Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Co píší evropské think-tanky?

Ondřej Kaleta, Euroskop, 22.07.2016
noviny

Přehled analýz, které zaujaly analytika Ondřeje Kaletu z evropské sekce na Úřadu vlády. Dočtete se například o brexitu, uprchlické krizi nebo evropské bezpečnosti.

 

Euroskepticism beyond Brexit
(Bruce Stokes, Pew Research Center, 17 str.)
Analýza amerického think-tanku PRC s podtitulem „Significant opposition in key European countries to an ever closer EU“ se opírá o rozsáhlý průzkum veřejného mínění provedený v deseti členských státech EU (ČR do šetření nezahrnuta). Mezi hlavní témata patří názory veřejnosti k otázce pokračování ve stále těsnějším integračním směřování EU, hodnocení řešení migrační a uprchlické krize v Evropě, či (v době kladení otázky) případný odchod Spojeného království z EU. Autor se rovněž zabývá postoji občanů EU s ohledem na jejich věk a politickou orientaci. Z analýzy vyplývá celkový pokles prointegračních nálad veřejnosti v EU.


Is Erdođan holding Europe hostage?
(Behlül Özkan, Center for American Progress, 6 str.)
Stručný komentář tureckého autora se zaměřuje na současný vztah mezi EU a Tureckem, především v kontextu na podzim loňského roku uzavřeného Akčního plánu, jenž obsahoval zejména dohodu o vzájemné spolupráci při řešení migrační krize. Text kriticky hodnotí postoj prezidenta Erdogana a sledování jeho regionálních geopolitických zájmů při řešení současné krize. EU jakožto největší obchodní partner Turecka by neměla podle autora ustupovat prezidentu Erdoganovi a naopak by měla efektivně využít nástroje obchodní politiky k prosazení vlastní politiky a odmítnutí nedemokratických tendencí v dnešním Turecku.


The European Union’s Digital Single Market Strategy: A conflict between government’s desire for certainty and rapid marketplace innovation?
(Stuart N. Brotman, Brookings Institution, 7 str.)
Příspěvek amerického think-tanku Brookings Institution se stručně věnuje unijní strategii pro jednotný digitální trh, která je odpovědí na stávající fragmentaci evropského trhu online služeb. Analyzuje hlavní výzvy pro tři pilíře strategie, a sice geoblocking, autorská práva a elektronické obchodování (e-commerce), a zabývá se také tím, do jaké míry je vlastně EU schopná vývoj jednotného digitálního trhu ovlivňovat. Situaci v EU při tom autor textu srovnává s USA.


Lessons for the euro from early US monetary and financial history
(Jeffry Frieden, Bruegel, 40 str.)
Dokument evropského think-tanku Bruegel se zabývá procesem vytváření měnové unie v USA, z něhož čerpá případná ponaučení a inspiraci pro EU. Autor konstatuje, že Evropa se snaží již několik desetiletí vytvořit hospodářskou unii, která by zajistila měnovou a finanční stabilitu. Tento cíl bývá často přirovnáván k dlouholeté měnové unii existující v USA, která je mnohými odborníky kladně hodnocena. Její úspěšné dokončení, uvádí autor, však závisí na specifických podmínkách USA a je výsledkem tamního mnohdy konfliktního a dlouhodobého procesu.


The political communication of the refugee crisis in Central and Eastern Europe
(Gábor Győri, Foundation for European Progressive Studies, 80 str.)
Rozsáhlá studie, vydaná belgickou Nadací pro evropská progresivní studia, mapuje politické a komunikační kořeny současné uprchlické a migrační krize, přičemž se zabývá reakcí vybraných zemí ve středoevropském regionu (Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko a Polsko). Uprchlická krize představuje podle autora zlomový bod, který zřetelně ukázal na politickou dělicí linii mezi západoevropskými a středo- a východoevropskými zeměmi. Prostor je ve studii věnován také analýze možného dopadu krize na evropská populistická hnutí a jejich úspěch.

A deepened Single Market for labour and digital innovation: proposals for higher factor mobility in the Single Market
(Paul-Jaspers Dittrich, Jacques Delors Institut, 24 str.)
Studie Jacques Delors Institutu v Berlíně se zabývá návrhy na jednotný evropský pracovní trh a jednotný digitální trh, které by měly vést v EU k nižší nezaměstnanosti a k vyššímu ekonomickému růstu a růstu produktivity. Evropský trh práce zajistí větší mezinárodní pohyb pracovních sil. Jednotný digitální trh pak urychlí komunikaci nových nápadů, obchodních modelů a technologií, a tímto podpoří celkovou produktivitu výrobních faktorů. Prioritou tvůrců politik by tedy měl byt růst produktivity. 


European defence: from strategy to delivery
(Margriet Drent a Dick Zandee, Netherlands Institute of International Relations, 9 str.)
Příspěvek holandského institutu Clingendael se zabývá Globální strategií EU, jež má určit nové směřování SZBP. Podle ní je důležitým předpokladem pro bezpečnost v Evropě silná SBOP. Autoři textu zastávají stanovisko, že Bílá kniha o SBOP musí proměnit Globalní strategii Unie v konkrétní vojenské cíle a stanovit, jakým způsobem těchto cílů dosáhnout. Za žádoucí současně považují hlubší zapojení členských států do SBOP a jejich větší odpovědnost vůči této společné unijní politice.


Links between terrorism and migration: an exploration
(Alex P. Schmid, International Centre for Counter-Terrorism, 63 str.)
Autor tohoto analytického materiálu rozebírá možné kauzální vazby mezi terorismem a migrací. Klade si otázku, zda je teroristická činnost zapříčiněna masivní mezinárodní migrací, a zároveň zkoumá, jestli utečenecké tábory představují významné místo radikalizace. Analýza následně obsahuje doporučení pro řešení zkoumané problematiky.

 

Autor: Ondřej Kaleta, Euroskop

Další články v rubrice

Zpráva o stavu Unie: Naposledy podle Junckera

Magda Komínková, psáno pro Euroskop, 26. 9. 2018

Vývoj obchodního sporu EU a USA a možné dopady na ČR

Iveta Karousová, psáno pro Euroskop, 20. 8. 2018

Nová kohezní politika – jiná, ale ne horší

Magda Komínková, psáno pro Euroskop, 14. 8. 2018

Jaké změny přinese nový víceletý rozpočet EU?

Iveta Karousová, psáno pro Euroskop, 20. 6. 2018