Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přednášky o EU

Témata přednášek pro 1.stupeň základních škol

1. EU letem světem - teorie a důvody vzniku ES, charakteristiky členských států, symboly EU, instituce, euro

2. Rozmanitosti EU - charakteristika členských států EU, co mají společného a čím se liší

3. Vánoce v EU - vánoční zvyky a tradice v zemích EU

4. Velikonoce v EU - velikonoční tradice v zemích EU

 

Témata přednášek pro 2.stupeň základních škol

 1. Kořeny evropské integrace - vznik EU, zakládající smlouvy ES/EU, rozšiřování EU, osobnosti evropské integrace

2. Jsme v EU, buďme v obraze - historie a fungování EU, členství ČR v EU, charakteristika členských zemí, symboly EU

3. Jak funguje EU? - orgány a instituce EU, institucionální trojúhelník, schvalování evropské legislativy uvnitř institucí

4. Cestování po EU - základní informace o EU, jednotný vnitřní trh, čtyři základní svobody - volný pohyb, zboží, služeb a kapitálu, Schengenský prostor a ČR

5. Kam až sahá EU - členské země EU, kandidátské země, potencionální kandidátské země, země stojící mimo EU

6. Aktuální otázky - aktuální dění v EU, rozšiřování EU, eurozóna, české předsednictví v Radě EU 2009

 

Nabídka přednášek pro střední školy

1. Historické mezníky vývoje EU - počátky a okolnosti vzniku ES/EU, političtí představitelé, evropské osobnosti

2. Jak funguje EU? - fungování EU, orgány a instituce EU, proces rozhodování

3. Česká republika a Evropská unie - vztahy ČR a EU, historie vstupu ČR do EU, podmínky členství v EU, ČR a euro, ČR v Schengenském prostoru, předsednictví ČR v Radě EU 2009

3. Aktuální otázky EU - aktuální vývoj v Evropské unii, Lisabonská smlouva, rozšiřování EU, SZBP, budoucnost kohezní politiky, eurozóna

4. Hospodářská a měnová unie - historie evropské ekonomické integrace, hospodářská a měnová unie, ČR a euro, státy eurozóny

5. Fondy Evropské unie - politika hospodářské soutěže a sociální soudržnosti, podpora ze strukturálních fondů, regionální politika EU

6. Evropská unie a mladí lidé - možnosti cestování, studia a práce v EU, vzdělávací a výměnné programy, Evropská dobrovolná služba

7. Lisabonská smlouva - vznik Lisabonské smlouvy, proces ratifikace LS, fungování EU po Lisabonu

Autor: Eurocentrum Brno