Přejít na obsah

Vyhledávání

Facebook Twitter Google Plus Youtube RSS
Sobota 28. listopadu 2015


Hlavní menu

Evropský rok občanů 2013

Evropská unie vyhlašuje již od roku 1983 tzv. Evropské roky, aby podpořila celospolečenskou diskuzi o důležitých tématech evropské politiky. Tento rok bude věnován evropskému občanství.

Občanství Unie bylo do primárního práva Evropské unie zakotveno Maastrichtskou smlouvou v roce 1993. Mezi jeho hlavní výhody patří právo na volný pohyb a pobyt, které je také lidmi ve členských státech vnímáno jako jeden z hlavních přínosů evropské integrace. Stále více občanů členských států využívá práva volně cestovat, usazovat se, studovat, pracovat či podnikat v jiném členském státě.

Oprávnění spojená s evropským občanstvím stále ještě skýtají nevyužitý potenciál. Dle průzkumů veřejného mínění uvažuje o práci, resp. pobytu v jiném členském státě mnohem větší část populace, než v současnosti daných výhod využívá. Od tohoto úmyslu je zatím odrazuje řada byrokratických překážek a dalších bariér, mezi nimiž respondenti často uvádějí i nedostatek informací.

Evropský rok občanů bude v zásadě tvořen širokou informační kampaní prováděnou Evropskou komisí, kterou mohou doplnit aktivity členských států. V ČR je gestorem Evropského roku občanů Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky, která hodlá tento rok využít k pořádání seminářů, konferencí, soutěží a dalších akcí, jejichž cílem bude seznámit účastníky s potenciálem evropského občanství a možnostmi využívání práv spojených s daným institutem.

Již 11. prosince převzal Úřad vlády štafetový kolík Evropského roku od Ministerstva práce a sociálních věcí, které mělo v roce 2012 v gesci Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Dne 4. ledna 2013 byla spuštěna tato rubrika věnovaná Evropskému roku občanů v rámci vládního informačního portálu o Evropské unii Euroskop.cz.

V rámci Evropského roku občanů se také uskuteční národní fórum o budoucnosti Evropské unie. Fórum představuje oficiální sérii konferencí a kulatých stolů pořádaných pod záštitou Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky. Ještě před  zasedáním  Evropské rady v červnu 2013 se uskuteční dvě konference a tři kulaté stoly v Praze a Brně. Debata by se měla zaměřit na aktuální problémy EU a odrážet priority Evropského roku občanů 2013. Mezi dalšími diskutovanými tématy bude demokratická legitimita institucí, rozvoj hospodářské a měnové unie a potenciál vnitřního trhu EU.

Typy akcí

  • praktické informace pro občany (semináře pro veřejnost)
  • aktivní zapojení občanů ČR (průzkum, soutěž, dialog)
  • kulturní akce pro občany (kino, výstava, kulturní a vzdělávací akce)
  • odborné diskuze (konference, odborný seminář) 


Kontaktní místo


Úřad vlády ČR
Národní kontaktní místo pro Evropský rok občanů
Lucie Loskotová
ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech
loskotova.lucie@vlada.cz

Zastoupení Evropské komise v České republice
Kontaktní osoba pro Evropský rok občanů
Andrea Matušáková
Oddělení komunikace
andrea.matusakova@ec.europa.eu

 

Evropský rok občanů 2013

Autor: Euroskop