Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Znáš svá práva? Soutěž o nejlepší videa zná své vítěze

Euroskop, 17.01.2013

Tři vítězná videa soutěže „Znáš svá práva?" představila Andrea Matušáková z oddělení komunikace Zastoupení Evropské komise v ČR. Videa kromě ní vybírali Petr Leyer z Transparency International a textař Michal Horáček. Soutěž organizovala společnost Naviga4.

Kromě vyhlášení soutěže v Evropském domě se 16. ledna konal v Evropské domě také seminář k Evropskému roku občanství, který organizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

V první části semináře představila Evropský rok občanů Andrea Matušáková, Tereza Kunertová z Koncepčního a institucionálního odboru Úřadu vlády ČR a ředitel think-tanku Glopolis Petr Lebeda.

Matušáková představila historii evropského občanství, které bylo zavedeno před 20 lety v rámci Maastrichtské smlouvy. Podle výzkumu není o svých evropských právech stále informováno 48 % občanů. Cílem Evropského roku je toto číslo změnit. Zviditelnit by se také mohly nástroje, které jsou s naplňováním práv evropského občanství spojeny - například portál Vaše Evropa - Poradenství, nebo SOLVIT.

Tereza Kunertová se představila ve svém vystoupení aktivity, kterými bude Úřad vlády podporovat samotné aktivity EU v Česku. Půjde především o předávání praktických informací občanům v rámci seminářů pro veřejnost, ale i o pořádání různých neformálních aktivit. Celý harmonogram akcí je dostupný na Euroskopu.

Seminář ukončil svou prezentací Petr Lebeda, který se zaměřil na samotný pojem občanství a na to, jak může Evropský rok občanů přispět k našemu zamyšlení nad jeho významem. Podle něj výzkumy ukazují, že česká a evropská identita se nejen nevylučují, ale naopak navzájem posilují. Práva, která nám EU poskytuje, jsou však bohužel často zapomínaným benefitem našeho členství v EU.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Olympiáda lidských práv

Hana Láníková, předsedkyně Leges Humanae, 31.05.2013

Začal Evropský rok občanství

Petr Zenkner, Euroskop, 11.1. 2013