Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Life +

Financování projektů v rámci programu LIFE+ je realizováno na základě dvou víceletých centrálních programů, které určují zásadní cíle, priority, oblasti a typy činností, ale také očekávané výsledky i případnou maximální míru dofinancování. Program LIFE+ se skládá ze tří částí (pilířů):

  • LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost
  • Politika a správa v oblasti životního prostředí
  • LIFE+ Informace a komunikace
Autor: Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Vysoká škola ekonomická