Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ministerstvo vnitra a EU

V přípravě (nedokončená verze)

Agenda EU pod Ministerstvem vnitra

 

Agenda Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA)

 • azylová a migrační politika
 • Schengenská spolupráce
 • hranice
 • policejní spolupráce
 • boj proti organizovanému zločinu/terorismu/obchodu s lidmi
 • civilní ochrana


Agenda Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE)

 • digitální agenda a informační společnost


Agenda Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

 • zaměstnanecké předpisy EU

 

Účast na pracovních skupinách

 

Ministerská úroveň:

 • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci - část vnitřní věci
 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku - část telekomunikace

 

Vyšší expertní úroveň - výbory Rady:

 • Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI)
 • Strategický výbor pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA)
 • Koordinační výbor v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (CATS)

 

Expertní úroveň - pracovní skupiny Rady:

 • Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci
 • Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění
 • Pracovní skupina pro azyl
 • Pracovní skupina pro hranice
 • Pracovní skupina pro hranice - podskupina falešné dokumenty
 • Pracovní skupina pro terorismus
 • Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV)
 • Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX)
 • Pracovní skupina pro vnější vztahy v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (JAIEX)
 • Pracovní skupina pro vymáhání práva
 • Pracovní skupina pro schengenské záležitosti - podskupina SIS/Sirene
 • Pracovní skupina pro schengenské záležitosti - podskupina hodnocení Schengenu
 • Pracovní skupina pro schengenské záležitosti - podskupina Schengenské acquis
 • Pracovní skupina pro obecné záležitosti včetně hodnocení (GME)
 • Pracovní skupina pro víza - podskupina VISION
 • Ad hoc pracovní skupina pro finanční nástroje v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí
 • Pracovní skupina pro telekomunikace a infomační společnost
 • Pracovní skupina pro e-právo
 • Pracovní skupina pro služební řád (zaměstnanecké předpisy)


Správní rady a řídící výbory agentur EU:

 • EUROPOL (Evropský policejní úřad)
 • FRONTEX (Evropská agentura pro ochranu vnějších hranic)
 • EASO (Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu)
 • CEPOL (Evropská policejní akademie)
 • ENISA (Evropská agentura pro informační a síťovou bezpečnost)
 • IT Agentura (Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva)


Další:

 • Evropská síť prevence kriminality (EUCPN)
 • EBNA - Evropská rada národních archivářů
 • Fórum DLM - Správa životního cyklu dokumentů
 • EUPAN - Evropská síť veřejné správy

Zástupci ministerstva vnitra, policie nebo hasičského záchranného sboru se účastní také jednání poradních a expertních výborů Evropské komise.

 

Odpovědnost za agendu EU


Hlavním koordinačním útvarem Ministerstva je odbor mezinárodní spolupráce a EU. Za evropskou agendu odpovídají také konkrétní věcní gestoři, jak v rámci ministerstva (zejména odbor azylové a migrační politiky, odbor bezpečnostní politiky, odbor eGovernmentu či odbor veřejné správy), tak v rámci policie a hasičského záchranného sboru.

Gestor pro fondy EU


operační programy:

 • Integrovaný operační program
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

komunitární programy:

 • Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků" - Fond pro vnější hranice
 • Evropský uprchlický fond
 • Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
 • Evropský návratový fond
 • Obecný program „Bezpečnost a ochrana svobod" - zvláštní program ISEC („Předcházení trestné činnosti a boj proti ní") a CIPS („Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností")
 • ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy)
 • CIP ICT-PSP (Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace)
 • Safer Internet (Bezpečnější internet)

Dokumenty a strategie spojené s agendou EU

 
 • Strategie realizace Smart Administration 2007 - 2015
 • Bezpečnostní strategie ČR
 • Koncepce boje proti organizovanému zločinu 2011-2014
 • Strategie boje proti terorismu
 • Strategie prevence kriminality
 • Národní strategie boje proti obchodování s lidmi
 • Strategie boje proti extremismu
 • Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury
 • Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2013, výhled 2020


Důležité odkazy


Ministertsvo vnitra

Evropská komise - Generální ředitelství Home
Autor: Ministerstvo vnitra, Euroskop