Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Progress

Komunitární program Progress sleduje tyto obecné cíle:

 • zlepšit znalost a chápání situace včlenských státech a vjiných zúčastněných zemích prostřednictvím analýz, hodnocení a podrobného sledování politik;
 • podporovat rozvoj statistických nástrojů a metod a společných ukazatelů voblastech spadajících pod tento program;
 • podporovat a popřípadě sledovat provádění právních předpisů Společenství a cílů politik Společenství včlenských státech a hodnotit jejich účinnost a dopad;
 • podporovat vytváření sítí, vzájemné učení, určování a šíření osvědčených postupů a inovativních přístupů na evropské úrovni;
 • zvyšovat povědomí zainteresovaných stran a široké veřejnosti opolitikách a cílech Společenství sledovaných vrámci každého zpěti oddílů programu;

Z rozpočtu programu mohou být financovány následující aktivity:

 • Analytické činnosti: sběr, rozvoj a šíření údajů a statistik, společných metodik a ukazatelů, provádění studií, analýz a průzkumů a šíření jejich výsledků, vypracování a zveřejňování obecných směrů, zpráv a vzdělávacích materiálů prostřednictvím internetu nebo jiných médií.
 • Činnosti voblasti vzájemného učení, zvyšování povědomí a šíření informací: výměny osvědčených postupů, inovačních přístupů a zkušeností a organizace vzájemných hodnocení a vzájemného učení formou schůzek, pracovních setkání nebo seminářů na evropské, nadnárodní nebo státní úrovni, organizování konferencí a seminářů předsednictví, organizování mediálních kampaní a akcí, shromažďování a zveřejňování materiálů pro šíření informací ivýsledků programu.
 • Podpora hlavních činitelů: podpora klíčových sítí na evropské úrovni, jejichž činnosti se vztahují kprovádění cílů programu; organizování pracovních skupin státních úředníků za účelem sledování, provádění právních předpisů Společenství; financování specializovaných seminářů pro odborníky zdané oblasti, úředníky na klíčových pozicích a jiném významné činitele.

Přístup k tomuto programu mají všechny veřejné a/nebo soukromé subjekty a instituce, zejména:

 • členské státy;
 • veřejné pracovní úřady;
 • místní a regionální úřady;
 • specializované subjekty podle legislativy EU;
 • sociální partneři;
 • nevládní organizace organizované na úrovni EU;
 • univerzity a výzkumné ústavy;
 • národní statistické úřady;
 • média.

Programu se mohou zúčastnit rovněž země ESVO/EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko) v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP a kandidátské země přidružené k EU a také země západního Balkánu zapojené do procesu stabilizace a přidružení.

Autor: Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Vysoká škola ekonomická