Přejít na obsah

Vyhledávání

24/05/2015 15:04:13


Hlavní menu

Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie

09.10.2013

Mezinárodní vědecká konference "Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie" pořádaná ve spolupráci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Úřadu vlády České republiky. Konference se uskuteční dne 22. října 2013 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Nám. Curieových 7, Praha 1). Účast na konferenci je bezplatná.

Svoji účast potvrďte, prosím, do 18. října 2013 na adrese konference@vlada.cz. Zároveň indikujte, kterého z odpoledních panelů máte zájem se zúčastnit:

I. odpolední panel: Volný pohyb občanů Unie,
II. odpolední panel: Pracovněprávní a sociální aspekty občanství Unie,
III. odpolední panel: Mezinárodní a lidskoprávní aspekty občanství Unie.

 

Program konference


9.30 – 10.00    Registrace účastníků

10.00 – 10.30 Slavnostní zahájení konference

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK

PhDr. Vojtěch Belling, Ph. D. státní tajemník pro evropské záležitosti, ÚV ČR 


Dopolední plénum – Práva a povinnosti spojená s občanstvím Unie

Místnost č. 300 – III. patro

Moderuje Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

10.30 – 10.45 JUDr. Pavel Rychetský, předseda, Ústavní soud ČR

10.45 – 11.00  Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti

11.00 – 11.15 JUDr. Milada Tomková, místopředsedkyně, Ústavní soud ČR

11.15 – 11.30  Prof. JUDr. Jan Filip, CSc., Ústavní soud ČR (tbc)

 

Diskuse

 

11.45 – 12.15 Přestávka na kávu

12.15 – 12.30  Prof. JUDr. Ján Mazák, Ph. D., PF Univerzity Pavla Josefa Šafárika   

12.30 – 12.45  JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph. D., místopředseda Legislativní rady vlády

12.45 – 13.00  Mgr. Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

 

Diskuse

 

Představení odpoledních panelů

13.15 – 13.20  Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., katedra evropského práva PF UK

I. odpolední panel: Volný pohyb občanů Unie

13.20 – 13.25  Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

II. odpolední panel: Pracovněprávní a sociální aspekty občanství Unie

13.25 – 13.30  Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan PF UK

(Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., katedra mezinárodního práva PF UK)

III. odpolední panel: Mezinárodní a lidskoprávní aspekty občanství Unie 

 

13.30 – 14.45 Přestávka na oběd

 

I. panel: Volný pohyb občanů Unie

Místnost č. 38 - přízemí

Moderuje Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

14.45 – 15.00  Martin Smolek, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU

„O pohybu nebeských těles“

15.00 – 15.15  Lenka Pítrová, ÚV ČR; katedra správního práva a správní vědy a katedra evropského práva PF UK

„Evropa států, Evropa občanů“

15.15 – 15.30  Dora Kostakpoulou, University of Warwick

„Citizenship: Between Past and Future“

15.30 – 15.45  Katre Luhamaa, University of Tartu

"Concept of human dignity as the basis of rights“

15.45 – 16.00 Richard Král, katedra evropského práva PF UK

„Obrácená diskriminace občanů Unie“

 

Diskuse

16.15 – 16.30 Přestávka na kávu

 

16.30 – 16.45 Harald Christian Scheu, katedra evropského práva PF UK

„Unijní občanství a antidiskriminační právo EU“

16.45 – 17.00  Pavel Svoboda, katedra evropského práva PF UK

„Právo občana EU na přístup k dokumentům orgánů EU“

17.00 – 17.15  Jiří Zemánek, katedra evropského práva PF UK

„Unijní občanství a evropská identita”

17.15 – 17.30  Tereza Kunertová, katedra evropského práva PF UK

„Za prací a studiem po EU, aneb dávková turistika v judikatuře SDEU“

17.30 – 17.45  Olga Francová, ÚV ČR

„Vybrané ekonomické aspekty občanství Unie“

17.45 – 18.00  David Sehnálek, PF Masarykovy univerzity v Brně

„Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva“

18.00 – 18.15  Václav Šmejkal a Petr Navrátil, katedra evropského práva PF UK

„Každý spotřebitel nebo jen občan Unie: kdo je chráněn spotřebitelským právem EU?“

 

Diskuse

 

II. panel: Pracovněprávní a sociální aspekty občanství Unie

Místnost č. 412 – 4. patro

Moderuje Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

14.45 – 15.00  Zdeňka Gregorová, PF Masarykovy Univerzity v Brně

Volný pohyb zaměstnanců a příslušný právní řád

15.00 – 15.15  Helena Barancová, PF Trnavské univerzity

Volný pohyb zaměstnanců EU versus překážky volného pohybu“

15.15 – 15.30  Věra Štangová, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

„Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, aktuální problémy”

 

Diskuse

16.00 – 16.15 Přestávka na kávu

16.15 – 16.30 Martin Štefko, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK „Vysílání pracovníků k nadnárodnímu poskytování služeb do Německa a Rakouska“

16.30 – 16.45  Jakub Morávek, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

„Úprava předávání osobních údajů - překážka přeshraničního pohybu pracovních sil?“           

16.45 – 17.00  Kristina Koldinská, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

„Koordinace sociálního zabezpečení pro občany Unie i občany třetích států - jsme si rovni?“

 

Diskuse

 

III. panel: Mezinárodní a lidskoprávní aspekty občanství Unie

Místnost č. 117 – 1. patro

Moderuje Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

14.45 – 15.00  Aleš Gerloch, děkan PF UK

15.00 – 15.15  Pavel Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK

„Občanství EU z pohledu mezinárodního práva“

15.15 – 15.30  Vojtěch Belling, státní tajemník pro evropské záležitosti, ÚV ČR

„Démos a občané v nadnárodním politickém celku“

15.30 – 15.45  Jana Reschová, katedra ústavního práva PF UK

„Identita občana a občanství“

15.45 – 16.00  Helena Hofmannová, katedra ústavního práva PF UK

„Občanství bez státu“

 

Diskuse

16.15 – 16.30 Přestávka na kávu

 

16.30 – 16.45      Filip Křepelka, PF Masarykovy univerzity v Brně

Konzulární pomoc a diplomatická ochrana občanů EU v nečlenských státech poskytnutá jiným členským státem (teorie a praxe po dvaceti letech)“

16.45 – 17.00  Štefan Viedenský, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

„Občanství EU a právo na konzulární pomoc v třetích státech“

17.00 – 17.15  Jiří Georgiev, ÚV ČR

„Smluvní základy úpravy unijního občanství a jejich interpretace Soudním dvorem EU“

17.15 – 17.30  Jiří Hřebejk, katedra ústavního práva PF UK

„Dvojí státní občanství“

17.30 – 17.45  Jan Kudrna, katedra ústavního práva PF UK

„Volební právo a státní občanství de lege ferenda“

17.45 – 18.00  Marek Antoš, katedra ústavního práva PF UK

„Politická práva občanů Evropské unie: efektivní nástroj, nebo jen hezká pohádka?”

18.00 – 18.15  Alla Tymofeyeva, katedra mezinárodního práva PF UK

„Lidská práva občanů Unie a judikatura Evropského soudu pro lidská práva“

18.15 – 18.30  Věra Honusková, katedra mezinárodního práva PF UK

„Sloučení rodiny v judikatuře ESLP a SDEU“

                       

Diskuse

18.45   Závěr konference

Večerní program

Prostor auly PF UK – přízemí


19.00   Slavnostní zahájení u číše vína

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK

19.10   Koncertní vystoupení

19.20   Raut

Související články

Olympiáda lidských práv

Hana Láníková, předsedkyně Leges Humanae, 31.05.2013
Olympiáda lidských práv (OLP) je prestižní soutěž v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí. Soutěž využívá moderní interaktivní prvky vzdělávání, rozvíjí...

Spiralis: Měníme věci kolem nás propojováním

Spiralis, 24.05.2013
Měníme věci kolem nás je projekt, který propojuje občany a neziskové organizace, kteří společně přispívají ke zlepšení každodenního života. Využijte Evropského roku občanů 2013 a změňte svůj...

Znáš svá práva? Soutěž o nejlepší videa zná své vítěze

Euroskop, 17.01.2013
Tři vítězná videa soutěže „Znáš svá práva?" představila Andrea Matušáková z oddělení komunikace Zastoupení Evropské komise v ČR. Videa kromě ní vybírali Petr Leyer...

Začal Evropský rok občanství

Petr Zenkner, Euroskop, 11.1. 2013
Evropský rok občanství 2013 budou v České republice za unii koordinovat Zastoupení Evropské komise v ČR a za vládu odbor informování o  evropských záležitostech při Úřadu vlády....