Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie

09.10.2013

Mezinárodní vědecká konference "Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie" pořádaná ve spolupráci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Úřadu vlády České republiky. Konference se uskuteční dne 22. října 2013 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Nám. Curieových 7, Praha 1). Účast na konferenci je bezplatná.

Svoji účast potvrďte, prosím, do 18. října 2013 na adrese konference@vlada.cz. Zároveň indikujte, kterého z odpoledních panelů máte zájem se zúčastnit:

I. odpolední panel: Volný pohyb občanů Unie,
II. odpolední panel: Pracovněprávní a sociální aspekty občanství Unie,
III. odpolední panel: Mezinárodní a lidskoprávní aspekty občanství Unie.

 

Program konference


9.30 – 10.00    Registrace účastníků

10.00 – 10.30 Slavnostní zahájení konference

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK

PhDr. Vojtěch Belling, Ph. D. státní tajemník pro evropské záležitosti, ÚV ČR 


Dopolední plénum – Práva a povinnosti spojená s občanstvím Unie

Místnost č. 300 – III. patro

Moderuje Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

10.30 – 10.45 JUDr. Pavel Rychetský, předseda, Ústavní soud ČR

10.45 – 11.00  Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti

11.00 – 11.15 JUDr. Milada Tomková, místopředsedkyně, Ústavní soud ČR

11.15 – 11.30  Prof. JUDr. Jan Filip, CSc., Ústavní soud ČR (tbc)

 

Diskuse

 

11.45 – 12.15 Přestávka na kávu

12.15 – 12.30  Prof. JUDr. Ján Mazák, Ph. D., PF Univerzity Pavla Josefa Šafárika   

12.30 – 12.45  JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph. D., místopředseda Legislativní rady vlády

12.45 – 13.00  Mgr. Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

 

Diskuse

 

Představení odpoledních panelů

13.15 – 13.20  Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., katedra evropského práva PF UK

I. odpolední panel: Volný pohyb občanů Unie

13.20 – 13.25  Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

II. odpolední panel: Pracovněprávní a sociální aspekty občanství Unie

13.25 – 13.30  Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan PF UK

(Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., katedra mezinárodního práva PF UK)

III. odpolední panel: Mezinárodní a lidskoprávní aspekty občanství Unie 

 

13.30 – 14.45 Přestávka na oběd

 

I. panel: Volný pohyb občanů Unie

Místnost č. 38 - přízemí

Moderuje Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

14.45 – 15.00  Martin Smolek, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU

„O pohybu nebeských těles“

15.00 – 15.15  Lenka Pítrová, ÚV ČR; katedra správního práva a správní vědy a katedra evropského práva PF UK

„Evropa států, Evropa občanů“

15.15 – 15.30  Dora Kostakpoulou, University of Warwick

„Citizenship: Between Past and Future“

15.30 – 15.45  Katre Luhamaa, University of Tartu

"Concept of human dignity as the basis of rights“

15.45 – 16.00 Richard Král, katedra evropského práva PF UK

„Obrácená diskriminace občanů Unie“

 

Diskuse

16.15 – 16.30 Přestávka na kávu

 

16.30 – 16.45 Harald Christian Scheu, katedra evropského práva PF UK

„Unijní občanství a antidiskriminační právo EU“

16.45 – 17.00  Pavel Svoboda, katedra evropského práva PF UK

„Právo občana EU na přístup k dokumentům orgánů EU“

17.00 – 17.15  Jiří Zemánek, katedra evropského práva PF UK

„Unijní občanství a evropská identita”

17.15 – 17.30  Tereza Kunertová, katedra evropského práva PF UK

„Za prací a studiem po EU, aneb dávková turistika v judikatuře SDEU“

17.30 – 17.45  Olga Francová, ÚV ČR

„Vybrané ekonomické aspekty občanství Unie“

17.45 – 18.00  David Sehnálek, PF Masarykovy univerzity v Brně

„Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva“

18.00 – 18.15  Václav Šmejkal a Petr Navrátil, katedra evropského práva PF UK

„Každý spotřebitel nebo jen občan Unie: kdo je chráněn spotřebitelským právem EU?“

 

Diskuse

 

II. panel: Pracovněprávní a sociální aspekty občanství Unie

Místnost č. 412 – 4. patro

Moderuje Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

14.45 – 15.00  Zdeňka Gregorová, PF Masarykovy Univerzity v Brně

Volný pohyb zaměstnanců a příslušný právní řád

15.00 – 15.15  Helena Barancová, PF Trnavské univerzity

Volný pohyb zaměstnanců EU versus překážky volného pohybu“

15.15 – 15.30  Věra Štangová, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

„Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, aktuální problémy”

 

Diskuse

16.00 – 16.15 Přestávka na kávu

16.15 – 16.30 Martin Štefko, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK „Vysílání pracovníků k nadnárodnímu poskytování služeb do Německa a Rakouska“

16.30 – 16.45  Jakub Morávek, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

„Úprava předávání osobních údajů - překážka přeshraničního pohybu pracovních sil?“           

16.45 – 17.00  Kristina Koldinská, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

„Koordinace sociálního zabezpečení pro občany Unie i občany třetích států - jsme si rovni?“

 

Diskuse

 

III. panel: Mezinárodní a lidskoprávní aspekty občanství Unie

Místnost č. 117 – 1. patro

Moderuje Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

14.45 – 15.00  Aleš Gerloch, děkan PF UK

15.00 – 15.15  Pavel Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK

„Občanství EU z pohledu mezinárodního práva“

15.15 – 15.30  Vojtěch Belling, státní tajemník pro evropské záležitosti, ÚV ČR

„Démos a občané v nadnárodním politickém celku“

15.30 – 15.45  Jana Reschová, katedra ústavního práva PF UK

„Identita občana a občanství“

15.45 – 16.00  Helena Hofmannová, katedra ústavního práva PF UK

„Občanství bez státu“

 

Diskuse

16.15 – 16.30 Přestávka na kávu

 

16.30 – 16.45      Filip Křepelka, PF Masarykovy univerzity v Brně

Konzulární pomoc a diplomatická ochrana občanů EU v nečlenských státech poskytnutá jiným členským státem (teorie a praxe po dvaceti letech)“

16.45 – 17.00  Štefan Viedenský, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

„Občanství EU a právo na konzulární pomoc v třetích státech“

17.00 – 17.15  Jiří Georgiev, ÚV ČR

„Smluvní základy úpravy unijního občanství a jejich interpretace Soudním dvorem EU“

17.15 – 17.30  Jiří Hřebejk, katedra ústavního práva PF UK

„Dvojí státní občanství“

17.30 – 17.45  Jan Kudrna, katedra ústavního práva PF UK

„Volební právo a státní občanství de lege ferenda“

17.45 – 18.00  Marek Antoš, katedra ústavního práva PF UK

„Politická práva občanů Evropské unie: efektivní nástroj, nebo jen hezká pohádka?”

18.00 – 18.15  Alla Tymofeyeva, katedra mezinárodního práva PF UK

„Lidská práva občanů Unie a judikatura Evropského soudu pro lidská práva“

18.15 – 18.30  Věra Honusková, katedra mezinárodního práva PF UK

„Sloučení rodiny v judikatuře ESLP a SDEU“

                       

Diskuse

18.45   Závěr konference

Večerní program

Prostor auly PF UK – přízemí


19.00   Slavnostní zahájení u číše vína

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK

19.10   Koncertní vystoupení

19.20   Raut

Další články v rubrice

Olympiáda lidských práv

Hana Láníková, předsedkyně Leges Humanae, 31.05.2013

Začal Evropský rok občanství

Petr Zenkner, Euroskop, 11.1. 2013