva hlubší koordinaci hospodářských politik jejich smluvních stran.
 
Autor: Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády

Další články v rubrice

Jak se Visegrád plánuje zapojit do evropské obrany

Tomáš Dvořák, psáno pro Euroskop, 17. 2. 2018

Komise představila plán, jak reformovat eurozónu

Barbora Červenková, Euroskop, 31. 1. 2018

Glyfosát: Vlk se nažral a koza zůstala celá. Alespoň zatím

Anna Michalčáková, Euroskop, 29. 1. 2017