Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Harmonogram akcí

Na akcích spolupracuje Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Harmonogram akcí bude průběžně doplňován a upřesňován.

 

 • 28. listopadu 2013

Projekce dokumentu Zvláštní akce Studetni s navazující debatou s tvůrci filmu. Jedná se o třetí tématický večer z cyklu Tři tváře totality mapujícího zásadní listopadové události v různých obdobích moderních československých dějin. Projekce a debata proběhnou v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1), začátek je v 19 hodin. Více informací.

 

 • 2. prosince 2013

Závěrečná konference v rámci Evropského roku občanů 2013 s názvem "Aktivním občanem v EU". Registrace je možná do 29.11. 2013 na adrese konference@vlada.cz.

Prohlédněte si program konference


Proběhlé akce

 • 11. prosince 2012               

Převzetí štafetového kolíku Evropského roku od Ministerstva práce a sociálních věcí.

 • 4. ledna 2013                      

Spuštění rubriky věnované Evropskému roku občanů v rámci vládního informačního portálu o Evropské unii Euroskop.cz.

 • 8. ledna 2013                      

Vystoupení zástupce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR na debatě pořádané CEBRE a Zastoupením Evropské komise v ČR. Více informací v článku.

 • 16. ledna 2013                    

Vystoupení zástupce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR na semináři pořádaném Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM s příspěvkem k volnému pohybu osob a představení aktivit pořádaných Úřadem vlády ČR jakožto gestorem Evropského roku občanů. Více informací v článku.

 • 28. ledna 2013

Program Gruntwig představil ve Zlíně možnosti vzdělávání.
Více informací na stránách Eurocentra Zlín

 • 21. února 2013

Když chci pracovat v institucích EU... Seminář Eurocentra Praha.
Podrobnosti o akci

 • 27. února 2013

Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb osob bez překážek?
Eurocentrum České Budějovice
Podrobnosti o akci

 • 27. února 2013

Průvodce zdravotním a sociálním pojištěním EU. 
Pořádají v Pardubicích a v Hradci Králové místní Eurocentra.
Akce v Pardubicích

 • 5. března 2013

Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb osob bez překážek?
České Budějovice
Více informací o akci

 • 12. března 2013

Příležitost pro mladé Evropany. Kam za prací?
Eurocentrum Pardubice
Podrobnosti o akci

 • 20. března 2013

Seminář o Evropské občanské iniciativě. I vy můžete určovat směr Evropské politiky! Akce je určena pro občany, neziskové organizace, media a představitelé české státní správy.

 • 27. března 2013

Studuj, pracuj, cestuj v EU“ v Hradci Králové.
Více informací o akci

 •  5. dubna

Slavnostní setkání k Mezinárodnímu dni Romů se uskuteční od 10.00 do 13.00 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Akce se koná pod záštitou a za účasti paní Moniky Šimůnkové, zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Součástí programu bude pietní vzpomínka na oběti rasového pronásledování za Druhé světové války, autorské čtení z romské literatury a vystoupení romského hudebníka a zpěvačky. Vzhledem k tomu, že akce proběhne v rámci Evropského roku občanů, je jejím cílem rovněž zapojení podpora zapojení Romů do procesu budování EU jako společenství aktivních občanů.

 • Jaro 2013

„Občanství Unie očima občanů ČR“. Národní průzkum zaměřený na vnímání občanství Unie.

 • 9. dubna

III. diskusní fórum pro zástupce nevládního sektoru proběhne od 9 hodin v hotelu Pyramida (Bělohorská 24, Praha 6). Hlavním cílem akce je iniciovat dialog v rámci Týdne pro neziskový sektor 2013. Podrobný program najdete zde.

 • 11.-18. duben 2013

Na Festivalu „Dny evropského filmu" bude zvláštní sekce věnovaná tématu evropského roku sekce „K věci" se letos zaměřuje na občanství a s ním spojená práva, ale také i povinnosti.

 • 18. dubna 2013

Informační veletrh Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek? proběhne v areálu Univerzity Karlovy v Praze (U kříže 8, Praha 5) v rozmezí 14.00 až 17.00 hodin. U informačních stánků zzískáte spoustu púotřebných informací o možnostech studia nebo práce v zemích Evropské unie.

Veřejná panelová debata s názvem Občanství Evropské unie - (ne)splněná očekávání proběhne v aule hlavní budovy areálu Univerzity Karlovy v Praze (U kříže 8, Praha 5) od 17 hodin. Mezi řečníky vystoupí Lenka Pítrová, ředitelka odboru koncepčního a institucionálního Úřadu vlády ČR, nebo Ivo Šlosarčík z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

 • Únor - květen 2013

Semináře „Pracuj, studuj, cestuj v EU: volný pohyb osob bez překážek?" jsou určeny pro veřejnost a studenty ve vybraných krajských městech. Půjde o praktický pohled na problematiku volného pohybu a pobytu občanů Unie v EU.

 • Květen 2013

Součástí oslav Dnů Evropy je celá řada kulturních a vzdělávacích akcií zaměřených mimo jiné na práva občanů v EU.

 • 13. května 2013

"Je EU automat?„ Evropská komise organizuje dialogy s občany ze všech oblastí života účastní se vysocí představitelé Komise a ostatních evropských i národních institucí, ale také politici na regionální úrovni zapojit občany do diskuze o budoucnosti Evropy a vyslechnout návrhy na zlepšení každodenního života občanů v EU.

 • 14. května 2013

Závěrečná konference projektu Kecejme do toho a speciální diskuse na téma zaměstnanost. Pořádá Česká rada dětí a mládeže.

Více informací o akci

 • 16. května 2013

"Aktivní občanství" - seminář připravovaný Krajským úřadem Kraje Vysočina ve spolupráci s Eurocentrem Jihlava. Cílem akce je představit různé možnosti, které občanům ČR přináší jejich evropské občanství.

Více informací o akci

 • 17. března až 31. května 2013

Soutěž: S Irskem za štěstím. Získejte zajímavé ceny od našich partnerů! Vstup do archeoskanzenu, aquaparku, let balonem či knižní publikace!
Více informací o akci

 • 19. června 2013

Pracovní snídaně na téma evropského občanství, v jejímž rámci budou představeny výsledky výzkumu o postoji Čechů k evropskému občanství a nové návrhy Evropské komise na posílení práv občanů EU.

 • 22. října 2013

Odborná konference "Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie" organizovaná ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (nám. Curieových 7, Praha 1).

 

 • Říjen - listopad 2013

Vědomostní facebooková soutěž o hodnotné ceny zaměřená na volný pohyb a další práva spojená s evropským občanstvím, která probíhá ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

 

 • 11. listopadu 2013

Projekce dokumentu České děti s navazující debatou s Petrem Placákem. Jedná se o první tématický večer z cyklu Tři tváře totality mapujícího zásadní listopadové události v různých obdobích moderních československých dějin. Projekce a debata proběhnou v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1), začátek je v 19 hodin. Více informací.

 

 • 18. listopadu 2013

Eurocentrum Praha organizuje ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze informační veletrh "Studuj, pracuj, cestuj v EU". V rámci veletrhu budou prezentovány následující instituce a programy: EURES - evropské služby zaměstnanosti, Dům zahraniční spolupráce, Mládež v akci, Národní centrum Europass ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR a Eurocentrum Praha. Veletrh proběhne od 11 do 15 hodin v Atriu Rajské budovy VŠE (Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3).

 

 • 18. listopadu 2013

Projekce dokumentu K. Ch. s navazující debatou s Karlou Charvátovou. Jedná se o druhý tématický večer z cyklu Tři tváře totality mapujícího zásadní listopadové události v různých obdobích moderních československých dějin. Projekce a debata proběhnou v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1), začátek je v 19 hodin. Více informací.

Autor: Euroskop